You are here

Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse

Description

De broederschap werd opgericht in het begin van de 14de eeuw. Het oudste document waarin de broederschap wordt vermeld, is een testament daterend uit 1308. In 1314 keurt de Kerk deze stichting goed. Het voornaamste doel was de verering van Onze-Lieve-Vrouw en de zorg dragen voor de armen. 

Op 1 augustus 1334 had een van de belangrijkste feiten van de broederschap plaats. De Hasseltse priester Reynerus Baintsoyn liet een gebedshuis - de clerckenkapel - bouwen op een stuk grond dat hij zelf geschonken had. Aan deze kapel werd een eeuwigdurend beneficie verbonden ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. De kapel werd in 1357 ingewijd door Diederik, hulpbisschop van Luik.

Op 12 juli 1348 werden de plichten van de confraters en de statuten van de broederschap vastgelegd door de Luikse bisschop Engelbert van der Mark (1345-1363). In de statuten werd ondermeer de samenstelling van het bestuur vastgelegd. Zo werden er ieder jaar een deken, twee procurators en vier raadsleden gekozen. Lid kon men enkel worden na aanvaarding door het bestuur.

Op 2 april 1476 liet Hendrik Strauven bij testament het merendeel van zijn goederen na aan de Virga Jesseleden. Dit was een van de belangrijkste schenkingen en werd het Grauw-Laecken genoemd, met de jaarlijkse rente liet de broederschap wollen kleren voor de armen maken. Het Witte brood en het Lynen-Laken waren schenkingen uit de 16de eeuw, respectievelijk van Jan Goermans en van Philippe de Geloes. Vanaf dan vindt men in de bronnen meldingen van de herstellingen aan de kapel.

Al van voor de Franse Revolutie schonk de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse om de zeven jaar, ‘s maandags na de eerste Virga Jesseommegang, gratis erwtensoep onder het toeziende oog van de Langeman. Op het einde van de 18de moest de hulp aan de armen worden stopgezet wegens de Franse overheersing.

In 1867 had de plechtige kroning van het Virga Jessebeeld plaats. Bij deze gelegenheid werd eveneens de statuten van de broederschap herzien en aangepast. De vroegere regels bleven van toepassing. Een nieuwe bepaling was onder meer het beslissingsrecht wanneer het beeld in de kerk mocht verplaatst worden.

 

Fiche

Name: 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse
Alias: 
Virga Jessebroederschap, Onze-Lieve-Vrouwbroederschap
Datum van oprichting: 
begin 14de eeuw
Soort organisatie: 

Referenties

p. 158 Onze-Lieve-Vrouwekerk (...) Deze broederschap, waarin zowel zowel Clercken (priesters; i.h...
pp. 97-99 0.1. Broederschapspaneel, 1709 Anoniem, olie op paneel, h. 127 x b. 93,5 cm Hasselt, Stedelijk...
De Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en haar eerste kapel (1981)
Titel: 

De Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en haar eerste kapel (1981)

Titel Verzamelwerk: 
De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1981
De septennio in septennium (2009)
Titel: 

De septennio in septennium (2009)

Ondertitel: 
Zevenjaarlijkse processies in de Maas-Rijnregio
Plaats van uitgave: 
Leuven
Jaar van uitgave: 
2009
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Het Zevende Jaar (2010)
Titel: 

Het Zevende Jaar (2010)

Ondertitel: 
Processies in de regio Maas-Rijn
Plaats van uitgave: 
Herent
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Kunst in de Kijker - 55 (1996)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 55 (1996)

Ondertitel: 
Groepsortret 'Leden van de Virga-Jessebroederschap bij haar beeld', 1709
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1996
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Historisch overzicht van de Broederschap van de Virga Jesse 1314-2014 (2014)
Titel: 

Historisch overzicht van de Broederschap van de Virga Jesse 1314-2014 (2014)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Uitgever: 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse
Jaar van uitgave: 
2014
Cover: 

Recent toegevoegd

Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...