Botermarkt - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 204-211

Deze straat, die in feite niet de gebruikelijke vorm van een marktplein heeft, komt in de gichtregisters van het eerste decennium van de 18de eeuw voor het eerst voor onder deze benaming. Zij begint aan de Demerstraat en loopt aan de zuidzijde tot aan De Blauwe Hant, aan de noordzijde eindigt zij ter hoogte van het huis De Dry Dragonders.

Thans wordt hier wekelijks de groentemarkt gehouden, al is die ruimte daarvoor weinig geschikt. Op de twee wekelijkse marktdagen is het rijtuigenverkeer er uiterst moeilijk zoniet onmogelijk. (Overigens is het reeds geruime tijd verboden) Bevreemdend genoeg werd hier nooit een botermarkt gehouden. De oorspronkelijke ordonnantie over de verkoop van boter dateert van 25 november 1576: Den botermerct sal gehalden worden tusschen den put van de Suvelmerct ende einde van die beicke nederwaarts. Daarmee werd het brede gedeelte van de huidige Zuivelmarkt tussen De Dry Dragonders en de pastorie (= oude dekenij) bedoeld. Latere ordonnanties leren ons dat de boerinnen hun boter, 'platte kaas' (kwark) en eieren verkochten op de hoek van De Scherpesteen en De Wan en dat de stadsregering hen dwong hun waar te veilen op de Suvelmerct en niet meer voer den huse van den alt borgemeester Roelants, wiens zoon toen gemeentesecretaris was (ordonnanties van 9 november 1758 en 26 juli 1779). Van dat ogenblik af hebben zij post gevat in de hoek tussen De Blauwe Hant, De Dry Dragonders en Den Bloempot of Glazen Hoek, waar zij thans nog hun standplaats hebben.

De huidige Botermarkt heette tot in de eerste jaren van de 18de eeuw Die Suvelmerct. Die begon aan de Demerstraat en eindigde aan het oostelijk uiteinde van de tuin van de pastorie, waar de Persoonstraat rechthoekig naar het zuiden draaide (= het huidige Hemelrijk) om zich bij de Suvelmerct aan te sluiten ter hoogte van het Groot Corenvat. Gichtregister 265 vermeldt op folio 387 (april 1765) beide straatnamen als equivalenten: suvelmerckt ofte botermerckt. Thans loopt de Zuivelmarkt vanaf De Dry Dragonders (westkant) en De Bloempot (oostkant) tot aan het kapelletje tegenover de Paardsdemerstraat. Voorheen behoorde het deel vanaf de pastorie tot aan het kapelletje bij de Pertsdemer.

Omstreeks 1477 had de huidige Botermarkt zelf geen typische naam, maar zij werd aangeduid als die straet gaend totter Suvelmerct. In een huurcontract, op 26 oktober 1758 verleden voor notaris Dionijs Dewinghe, wordt zij gewoon de Moes- en Fruitmarkt geheten. In een notariële akte van 1705 is er sprake van een huis gelegen bij de pastorie op de Botermarkt, wat ons bevreemdend voorkomt; vermoedelijk heeft de notarisklerk hier een lapsus calami begaan en 'Botermarkt' in plaats van 'Zuivelmarkt' geschreven. Soortgelijke naamsverwisselingen treft men ook aan in de gichtregisters. Op 31 maart 1916 werd op affiches de verkoop aangekondigd van het huis waarin juffrouw Lassine overleed. Daarbij werd foutief vermeld dat het huis gelegen was aan het oude kerkhof of 'Schorsmarkt' in plaats van aan de Vismarkt. Uit het gichtregister van het laathof Rapertingen vernemen we anno 1649 dat de Botermarkt in die dagen ophield aan de steeg van De Blauwe Hant en dat vanaf dat punt de Zuivelmarkt begon.

Noordkant

-          Het Root Cruys (rechtergevel)

-          Den Kleynen Gulden Boom

-          Den Grooten Gulden Boom

-          De Voetboghe

-          Den Olifant

-          Den Baert

-          In het Kempenland

-          Den Gekroonden Anker

-          De Hondsmuyl

-          De Stad van Amsterdam of Amsterdam

-          De Keyserscroon

-          De Roode Hoet

Raamstraat

-          De Dry Dragonders

Zuidkant

-          De Wan of De Wand

Kolfsteeg (thans Kolfstraat)

-          De Kolve

-          De Harington of Harinxtonne

-          Het Zevengesternte

-          De Komeet

-          De Pulle

-          De Herderinne

-          De Dry Leliën

-          De Dry Hespen

-          De Mereminne

-          De Dry Hamers

-          Het Schoentje

Steegje zonder naam (tussen Botermarkt en Fruitmarkt)

-          De Blauwe Hant

-          Het Corenvat

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...