Bollen Jozef – uit: Dr. Bollen, 25 jaar Burgemeester (1963)

Description

Zoals in ons vorig nummer aangekondigd, is Dr. Bollen sedert 23 oktober 1962 25 jaar burgemeester onzer stad. Deze uitzonderlijke gebeurtenis werd met de gepaste luister gevierd.

Op de vooravond van de verjaardag gingen de leden van het Schepencollege hun gelukwensen aan de Heer en Mevrouw Bollen aanbieden en waren, samen met de kinderen en kleinkinderen van onze burgervader, de eersten om zijn huis te bebloemen, maar grotere feestelijkheden waren voorzien op een latere datum.

Op 21 en 22 december werd er te Hasselt gevierd.

Een akademische zitting had op 21 december op het stadhuis plaats, waar in uitstekende woorden door de Heren Schepen Phlix, gemeenteraadslid Debuyst en voorzitter der C.O.O. Vanleysen de grote verdiensten van dhr. Burgemeester werden geschetst, terwijl Zijne Excellentie de Heer Gouverneur een prachtig portret afschilderde van Dr. Bollen als burgervader, dokter en mens.

In de namiddag was het de beurt aan het stadspersoneel, waar de heren stadssekretaris Vandenhoudt, Politiekommissaris Collen, Hoofdonderwijzer Daenen en Toezichter Nelissen de aanhankelijkheid en genegenheid van het personeel vertolkten.

’s Avonds werd de heer Burgemeester verzocht op een maal, waar de kadermensen der christelijke, politieke en sociale organisaties aanwezig waren en waar de talrijke verdiensten van de heer Dr. Bollen als christen en sociaal man door talrijke sprekers werden belicht.

Op 22 december had een volksmanifestatie plaats in de zaal Plaza. Alle oudstrijders-, culturele, sociale, jeugd-, muziek-, sport- en ontspanningsverenigingen hadden eraan gehouden een delegatie op deze mooie en ontroerende zitting af te vaardigen. De Heer Schonkeren verzorgde de tekst van het spel, dat een beeld gaf van het leven van onze burgervader: zijn jeugd in de Kempen, zijn studententijd te Leuven, de harde jaren aan het front in 1914-1918, zijn loopbaan als geneesheer, zijn burgemeesterschap. De dank van de bevolking werd op de meest fijne wijze vertolkt door een kleindochtertje van dhr. René Minten en door dhr. Aerden, Voorzitter van het Verbond der Hasseltse Toneelverenigingen.

Wat de Heer Burgemeester en zijn dame voorzeker het grootste genoegen zal gedaan hebben, waren de zo menigvuldige spontane blijken van genegenheid en dankbaarheid van de Hasseltse verenigingen en inwoners onzer stad. Het huis van onze burgervader werd omtoverd in een bloemenpark en menigvuldige geschenken werden hem aangeboden, van een mooie radio-pick-up, langs sigaren, Hasseltse Klare … tot een nog levende snoek.

De Hasseltse bevolking is een dankbare bevolking, dat hebben de Heer en Mevrouw Bollen met aandoening ondervonden.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...