You are here

Bouwmeesters van Hasselt (15de-19de eeuw)

Description

De stadsbouwmeester of rentmeester was aanvankelijk belast met het ontvangen van ceynsen, renten, accysen, op-comelinghen, vervallen ende profyten, zoals in de formule van zijn eed vervat lag. Jozef Clemens van Beieren wijzigde zijn bevoegdheden in 1716. Voortaan diende de bouwmeester er ook voor te zorgen dat de straten en het plaveisel onderhouden werden en dat de stadspoorten, muren, putten, pompen en publieke gebouwen tijdig hersteld werden. Hij moest zijn rekening afsluiten in het beginsel der maendt October, alswanneer de imposten geheelyck gekomen zyn in de Stadts Kasse. Deze afrekening behoorde in ieder geval afgesloten te zijn twee maanden na het beëindigen van zijn mandaat.

De bouwmeester werd door de twaalf ambachten gekozen uit een lijst van drie kandidaten, door de oud-burgemeesters, gezworenen en gouverneurs op de algemene keurdag gekozen: soo sal die selve bouw-meester voer syn gagie trecken veertich guldenen tot twintigh stuyvers brabantscher munt den gulden, ende soo wie daer niet te vreden ware ende het selve ampt niet aennemen en woude, sal sonder eenige dissimulatie gunst oft verdrach twee jaren lanck uyt onse voorss. stadt gebannen worden.

Zowel het financieel dienstjaar als het bestuurlijk dienstjaar begonnen, op enkele uitzonderingen na, op de zondag na Sint-Jan-Baptist, die op 24 juni gevierd wordt. Van de 311 dienstjaren werden er 209 afgesloten met een tekort, waaronder 10 met een deficit boven de 5 000 gulden: 1560 met 5 049 gulden, 1703 met 6 372 gulden, 1704 met 7 132 gulden, 1717 met 6 571 gulden, 1734 met 6 310 gulden, 1745 met 5 327 gulden, 1750 met 5980 gulden, 1770 met 6179 gulden, 1771 met 7 084 gulden en 1772 met 5 358 gulden;

Sinds 1660 vervingen de bouwmeesters het romeins cijferstelsel door arabische; het gotisch schrift gebruikten ze niet meer vanaf 1690.

Vanaf 1682 werden de bouwmeesters benoemd voor de duur van drie jaar; vanaf 1700 voor de duur van zes jaar door vernieuwing van het driejaarlijks mandaat. Later werden zij aangesteld voor drie, zes en zelfs negen jaar. De laatste bouwmeester, Michiel-Nikolaas Duponceau-Doigny (1790-1795) (nvdr: = Michiel Niklaas Duponceau-Frederici), werd stadsontvanger onder het Frans bestuur.

Een schepenakte van 1423 vermeldt Aert van Elsrack als rekenplichtige. Na hem kwamen Aert Bamps en Hubrecht Thoirs in 1541. Gerrit Huysmans in 1483.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 365.


Bouwmeesters, 15de-16de eeuw

Bouwmeesters, 17de eeuw

Bouwmeesters, 18de-19de eeuw


Fiche

Naam: 
Bouwmeesters van Hasselt
Benaderende periode van: 
15de eeuw
Benaderende periode tot: 
19de eeuw

Multimedia

Referenties

pp. 364-365 15de eeuw 1484 Aert Bormans 1485 Aert Tittelmans (nvdr: vader? van Peter en Frans Tittelmans...
p. 365 17de eeuw 1600 Jorden van Herck (= Jordaan van Herck) 1601 Tilman Brants 1602 Peter Wynrocx (=...
p. 365 18de eeuw 1700-1705 Frederik-Jaak Cox 1706-1710 Henri Neven (= Hendrik Neven) 1711-1715 Balthasar...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...