You are here

De Cat (Havermarkt 27)

Description

Het bakstenen dubbelhuis aan de Havermarkt 27 dateert uit de 18de eeuw. Althans de façade want aan de sobere bouwstijl te oordelen, zijn de verdiepingen er pas in de volgende eeuw aan toegevoegd.

Het huis wordt toch al in de 15de eeuw als gasthof vermeld. In de 17de eeuw verwerven de augustijnen het hele complex De Cat, maar ze verkopen vrijwel onmiddellijk het huis, uitgezonderd de stallen.

Zowel in de 18de als in de 19de eeuw wordt het huis grondig verbouwd.

* Op 27 juli 1615 overnachtte er de beul Steven Balza, die een ter dood veroordeelde op de Havermarkt diende te onthoofden. De stad betaalde aan de uitbater van het gastof 19 gulden voor logies en verteer van de beul en zijn knechten. (5)

* 1956: "De heer Leon Robben, agent van het «Gemeentekrediet van België» zetelt thans Havermarkt, 27, van 9 tot 13 uur - elke werkdag - voor geldbeleggingen in kasbons aan toonder (...)." (12)

* 1995: "Live optreden vrijdag 26 mei Ronny Bell 'Club Le Must' Havermarkt 27, Hass." (7) Vanaf juni 1995 stond het pand te huur.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Nieuw Limburg, 1951.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 05-12-2009; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 05-12-2009; (5) Hasselt intra muros (1989), p. 186.; (6) Het Belang van Limburg, 25-08-1982, p. 21.; (7)  Het Belang van Limburg, 27-05-1995, p. 41.; (8) Stop voor de Tijd (2013), p. 49.; (9) Het Belang van Limburg, 06-08-1977, p. 24.; (10) Het Belang van Limburg, 28-04-1979, p. 34.; (11) De Gazet van Genck en Omstreken, 02-10-1927, p. 3.; (12) Het Belang van Limburg, 30-10-1956, p. 4.; (13) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Cat
Havermarkt 27
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1015-B
Capakey: 
71022H1015/00B000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Cat, De Catt, De Catte
Naam van het gebouw nu: 
De Cat
Periode of stijl: 
2de helft 18de eeuw / 2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1520: Steven de Geloes

- einde 16de eeuw: Thewis Swennen

- 1603: Jacob Gielis

- 1608: stadsbestuur

- (?): herbergier, stadsuurwerkmaker Jacob-Gielis (nvdr: Huibrecht) Lieffsoons (Liefsoens) (8)

- ca. 1615: herbergier Geurt Squaeden

- na 1615: schepen van Alken Karel Gielis

- (?): augustijnenklooster

- 1718: Gisbert Lambrichts

- 19de eeuw: meester-schoenmaker van het leger Dussart

- (?): leraar Atheneum Ernest Jopken (°Huy ca. 1840) X Sibilla Keller (°Bonn ca. 1841); dochter Anna Maria (°Hasselt 1868)

- (?): leraar Atheneum Alexander Arnold Hubert (°Tongeren ca. 1836) X Maria Joanna Guffens (°Tongeren ca. 1828); zonen Ernestus Vital Joseph (°Hasselt 1869) & Paulus Emelius (°Hasselt 1872)

- (?): weduwe Dejongh

- einde 19de eeuw: stadsontvanger Felix Pierloz (Hasselt 1856-1910)  X Londen 1877 Theresia Jeuris [begraven Oud Kerkhof, sectie H, graf 50]; enige zoon Alfred Gerard Pierloz (°Hasselt 1880)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: stadsontvanger Felix Pierloz (Hasselt 1856-1910) X Londen 1877 Theresia Jeuris; enige zoon Alfred Gerard Pierloz (°Hasselt 1880)

- (?): Theresia Jeuris, weduwe Felix Pierloz, en haar zoon, beambte centrale bank, Alfred Gerard Pierloz (°Hasselt 1880) [begraven Oud Kerkhof, sectie H, graf 50 ] X Hasselt 1903 Juliana Melania Anna Maria Melchior (Hasselt 1880-1924) [begraven Oud Kerkhof, sectie H, graf 101], dochter van Jules Melchior [begraven Oud Kerkhof, sectie H, graf 98]

- 1956: Gemeentekrediet van België - Leon Robben (12)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg, gasthof

- (1927): verzekeringen Gerard Pierloz (2, 11)

- 1956: Gemeentekrediet van België (12)

- (1977)-1979: Restaurant La Canelle (9, 10)

- (1982)-1995: Club Le Must (6, 7)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2017: natuurproducten 't Calorietje (vanaf 03-2009)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Cat". Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), uit XVIII B, doch aanpassing der twee bovenverdiepingen in neoclassicistische stijl, uit XIX B. Bakstenen gebouw met witgeschilderde benedenverdieping en gecementeerde en beschilderde bovenverdieping op een recente hardstenen sokkel. Getoogde vensters in een rechthoekige hardstenen omlijsting voorzien van een licht uitspringende sluitsteen met korte druiplijst, in hun oorspronkelijke vorm bewaard op de benedenverdieping, op de bovenverdieping voorzien van een geriemde omlijsting met oren en neuten en een versierde sluitsteen van stuc - neoclassicistische ornamenten, o.m. vrouwenhoofdjes en rankwerk -; rechthoekig balkon met een gietijzeren hek. Getoogde deur in een hardstenen omlijsting zoals de benedenvensters. (3)

Verbouwingen: 

- 2de helft 19de eeuw: verdiepingen

- 1999: verbouwen van pand tot bankagentschap met duplex appartement, in opdracht van Domo Europe sprl Oudergem, naar ontwerp van architect Patrick Van den Broeck (Merelbeke)

- 2008: verbouwen en herinrichten van pand tot woon- en handelshuis, in opdracht van 't Calorietje bvba Herk-de-Stad, naar ontwerp van architect Koen Laurijssens (Hasselt); + plaatsen van vier zonneluifels

Algemeen: 

- burgerhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 180 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 04.11.2002
Datum van publicatie: 19.02.2003

Referenties

p. 186 De Cat , De Catt , De Catte , of Kat paalde langsachter met een stal aan de tuin van de...
Ministerieel Besluit, 04-11-2002 HISTORISCHE WAARDE Het huis wordt reeds in de 15de eeuw als gasthof...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Stop voor de Tijd (2013)
Titel: 

Stop voor de Tijd (2013)

Ondertitel: 
Klokken- en uurwerkmakers in Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...