You are here

Borggravevijversstraat

Description

Reeds in 1446 wordt de Borchgreven wijer vermeld in de gichten van de buitenbank van Hasselt. In 1763 spreekt men van den grooten en klijnen borghgrafvijver met een reservoir. Vermoedelijk waren de Borchgraafvijvers eigendom van de kastelein of baanderheer van de graaf van Loon. Lange tijd vormden deze vijvers de grootste waterplas van Hasselt. Dit moeras werd in de achttiende eeuw drooggelegd.

Een vroegere benaming van de straat is Goetscherheidestraet. Die begon aan de Nieuwe-Heidestraat en liep verder over de huidige Brugstraat tot aan de Berenbroekstraat.

Fiche

Plaats: 
Borggravevijversstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Goetscherheidestraat
Bemerkingen: 
Malpertuus

Referenties

p. 6 Reeds in 1446 wordt de “Borchgreven wijer” vermeld in de gichten van de buitenbank van Hasselt...
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)
Titel: 

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...