Bollen Jozef – uit: Oud-burgemeester Dr. Bollen van Hasselt overleden (1977)

Description

Zondagmiddag overleed te Hasselt, op hoge leeftijd maar toch nog vrij plotseling en onverwacht, dokter Jozef Bollen, van 1937 tot 1963 — met een onderbreking tijdens de oorlog — burgemeester van de Limburgse hoofdstad.

Als huisdokter met meer dan 55 jaar praktijk, als burgemeester gedurende meer dan twintig jaar, als oudstrijder uit de eerste wereldoorlog, als mens op wie niemand ooit vergeefs beroep deed, was dr. Jef Bollen niet alleen een zeer bekende, maar in Hasselt en ver daarbuiten vooral een graaggeziene figuur, een vriendelijk man.

In het begin van deze maand werd hij 87. Hasselaar van geboorte was dr. Bollen in feite niet, al klinkt dit misschien een beetje verrassend, zelfs voor de oudste van zijn stadsgenoten, die hem van vlak na de eerste wereldoorlog in hun midden hebben geweten. Geboren werd hij, op 7 januari 1890, te Sledderlo-Genk. In 1902 vatte hij de humaniora aan te Sint-Truiden, daarna ging hij geneeskunde studeren te Leuven. Hij had net zijn vijfde jaar te Leuven beëindigd, toen de eerste wereldoorlog uitbrak. Vier jaar heeft hij als hulpgeneesheer aan het front gestaan. Om zijn moedig gedrag werd hem niet alleen het Vuurkruis, maar ook het IJzerkruis toegekend.

De oorlog bracht Jef Bollen ook in kennis met Helena Verjans uit Bilzen, die met haar ouders op de vlucht was, in de buurt van Calais: zij was het, met wie hij op 16 mei 1918, in het huwelijk zou treden. In de jaren die volgen zouden, is mevrouw Bollen voor haar man, naar hijzelf vaak heeft getuigd, een voorbeeldige echtgenote en een sterke steun in zijn druk leven geweest.

Zeven kinderen heeft zij hem geschonken. Niet lang nadat hij afscheid had genomen van de politiek, net op het ogenblik dat het eindelijk een beetje minder druk zou worden in hun oude patriciërswoning aan de Thonissenlaan 34, is zij hem ontvallen: haar overlijden is een zware slag voor hem geweest.

Huwde Jef Bollen dus tijdens het laatste jaar van de wereldoorlog, stond hij vier jaar als hulpgeneesheer aan het front, zijn officieel doktersdiploma had hij toen nog niet op zak, dat moest hij na de wapenstilstand nog behalen. In januari 1919 trok hij terug naar Leuven om zijn laatste jaar geneeskunde te studeren. En in december van datzelfde jaar kon hij zich als dokter te Hasselt installeren: het begin van een praktijk van meer dan 55 jaar als huisarts.

Daarbij kwam, al kort nadat hij zich te Hasselt had gevestigd, het begin van een ook zeer lange politieke carrière. Op verzoek van deken Broux liet hij zich inschrijven op de lijst van de katolieke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de laatste plaats, dat was zijn voorwaarde en, zo vertelde hij een paar jaar geleden nog in een interview aan ons blad, zonder propaganda te voeren. Niettemin kwam hij uit de bus met nog 300 stemmen méér dan Dr. Roelants, de tweede op de lijst. Als lid van de Hasseltse raad, die werd voorgezeten door burgemeester Ridder Portmans, heeft Dr. Bollen toen zes jaar gezeteld. De zes daaropvolgende jaren onderbrak hij zijn politieke aktiviteit. Maar nadien en na hernieuwd beroep op hem, stelde hij zich weer «politiek beschikbaar».

Burgemeester is Dr. Bollen geworden in 1937. Hij is dat gebleven tot in 1963. De oorlogsperiode 1940-1945 viel daar uiteraard tussen uit, maar zelfs toen bleef Jef Bollen burgemeester «de jure»: ontslag heeft hij nooit willen indienen.

Nadat hij in 1963 ontslag had genomen als burgemeester en in dit ambt opgevolgd door de heer Paul Meyers, is Dr. Bollen nog gedurende zes jaar lid van de gemeenteraad van Hasselt gebleven. En ook nadien is hij zich steeds van zeer nabij blijven interesseren aan alles wat reilde en zeilde in Hasselt, de kleine provinciestad van vóór de oorlog, die hij nadien tot grote ontwikkeling heeft weten komen, een ontwikkeling waarin hij trouwens een belangrijk aandeel heeft gehad.

Als burgemeester was Dr. Bollen het type van de échte «burgervader», de voor iedereen vriendelijke en ook door iedereen graaggeziene man met de glimlach en de eeuwige sigaar. Als burgemeester én als bekwaam huisdokter straalde er iets geruststellends van hem uit, een vriendelijkheid, die ook in sterke mate werd gedragen door zijn kristelijke overtuiging.

Dr. Bollen vielen vele onderscheidingen te beurt. Wij vermeldden reeds het Vuurkruis en het IJzerkruis voor dapperheid tijdens de eerste wereldoorlog. Hij was ook Kommandeur in de orde van Leopold II met zwaarden. De dekoratie die hem daarnaast het meest met fierheid vervulde, was deze van Kommandeur in de Orde van Sint-Sylvester.

De uitvaart van Dr. Bollen zal volgende donderdag plaatshebben. Aan zijn verwanten onze oprechte deelneming.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...