You are here

Borstbeeld Lod Lavki (Stadspark)

Description

De Hasseltse schrijver Lod Lavki, die in werkelijkheid Lodewijk van Winkel heette, wijdde zich vooral aan zijn opvoeders-en leiderstaak. In 1920 werd hij benoemd tot leraar in de Germaanse talen aan het Sint-Jozefcollege van Hasselt en een paar jaar later werd hij priester gewijd. Zijn taak als scoutsaalmoezenier nam hij op in 1923.

Lavki kende door zijn jarenlange omgang met de jeugd haar specifieke karaktertrekken en trachtte deze door zijn oeuvre in de juiste richting te leiden. Hij schreef fantasieverhalen waaronder 'De Duivelsklauw' en 'Giftige pijlen', scoutsverhalen als 'Tuurke', 'Het spoor in de sneeuw', 'Siee Krath' (waarvoor hij in 1938 de Prijs der Vlaamse Provincies voor het beste jeugdboek ontving) maar ook meer godsdienstig getinte boekjes als 'De Kleine Koning', 'De Kleine Martelaar' en 'Niet Alleen'.

Lod Lavki, geboren te Heks in 1893, overleed op 25/07/1954 te Hasselt. Na zijn dood is het Lod.Lavkicomité opgericht, dat jaarlijks een prijs uitreikt voor het beste jeugdverhaal.

Uit: Beelden in Hasselt (s.d.)

Het beeld is een werk van kunstenaar Raf Mailleux. Het Lavkicomité is de schenker van dit kunstwerk. Sinds de onthulling ervan op 14 oktober 1979 prijkt het beeld uit blauwe arduinsteen in het stadspark.

Fiche

Specifieke kenmerken: 
blauwe arduinsteen; maker: Raf Mailleux
Datering: 
14.10.1979

Multimedia

Referenties

Beelden in Hasselt (s.d.)
Titel: 

Beelden in Hasselt (s.d.)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Cover: 
Neus van Lod Lavki-beeld vernield (2012)
Titel: 

Neus van Lod Lavki-beeld vernield (2012)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
26/06/2012
Pagina('s): 
45
Downloads

Neus van Lod Lavki-beeld vernield (2012)

PDF icon Download (554.58 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...