You are here

De Baert (Demerstraat)

Description

De Baert of De Gulden Baert was in 1523 de brouwerij en herberg van Jan Aerden en van 1530 tot 1566 van Aert Schouteden.

In 1792 werd de brouwerij door bouwmeester Nikolaas Duponceau verhuurd aan Henrick Vinckenbosch. Op 15 oktober 1795 verhuurde hij ze aan Maria Janssens, weduwe van Joês Daumps.

In 1875 werd dit huis door juffrouw Bukins verkocht. Op dat ogenblik hield Frans Booten er een herberg.

In het begin van de 20ste eeuw had Thimotheus Theunissen het pand omgevormd tot een meubelmakerij.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 85.

* 1933: "Openbare Verkoop van Commerciehuizen / te Hasselt, Demerstraat / Dinsdag 7de Maart 1933 om 2 uur te Hasselt Demerstraat 50, ten herberge «In den Sportvriend» zal notaris Schoofs, ten meestbiedend verkoopen: / Stad Hasselt: / 1. - Huis met toebehoorten, atelier en koer, groot volgens kadaster 2 aren 20 cent., gelegen te Hasselt, Demerstraat, 38, palende de Heeren de Magnée, Boussu, Hermans-Tielens en Wilms, bewoond door M. Timothée Theunissen. / (…) / Deze twee huizen, door hunne goede ligging in één der voornaamste straten der stad, zijn voor allen handel geschikt. / Aan te gaan drie maanden na verkoop. / Verkoopsvoorwaarden ten kantoor van Notaris Schoofs." (3)

* 1947: "Te kp een partij oude Dakpannen; oude brikken en houtpalen Demerstraat 38, Hasselt." (4)

* 1948: "Stud. Not. H. van Soest, Hasselt / (…) / Woensdag 14 Juli om 14 uur te Hasselt, in café «In den Ijzerenweg», publieke verkoop: / 1) Een huis met werkhuis gelegen aan de Demerstraat, Nr 38, gekad. Sie H, Nrs. 1416d en 1416e, groot 2 a. 20 ca. (...)." (5)

* 1956: "Gevraagd meld licht werk. Z.w.: Demerstraat 38, te Hasselt." (6)

* 1969: "Voor schoon lederen rijzadels en alle ander rijgetuig voor zadelpaarden, wendt u tot het huis Lederhandel Marquet, Demerstraat 38, Hasselt. - Tel. 216.38" (7)

* 1979: "(...) De gouden krans van al deze lekkere hapjes of wijnen onder één dak verenigen en te koop aanbieden is de bedoeling van de Hasseltse voedingsekspert Quetin, in zijn zopas geopende speciaalzaak in de Demerstraat 38 (oud huis Marquet) te Hasselt." (8)

* 1989: "Part. Verk., m. erv. Aanm. wo. vanaf 17.00 u.: Slagerij Quetin, Demerstr. 38, Hasselt." (11)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) http://roosenboom.jouwweb.be/parenteel - geraadpleegd op 16-07-2013; (3) Het Belang van Limburg, 25-02-1933, p. 6.; (4) Het Belang van Limburg, 23-04-1947, p. 12.; (5) Het Belang van Limburg, 03-07-1948, p. 16.; (6) Het Belang van Limburg, 07-05-1956, p. 10.; (7) Het Belang van Limburg, 26-07-1969, p. 26.; (8) Het Belang van Limburg, 15-09-1979, p. 21.; (9) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 16-07-2013; (10) Het Belang van Limburg, 09-02-1980, p. 16.; (11) Het Belang van Limburg, 13-09-1989, p. 24.; (12) Hasselts Zilver (1996), pp. 80-85.; (13) Oog in Oog (2003), pp. 166-169.; (14) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Baert
Demerstraat (38)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1416-H
Capakey: 
lag op perceel 71022H1416/00H000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Baert, De Gulden Baert - La Barbe d'Or
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1992-1993)
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1523: Jan Aerden, brouwer en herbergier

- 1530-1566: Arnold Schouteden, brouwer en herbergier

- (1657): Joris Frederici-Jacobs (12)

- 1696: zilversmid Arnold Frederici-van Buylen, zoon voorgaande (12)

- 1792: Michiel Niklaas Duponceau-Frederici, bouwmeester, schoonzoon van zilversmid Hendrik Arnold Frederici (13) - verhuurt aan Hendrik Vinckenbosch en in 1795 aan weduwe Daumps-Janssens

- (?): Frans Booten, herbergier

- (?): landbouwer en herbergier Joannes Roosen (Hasselt 1831-1896) X Maria Anne Hubertine Coenen (Hechtel 1837-Hasselt 1921) - grootouders van pastoorke Roosen (Albert) (2)

- 1875: juffrouw Bukins - verkoopt

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1933): Thimotheus (Timothée) Theunissen, meubelmaker (3)

- (1964): Marquet

- 1979: bvba Quetin Voeding (Paul Quetin X Lena Wouters; Raymond Quetin X Collette Govaerts)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 16de-18de eeuw: brouwerij en herberg

- 2de helft 19de eeuw: herberg

- (1933): meubelmakerij Theunissen (3)

- (1964): Lederhandel Marquet (7, 8)

- 1979: Voeding Quetin, Slagerij Quetin (8, 11), + tweede zaak Aldestraat 14 (10)

Huidige functie: 

gesloopt (1992-1993) voor nieuwbouw Demerstraat 38

Verbouwingen: 

- 1964: veranderen van winkelpui, naar ontwerp van architect Eric Alen (Herk-de-Stad)

- 1974: veranderen van winkelpui, naar ontwerp van architect Frans Van Assche (Hasselt)

- 1979: verbouwen van het pand, naar ontwerp van architect G. Govaerts (Hasselt)

- 1992: slopen van bestaand gebouw (totaal)

Referenties

Demerstraat 38, het rendez-vous van de grote wijnen en de vorstelijke voeding Eten en drinken zijn voor...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselts Zilver (1996)
Titel: 

Hasselts Zilver (1996)

Ondertitel: 
(tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1996
Cover: 
Voeding Quetin heeft nu nieuwe specialiteitenzaak (1979)
Titel: 

Voeding Quetin heeft nu nieuwe specialiteitenzaak (1979)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/09/1979
Pagina('s): 
21
Downloads

Overlijdensberichten Paul Quetin (1990)

PDF icon Download (91.76 KB)

Overlijdensbericht Lena Wouters (2010)

PDF icon Download (22.37 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...