You are here

Borstbeeld Lod Lavki (Stadspark)

Description

De Hasseltse schrijver Lod Lavki, die in werkelijkheid Lodewijk van Winkel heette, wijdde zich vooral aan zijn opvoeders-en leiderstaak. In 1920 werd hij benoemd tot leraar in de Germaanse talen aan het Sint-Jozefcollege van Hasselt en een paar jaar later werd hij priester gewijd. Zijn taak als scoutsaalmoezenier nam hij op in 1923.

Lavki kende door zijn jarenlange omgang met de jeugd haar specifieke karaktertrekken en trachtte deze door zijn oeuvre in de juiste richting te leiden. Hij schreef fantasieverhalen waaronder 'De Duivelsklauw' en 'Giftige pijlen', scoutsverhalen als 'Tuurke', 'Het spoor in de sneeuw', 'Siee Krath' (waarvoor hij in 1938 de Prijs der Vlaamse Provincies voor het beste jeugdboek ontving) maar ook meer godsdienstig getinte boekjes als 'De Kleine Koning', 'De Kleine Martelaar' en 'Niet Alleen'.

Lod Lavki, geboren te Heks in 1893, overleed op 25/07/1954 te Hasselt. Na zijn dood is het Lod.Lavkicomité opgericht, dat jaarlijks een prijs uitreikt voor het beste jeugdverhaal.

Uit: Beelden in Hasselt (s.d.)

Het beeld is een werk van kunstenaar Raf Mailleux. Het Lavkicomité is de schenker van dit kunstwerk. Sinds de onthulling ervan op 14 oktober 1979 prijkt het beeld uit blauwe arduinsteen in het stadspark.

Fiche

Specifieke kenmerken: 
blauwe arduinsteen; maker: Raf Mailleux
Datering: 
14.10.1979

Multimedia

Referenties

Beelden in Hasselt (s.d.)
Titel: 

Beelden in Hasselt (s.d.)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Cover: 
Neus van Lod Lavki-beeld vernield (2012)
Titel: 

Neus van Lod Lavki-beeld vernield (2012)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
26/06/2012
Pagina('s): 
45
Downloads

Neus van Lod Lavki-beeld vernield (2012)

PDF icon Download (554.58 KB)

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...