You are here

De Dry Eemers (Lombaardstraat)

Description

Dit pand was in 1660 de eigendom van Jan Roux. Zijn schoonzoon Willem Vos en diens schoonzus Marie Roux, vrouw van Mathijs Coelmont, erfden het. In 1670 lieten zij het voor 90 gulden jaarlijks en 74 g. 3 st. lasten over aan Lambert Vaesen.

Na Vaesen kwam het in het bezit van meester-schrijnwerker Arnold Engelen, wiens zoon het op 9 september 1782 voor 2000 gulden aan de handelaar Nikolaas Janssens verkocht. Van deze laatste ging het over naar Wilhelmus Jordens-Wagemans. Deze verkocht het op 4 maart 1784 voor 2600 gulden aan Carolus Engelen, die het twee jaar later aan Carolus Jordens overliet. Jordens verkocht het in maart 1789 aan Joês Engelen.

Het gichtregister zegt onder 11 maart 1790: Die Dry Eemers gelegen langs den Haese en huyzeken deel maekende van den nieuwen bauw oft nieuw stadthuys. Uit deze passus blijkt dat De Dry Eemers en de volgende huizen deel uitmaakten van den nieuwen bauw (= stadhuis), die het stadsbestuur in 1790 van de erfgenamen De Heusch had afgekocht.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 230.

Fiche

Adres: 
De Dry Eemers
Lombaardstraat
Groenplein
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1228-E
Capakey: 
lag op perceel 71022H1228/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Dry Eemers
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
midden 17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1660: Jan Roux - via erfenis naar

- (?): Willem Vos & Marie Roux, echtgenote Mathijs Coelmont - verkopen aan

- 1670: Lambert Vaesen

- (?): meester-schrijnwerker Arnold Engelen

- (?): zoon voorgaande - verkoopt aan

- 1782: Nikolaas Janssens

- (?): Willem Jordens-Wagemans - verkoopt aan

- 1784: Karel Engelen - verkoopt aan

- 1784: Karel Jordens - verkoopt aan

- 1789: Jan Engelen

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

gesloopt

Algemeen: 

- hoekpand

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...