You are here

Borggravevijversstraat

Description

Reeds in 1446 wordt de Borchgreven wijer vermeld in de gichten van de buitenbank van Hasselt. In 1763 spreekt men van den grooten en klijnen borghgrafvijver met een reservoir. Vermoedelijk waren de Borchgraafvijvers eigendom van de kastelein of baanderheer van de graaf van Loon. Lange tijd vormden deze vijvers de grootste waterplas van Hasselt. Dit moeras werd in de achttiende eeuw drooggelegd.

Een vroegere benaming van de straat is Goetscherheidestraet. Die begon aan de Nieuwe-Heidestraat en liep verder over de huidige Brugstraat tot aan de Berenbroekstraat.

Fiche

Plaats: 
Borggravevijversstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Goetscherheidestraat
Bemerkingen: 
Malpertuus

Referenties

p. 6 Reeds in 1446 wordt de “Borchgreven wijer” vermeld in de gichten van de buitenbank van Hasselt...
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)
Titel: 

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...