You are here

Claes, Désiré (1836-1910)

Description

Désiré Claes, geboren in 1836 in Neerlinter, deed zijn middelbare studies aan het college in Tienen. Aansluitend volgde hij opleiding aan de lagere normaalschool in Lier.

Na een kortstondige aanstelling als leraar Nederlands aan het stadscollege van Tienen in 1869 kreeg hij in 1870 het ambt van leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum in Hasselt toegewezen. In 1880 werd hij als leraar overgeplaatst naar het Koninklijk Atheneum van Namen.

Geregeld publiceerde hij handleidingen en schoolboeken om de taalzuiverheid bij zijn leerlingen te promoten. Tijdens zijn tienjarig verblijf te Hasselt maakte hij zich verdienstelijk in het plaatselijk verenigingsleven door uiteenlopende initiatieven (bijvoorbeeld animator bij De Jonge Klauwaarts). Hij schreef gedichten en toneelwerk:

* Gedenkschrift der luisterrijke bedevaartsprocessie ter eere van het H. Sacrament van Mirakel en van O.L.V. Virga Jesse binnen Hasselt (1873);

* Kransje opgedragen aan de eerw. Moeder Antona Dieben den 4 Augustus 1875, ten gelegenheid van de vijftigste verjaring harer intrede in het klooster der grauwzusters te Hasselt (1875);

* Verslag over den grooten internationalen wedstrijd van tooneelkunde, uitgeschreven door de K.M. St. Cecilia van Hasselt voor het tooneeljaar 1876-1877 (1877).

Désiré Claes stierf na een ziekte in 1910 in Namen waar hij ook werd begraven.

Frans Claes s.j. schrijft: “In de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde staat Désiré Claes bekend als iemand die streed voor het goed recht van eigen Vlaamse woorden, uitdrukkingen en uitspraak. Als onderwijzer, leraar en lid van de Vlaamse Academie beschouwde hij het als zijn taak de eigen taal bij het Vlaamse volk in eer te herstellen. Volgens hem had het Zuiden even goed als het Noorden het recht om bij te dragen tot de gezamenlijke Nederlandse taalschat. In felle polemieken verdedigde hij dit standpunt”. (Uit: DBNL)

Fiche

Naam: 
Désiré Claes
Alias: 
Diederik Claes
Geboorteplaats: 
Neerlinter (Linter)
Geboortedatum: 
26.12.1836
Plaats van overlijden: 
Namur
Datum van overlijden: 
07.03.1910
Belangrijk op het vlak van: 
verdediger van de Vlaamse taal
Beroep: 
leraar, taalkundige, schrijver

Multimedia

Referenties

p. 68 Désiré CLAES (1836-1910) Op 26 december 1836 werd Désiré Claes in Neerlinter geboren in een...
Hasseltse Portretten (1997)
Titel: 

Hasseltse Portretten (1997)

Ondertitel: 
800 jaar geschiedenis op mensenmaat
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1997
Cover: 
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...