You are here

De Dolfijn (Groenplein)

Description

Dit pand werd in 1822 bewoond door Pierre Péchaubés, een genaturaliseerde Fransman, die op 19 augustus 1800 als deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg werd benoemd. Het huis werd de eigendom van J.-A. Millen, die er in 1851 stierf. Op 30 juli van datzelfde jaar werd het verkocht aan advocaat Lodewijk-Robert Bellefroid (nvdr: Antoine Louis Bellefroid), die op 10 (nvdr: 9) juni 1867 ongehuwd stierf en zijn rijke bibliotheek aan de stad vermaakte. In 1874 liet het stadsbestuur diens portret door Michiel Geraets in olieverf schilderen. Dit portret werd ondergebracht in De Dolfijn, dat tot stadsmuseum werd ingericht en op maandagvoormiddag voor het publiek toegankelijk was. In dat museum berustten, naast merkwaardige getuigenissen uit het verleden van de stad, o.m. het stadsarchief en de stadsbibliotheek; priester Polydoor Daniëls stelde van de inboedel een inventaris samen.

De broer van advocaat Bellefroid, die doctor in de rechten en de geneeskunde was en in De Gulde Hant aan de Grote Markt woonde, vertrok naar Brussel om er onder minister graaf de Theux een directieambt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op te nemen.

De volgende bewoner van Den Dolfijn was Gustaaf Goetsbloets (+1918). Hij betrok het pand onmiddellijk na zijn huwelijk met Maria Wagemans.

De erfgenamen van advocaat Bellefroid uit Tongeren verkochten in augustus 1918 Den Dolfijn publiek aan pasteibakker Van Grevelingen (nvdr: Vangrevelynghe).

De Dolfyn en de vier volgende anonieme huizen een gemeenschappelijk uitgang naar een blinde steeg, waarvan het toegangspoortje zich aan de Walputstraat bevond.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 230.

* Huis Thys (Groenplein): "(...) huis bewoond door schoenmaker Schouterden; daarna door herbergier Stas Thys, vader van politieagent Jan-Antoon Thys, die tot 4 augustus 1914 in het stadsmuseum aan de overkant van het plein woonde. Vanaf die datum diende hij onder de wapens te gaan. Zijn vrouw overleed in hun woning in 1918." (2)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Hasselt intra muros (1989), p. 234.

Fiche

Adres: 
De Dolfijn
Groenplein
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Dolfijn, De Dolfyn
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1967)
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1822: deurwaarder en koopman Pierre Pechaubés (Port-Sainte-Marie--F 1769-Hasselt 1832) X Hasselt 1818 Wilhelmina Maria Anna Engelen (Lummen 1773-Borgloon 1848)

- (?): J.-A. Millen (+1851)

- 1851: advocaat Antoine Louis Bellefroid (+1867)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1914: politieagent Jan Antoon (Antoine) Thys (Hasselt 1881-1958) X1 Hasselt 1906 Maria Philomena Braeken (As 1885-Hasselt 1918), X2 Hasselt 1919 Maria Elisabeth Mathilde Menten (°Stevoort 1888)

- tot 1918: Gustaaf Goetsbloets (+1918)

- 1918: pasteibakker Aimé Dieudonné Polydore Vangrevelynghe (Ochtezeele-F 1861-Hasselt 1937) X Hasselt 1895 Anna Catharina Evens (°Meeuwen 1865)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

Huidige functie: 

gesloopt voor nieuwbouw

Verbouwingen: 

- 1967: sloping van het pand voor de bouw van het Administratief Centrum Groenplein

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Antoine Thys (1958)

PDF icon Download (1.02 MB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...