Cleersnijders Arnold (I) - uit: Hasselts Zilver (1996)

Description

pp. 90-91

31. Arnold (I) CLEERSNIJDERS
(1682-vóór 1740)

Peter Arnold Cleersnijders werd te Hasselt gedoopt op 5 juli 1682 als zoon van Peter en Elisabeth van Millen. Hij stamde uit een bekende Hasseltse familie, waarvan verschillende leden tot het smedenambacht behoorden. Zijn overgrootvader, Jan Cleersnijders, was in 1605-1606 en in 1609-1610 bestuurslid van het smedenambacht als meester van den Vier (1).

Peter Arnold - in de omgang Arnold geheten - vestigde zich als zilversmid te Luik, waar zijn familienaam verbasterd werd tot Clisnaire, Cleresaners, Clensenders, ... Hij huwde er, vóór 1707, met Helena Daniëls. Uit dit huwelijk werden te Luik twee kinderen geboren: Peter Arnold junior in 1707 en Cathérine Antoinette in 1709. In Luik onderhield Peter Arnold Cleersnijders nauwe relaties met zijn Hasseltse neef Gaspar Millen, kanunnik van de collegiale Sint-Denijskerk (2).

In sommige akten staat Peter Arnold Cleersnijders vermeld als scicelleur des orphèvres, hetgeen op een zekere specialisatie zou kunnen wijzen. Er zijn geen edelsmeedwerken met Luikse stempels gekend, die hem kunnen toegeschreven worden.

Peter Arnold Cleersnijders overleed vóór 1740, toen zijn echtgenote als weduwe vermeld werd in een volkstelling.


(1) In 1598 was meester Van den Vier Jan Cleersnijders, een jaar later Marcelis Cleersnijders, waarschijnlijk de broer van Jan. Met deze Jan Cleersnijders vangt de bekende stamreeks aan:
I. Jan Cleersnijders, X Maria van de Laer.
II. Balthazar Cleersnijders, °1607 met als peter muntmeester Frank Corselius, X Elisabeth Coninx. In 1629 nam hij een huis gelegen op de Zuivelmarkt van zijn schoonvader Peter Coninx over en in 1631 kocht hij het huis Kermpt in de Kapelstraat.
III. Peter Cleersnijders, °1626, X Cecilia van de Kerkhof. Hij woonde in het huis Kermpt in de Kapelstraat.
IV. Peter Cleersnijders, °1657, X 1679 Elisabeth van Millen, dochter van Arnold en Catherina Frederix alias Frederici.
(2) De erfgenaam van Gaspar Millen was Gaspar Frederici, stadssecretaris van Hasselt, zoon van Peter Frederici en Catharina (van) Millen.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...