You are here

De Dolfijn (Groenplein)

Description

Dit pand werd in 1822 bewoond door Pierre Péchaubés, een genaturaliseerde Fransman, die op 19 augustus 1800 als deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg werd benoemd. Het huis werd de eigendom van J.-A. Millen, die er in 1851 stierf. Op 30 juli van datzelfde jaar werd het verkocht aan advocaat Lodewijk-Robert Bellefroid (nvdr: Antoine Louis Bellefroid), die op 10 (nvdr: 9) juni 1867 ongehuwd stierf en zijn rijke bibliotheek aan de stad vermaakte. In 1874 liet het stadsbestuur diens portret door Michiel Geraets in olieverf schilderen. Dit portret werd ondergebracht in De Dolfijn, dat tot stadsmuseum werd ingericht en op maandagvoormiddag voor het publiek toegankelijk was. In dat museum berustten, naast merkwaardige getuigenissen uit het verleden van de stad, o.m. het stadsarchief en de stadsbibliotheek; priester Polydoor Daniëls stelde van de inboedel een inventaris samen.

De broer van advocaat Bellefroid, die doctor in de rechten en de geneeskunde was en in De Gulde Hant aan de Grote Markt woonde, vertrok naar Brussel om er onder minister graaf de Theux een directieambt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op te nemen.

De volgende bewoner van Den Dolfijn was Gustaaf Goetsbloets (+1918). Hij betrok het pand onmiddellijk na zijn huwelijk met Maria Wagemans.

De erfgenamen van advocaat Bellefroid uit Tongeren verkochten in augustus 1918 Den Dolfijn publiek aan pasteibakker Van Grevelingen (nvdr: Vangrevelynghe).

De Dolfyn en de vier volgende anonieme huizen een gemeenschappelijk uitgang naar een blinde steeg, waarvan het toegangspoortje zich aan de Walputstraat bevond.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 230.

* Huis Thys (Groenplein): "(...) huis bewoond door schoenmaker Schouterden; daarna door herbergier Stas Thys, vader van politieagent Jan-Antoon Thys, die tot 4 augustus 1914 in het stadsmuseum aan de overkant van het plein woonde. Vanaf die datum diende hij onder de wapens te gaan. Zijn vrouw overleed in hun woning in 1918." (2)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Hasselt intra muros (1989), p. 234.

Fiche

Adres: 
De Dolfijn
Groenplein
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Dolfijn, De Dolfyn
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1967)
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1822: deurwaarder en koopman Pierre Pechaubés (Port-Sainte-Marie--F 1769-Hasselt 1832) X Hasselt 1818 Wilhelmina Maria Anna Engelen (Lummen 1773-Borgloon 1848)

- (?): J.-A. Millen (+1851)

- 1851: advocaat Antoine Louis Bellefroid (+1867)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1914: politieagent Jan Antoon (Antoine) Thys (Hasselt 1881-1958) X1 Hasselt 1906 Maria Philomena Braeken (As 1885-Hasselt 1918), X2 Hasselt 1919 Maria Elisabeth Mathilde Menten (°Stevoort 1888)

- tot 1918: Gustaaf Goetsbloets (+1918)

- 1918: pasteibakker Aimé Dieudonné Polydore Vangrevelynghe (Ochtezeele-F 1861-Hasselt 1937) X Hasselt 1895 Anna Catharina Evens (°Meeuwen 1865)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

Huidige functie: 

gesloopt voor nieuwbouw

Verbouwingen: 

- 1967: sloping van het pand voor de bouw van het Administratief Centrum Groenplein

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Antoine Thys (1958)

PDF icon Download (1.02 MB)

Recent toegevoegd

Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...