You are here

Coenen, Pierre (1878-1918)

Description

Pieter Joannes Coenen werd geboren in 1878 in Hasselt als zoon van landbouwer en herbergier Michel (Kuringen 1846-Hasselt 1939) en van Maria Joseph Goetsbloets (Kuringen 1849-1897).

In 1899 meldde Pierre, die plafonneur was, zich als vrijwilliger met premie (V.M.P.) voor de militaire dienst. Toen was er nog geen algemene dienstplicht. Jongemannen moesten loten om te zien of ze al dan niet vrijgesteld waren van legerdienst. Een persoon die zich vrijwillig aanmeldde om zijn dienstplicht te doen, en dus niet deelnam aan de loting, kreeg hiervoor een (eenmalige) vergoeding.

In 1905 trouwde Pierre met Bertilia Rosalia Ramaekers (Hasselt 1882-1948). Het echtpaar kreeg zes kinderen: Maria Rosalia Rachel (Hasselt 1906-1995), Theresia Louisa Joanna (Hasselt 1908-Antwerpen 1990) die vanaf 1942 'café St. Germain' hield aan de Koningin Astridlaan 43 (5), Joanna Maria Rosalia (Hasselt 1909-1981), Louis Pierre Michel (Hasselt 1912-Herk-de-Stad 1988), Martha Maria (Hasselt 1915-1970) en François Louis (Amersfoort-NL 1918-Hasselt 1970).

Op 1 augustus 1914 maakte soldaat Coenen deel uit van het 11de Linieregiment, dat zijn standplaats had in Hasselt. Zijn kolonel Dusart was de eerste hoofdofficier die sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog. Na de val van de versterkte vesting Luik op 16 augustus 1914 werd zijn divisie teruggetrokken naar Antwerpen. In oktober 1914 - na de val van Antwerpen – was hij samen met nog 33.000 wapenbroeders uitgeweken naar het neutrale Nederland om aan Duitse krijgsgevangenschap te ontkomen. Volgens de regels van de internationale conventie van Den Haag werden zij ontwapend en geïnterneerd. Pierre overleed aan een longontsteking in Amersfoort (NL) op 3 november 1918.

Leopold Coenen, een jongere broer van Pierre en soldaat bij de Karabiniers, overleed in 1914 in Duffel.

Weetjes: 

* Begraven Amersfoort (NL), katholieke begraafplaats, 07-11-1918; Harderwijk (NL), algemene begraafplaats Oostergaarde, Belgisch militair ereveld, gedenksteen; Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof - vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden)

* Op de Amersfoortse Berg in Amersfoort staat het zogenaamde Belgenmonument als herinnering aan de internering van gevluchte militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het werd in 1916-1917 naar ontwerp van architect Huib Hoste (1881-1957), in samenwerking met Louis Van der Swaelmen (1883-1929), die de tuin rond het monument ontwierp, door geïnterneerde Belgische militairen gebouwd. Tussen 15 augustus en 10 september 1917 werd het geschonken aan Nederland. Pas in 1938 werd het monument officieel ingehuldigd. Het is in omvang het grootste monument van Nederland.
In 1960 werd in gemeenschappelijk overleg tussen de Belgische regering, de Nederlandse Oorlogsgravenstichting en de gemeente Harderwijk, besloten al de overleden Belgische militairen gezamenlijk op een ereveld bijeen te brengen. De keuze viel op Harderwijk, omdat op deze begraafplaats al Belgische slachtoffers een laatste rustplaats hadden gevonden. Ter nagedachtenis van 124 doden, die niet herbegraven konden worden, is een herdenkingsmonument opgericht waarop hun namen vereeuwigd staan.

 

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/1.; (5) Schriftelijke mededeling Thomas Van der Heyden, dd. 13-04-2018

Fiche

Naam: 
Pierre Coenen
Alias: 
Pieter Joannes Coenen, Pierre Jean Coenen
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
04.07.1878
Plaats van overlijden: 
Amersfoort (NL)
Datum van overlijden: 
03.11.1918
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
plafonneur; soldaat 1 kl V.M.P. (= Vrijwilliger met Premie) 1899 – 11 Linie 4/1
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; doodsoorzaak: ziekte (longontsteking); geïnterneerd

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...