Cleersnijders Arnold (I) - uit: Hasselts Zilver (1996)

Description

pp. 90-91

31. Arnold (I) CLEERSNIJDERS
(1682-vóór 1740)

Peter Arnold Cleersnijders werd te Hasselt gedoopt op 5 juli 1682 als zoon van Peter en Elisabeth van Millen. Hij stamde uit een bekende Hasseltse familie, waarvan verschillende leden tot het smedenambacht behoorden. Zijn overgrootvader, Jan Cleersnijders, was in 1605-1606 en in 1609-1610 bestuurslid van het smedenambacht als meester van den Vier (1).

Peter Arnold - in de omgang Arnold geheten - vestigde zich als zilversmid te Luik, waar zijn familienaam verbasterd werd tot Clisnaire, Cleresaners, Clensenders, ... Hij huwde er, vóór 1707, met Helena Daniëls. Uit dit huwelijk werden te Luik twee kinderen geboren: Peter Arnold junior in 1707 en Cathérine Antoinette in 1709. In Luik onderhield Peter Arnold Cleersnijders nauwe relaties met zijn Hasseltse neef Gaspar Millen, kanunnik van de collegiale Sint-Denijskerk (2).

In sommige akten staat Peter Arnold Cleersnijders vermeld als scicelleur des orphèvres, hetgeen op een zekere specialisatie zou kunnen wijzen. Er zijn geen edelsmeedwerken met Luikse stempels gekend, die hem kunnen toegeschreven worden.

Peter Arnold Cleersnijders overleed vóór 1740, toen zijn echtgenote als weduwe vermeld werd in een volkstelling.


(1) In 1598 was meester Van den Vier Jan Cleersnijders, een jaar later Marcelis Cleersnijders, waarschijnlijk de broer van Jan. Met deze Jan Cleersnijders vangt de bekende stamreeks aan:
I. Jan Cleersnijders, X Maria van de Laer.
II. Balthazar Cleersnijders, °1607 met als peter muntmeester Frank Corselius, X Elisabeth Coninx. In 1629 nam hij een huis gelegen op de Zuivelmarkt van zijn schoonvader Peter Coninx over en in 1631 kocht hij het huis Kermpt in de Kapelstraat.
III. Peter Cleersnijders, °1626, X Cecilia van de Kerkhof. Hij woonde in het huis Kermpt in de Kapelstraat.
IV. Peter Cleersnijders, °1657, X 1679 Elisabeth van Millen, dochter van Arnold en Catherina Frederix alias Frederici.
(2) De erfgenaam van Gaspar Millen was Gaspar Frederici, stadssecretaris van Hasselt, zoon van Peter Frederici en Catharina (van) Millen.

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...