You are here

Boerinnenbond Godsheide - KVLV Godsheide

Description

Veertien jaar na de oprichting van de Belgische Boerinnenbond, werd in 1925 ook in Godsheide een Boerinnengilde gesticht. 36 vrouwen lieten zich inschrijven bij de stichtingsvergadering. Tijdens een geheime stemming werd mevrouw Marie Cosemans-Smeets tot voorzitster gekozen, mevrouw Hubertine Bellefroid-Achten tot ondervoorzitster en mevrouw Margriet Cox-Jacobs tot schrijfster oftewel secretaresse. Pastoor J. Staal was proost.

Dankzij de verslagen die de schrijfster optekende in een klein, zwart schriftje, is er heel wat informatie bewaard gebleven over de beginjaren van de vereniging.

Jaarlijks hield de vereniging een viertal vergaderingen, op zondag na het lof. Er werden dan voordrachten gegeven over diverse onderwerpen die de boerin aanbelangden, zoals het opgroeiende kind, besmettelijke ziekten, eerste hulp bij ongevallen, het wassen van wit linnen (meer bepaald het weken, het koken, het wassen, het spoelen, het blauwen en het stijven van het linnen), praktische wenken over het gebruik van groenten bij de maaltijden, het verbeteren van de hoenderteelt, de kweek van jong vee en het omgaan met geld op de boerderij. De vergaderingen werden steevast geopend en afgesloten met een gebed. Het christelijk geloof speelde een belangrijke rol in de vereniging. Zo werden er ook driedaagse retraites ingericht.

De jaarlijkse feestvergadering in augustus startte met een algemene communiemis om zeven uur, opgedragen aan de leden van de gilde. ’s Middags woonden de leden het lof bij. Vervolgens ging de groep naar de mooi versierde meisjesschool voor koffie, zelfgebakken vlaai en ontspanningsactiviteiten: liedjes zingen, naar gedichten luisteren of naar toneel kijken. Zo werd in 1925 het toneelstuk Maria’s Hemelvaart opgevoerd door de schoolkinderen.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 96-99.

* 1967: "Godscheid / Plechtige begrafenis - Gisteren had alhier in de parochiekerk om 10 u. 30 de plechtige lijkdienst gevolgd door de teraardebestelling plaats van wijlen mevr Margareta Helena Cox-Jacobs ere-schoolhoofd van Godscheid. Overledene werd geboren te Schulen op 8 oktober 1900, en kwam te Godscheid in het onderwijs in 1920 om aanstonds als hoofdonderwijzeres benoemd te worden. In 1923 trad ze in het huwelijk met de h. Cox Theodule. Na haar dagtaak als hoofdonderwijzeres en als huismoeder was zij ijveraarster van veel parochiale werken. In 1925 was zij tevens medestichtster van de huidige plaatselijke Boerinnengilde om dan meer dan 20 jaren als bestuurslid te fungeren. Haar huwelijk werd intussen gezegend met 10 kinderen, die nog allen in leven zijn. In 1948 werd zij op rust gesteld als hoofdonderwijzeres, maar bleef niettemin en nog met ijver haar krachten wijden aan de parochiale organisaties. Haar plotseling heengaan treft dan ook gans de parochie. (…)" (1)

(1) Het Belang van Limburg, 08-08-1967, p. 6.

Fiche

Name: 
Boerinnenbond Godsheide
Alias: 
KVLV Godsheide
Datum van oprichting: 
1925

Referenties

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Emirentia Smeets (1957)

PDF icon Download (27.93 KB)

zus van Eduard Smeets (1888-?); echtgenote van landbouwer Joannes Petrus Cosemans (°Hasselt 1875)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...