You are here

De Bloempot (Zuivelmarkt 1)

Description

De Bloempot vormt het hoekhuis van de Zuivelmarkt en het Hemelrijk. In de loop der eeuwen kende het diverse eigenaars en bewoners. In het vierde kwart van de 18de eeuw werd de familie Swennen er eigenaar van.

In 1867 werd het huis verbouwd. Er kwamen in beide straatgevels zoveel ramen en glas dat de bevolking het pand omdoopte tot In den Glazen Hoek. Het werd toen als herberg ingericht. Van halfweg de jaren 1940 tot 1952 was er de paardenbeenhouwerij van familie Vanrusselt-Nouwen gevestigd. De familie Vanrusselt was hier komen wonen toen bleek dat hun huis op de Genkersteenweg vernield was tijdens hun vlucht in de oorlog. Het vlees werd geleverd door paardenkoopman Bosmans, met wie hij geassocieerd was. Later werd het een stoffen- en gordijnenwinkel, uitgebaat door Louis Valkenborgh.

De Bloempot was het geboortehuis van Marie-Agnes Swennen, moeder van de latere monseigneur Doutreloux, bisschop van Luik.

* 1935: "Openbaren verkoop van schoon en welgelegen handelshuis te Hasselt / Maandag 12 Augustus 1935, om 3 u. namiddag, ten koffiehuize «Scherpesteen» Demerstraat, zal notaris Gruyters openbaar en ten meestbiedende verkoopen: Stad Hasselt. Een schoon en welgelegen handelshuis, thans dienstig als slachterij, gelegen «Botermarkt» gekadastreerd Sectie H. No 269a. groot 63 ca palende de Botermarkt; de Boomgaardstraat en de HH. Hendrickx-Smullenbergs en Gilissen-Lebon. In gebruik bij Mr. Louis Bosmans. Voor inlichtingen en plans zich te wenden ter studie van notaris Gruyters, Schiervellaan 32 (Hoek der Leopoldsplaats)." (3)

* 1937: "Gevraagd Beenhouwersgast om den stiel aan te leeren, liefst van den buiten. L. Bosmans, Zuivelmarkt 1 Hasselt" (5)

* 1950: "Te kp mod. ijskast, gans nieuw, alsook winkelbank in zeer gde staat. Z.w. Vanrusselt, Beenhouwer, Zuivelmarkt, 1, Hasselt." (10)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 16-11-2010; (3) Het Belang van Limburg, 27-07-1935, p. 5.; (4) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (5) Het Belang van Limburg, 09-03-1937, p. 6.; (6) Het Belang van Limburg, 12-12-1970, p. 11.; (7) Het Belang van Limburg, 21-03-1964, p. 16.; (8) Het Belang van Limburg, 07-10-1998, p. 29.; (9) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 23-03-2009; (10) Het Belang van Limburg, 05-06-1950, p. 6; (11) Schriftelijke mededeling E. Laruelle, maart 2018.

Fiche

Adres: 
De Bloempot
Zuivelmarkt 1
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-269-A
Capakey: 
71022H0269/00A000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Bloempot, In den Glazen Hoek
Naam van het gebouw nu: 
De Bloempot
Periode of stijl: 
17de eeuw // 1867
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1650: Jan Bock

- (?): Hendrik Oyens

- 1679: Merten Loyens

- 1721: Loyens, advocaat

- (?): Joannes Royers - verkoopt aan

- (?): Jan Custeyns-Tulleneers - verhuurt aan

- (?): kleermaker N. Theunis

- (?): Jan Custeyns-Tulleneers

- (?): begijn Gertrude Aldegonde Custeyns, dochter voorgaande  - verkoopt aan

- 1766: Joannes Cartenstart

- (?): priester Winand Janssens - verkoopt aan

- 1776: Johanna van Buylen, weduwe Jaak Theunis

- (?): familie Swennen

- (?): Ida en Hendrik Swennen (Ida verkoopt in 1788 haar deel aan haar broer)

- (?): pastoor Swennen - verkoopt

- 1834: (?)

- (?): echtpaar Houbrechts en kinderen Verhoeven - verkopen

- 1851: Pieter Jan Hermans, alias 'Pie Pastoor'

- 1867: herbergier Basiel Van Vinckenroye

- 1869: schrijnwerker, herbergier Godefridus Michael (Michiel) Theunis (Hasselt 1825-1867) X Hasselt 1852 handelaarster Maria Barbara Arnoldina Grieten (Hasselt 1829-1893), dochter van bakker Pierre Arnould (Hasselt 1800-1881) X Hasselt 1828 Anna Maria Barbe Guffens (Hasselt 1805-1883), op de Schorsmarkt [beiden begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 5]

- (?): herbergierster, weduwe Theunis-Grieten; hertrouwt: X Hasselt 1867 organist Lodewijk Hamoir (Hasselt 1832-1881)

- 1881: postbode en herbergier Jan August Lenskens

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): slager P.-L. Bleuckx

- (1935-1945): slager Louis Bosmans

- tot 1952: paardenbeenhouwerij Vanrusselt-Nouwen (10, 11)

- 1954: familie Albert Valkenborgh (Hasselt 1916-1994) X Mia van Hertom

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg 'In den Glazen Hoek' (vanaf 1867)

- slagerij Limburgsche Coöperatie Slachterij (Bleuckx)

- slagerij Louis Bosmans (3, 5)

- paardenbeenhouwerij Vanrusselt-Nouwen (10, 11)

- 1954-1998: decoratie Valkenborgh (6, 7, 8, 11)

- kinderkleding CKS-CNB

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2017: Claudia Sträter

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Bloempot", vanaf 1867 herberg "In den Glazen Hoek". Breedhuis, gelegen op de hoek van Hemelrijk, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), met huidig uitzicht uit XIX B. Bakstenen gebouw met gecementeerde en beschilderde lijstgevels. Rechthoekige vensters in een geriemde omlijsting van stuc met versierde sluitsteen, waarvan de korte druiplijst is opgenomen in de kordons die de gevels belijnen; lekdrempels op consoles en panelen op de borstweringen. Gewijzigde begane grond. Houten kroonlijst op gekoppelde modillons tussen panelen met schijfmotief. De zijgevel telt twee traveeën en heeft een gelijkaardige ordonnantie. (2) 

Verbouwingen: 

- 1867: in opdracht van Pieter Jan Hermans, alias 'Pie Pastoor'

- 1970: uitbreding handelshuis, naar ontwerp van architect Pros(per) Croes (Hasselt)

Algemeen: 

- hoekpand

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 63 m2

Referenties

p. 302 & p. 305 Dit pand vormde het hoekhuis van de Zuivelmarkt en de Boomgaardstraat (Hemelrijk) ...
Weelde van tentures (nvdr: gordijnen), draperieën en gordijnen in Louis XVI-kader van verruimde en...
Specialist van de binnenhuisinrichting beschikt reeds over kollektie van 1973 Na zeven weken gedwongen...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Huis Valkenborgh A. te Hasselt voor DE binnenhuisinrichting (1970)
Titel: 

Huis Valkenborgh A. te Hasselt voor DE binnenhuisinrichting (1970)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
12/12/1970
Pagina('s): 
11
Huis A. Valkenborgh na brand opnieuw open te Hasselt (1972)
Titel: 

Huis A. Valkenborgh na brand opnieuw open te Hasselt (1972)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
05/08/1972
Pagina('s): 
8
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...