Bollen Jozef – uit: Dank U Dr. Bollen! (1963)

Description

Sedert verscheidene maanden had Dr. Bollen aan enkele vrienden medegedeeld dat hij het inzicht had zijn ontslag als burgemeester van onze stad bij de Koning in te dienen, enkele tijd na de 25e verjaardag van zijn aanstelling.

Bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1963 werd dit ontslag aanvaard.

Wij hebben in ons blad van januari 1963 gewezen op de uitzonderlijke verdiensten van onze burgemeester Dr. Bollen tijdens de groeiperiode van onze stad.

Wij wensen hem dat hij nog lange jaren in een welverdiende rust de verdere ontplooiing van zijn geliefde stad moge aanschouwen.

Voor zijn uitzonderlijke verdiensten werd de heer Burgemeester Bollen door Zijne Majesteit de Koning verheven tot officier in de Kroonorde. Deze onderscheiding werd hem door burgemeester Meyers in zitting van de Gemeenteraad van 25 juni 1963 overhandigd.

Dr. Bollen heeft tot de bevolking volgende boodschap gericht:

Waarde Stadsgenoten,

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd het ontslag dat ik hem voor enkele weken aanbood, te aanvaarden.

Gedurende vijf en twintig jaren heb ik getracht onze dierbare stad Hasselt te dienen. Ik heb geoordeeld dat het ogenblik gekomen was om de verantwoordelijkheid van het bestuur aan jongere krachten over te laten. Dit was reeds mijn inzicht sedert geruime tijd.

Ik houd er aan publiek mijn dank te betuigen aan al mijn toegenegen medewerkers van het Schepencollege en van de Gemeenteraad, aan al het personeel onzer stedelijke diensten en aan de Hasseltse bevolking.

Ik vorm tevens mijn allerbeste wensen voor de stijgende groei onzer stad en voor het geluk van onze bevolking.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...