You are here

De Eenhoeren (Havermarkt 20-22)

Description

Het neoclassicistische pand aan de Havermarkt 20-22 werd in 2004 nog gerestaureerd. Het gebouw werd beschermd in 1980.

Het uitzicht van het pand dateert uit de 19de eeuw. De kern is echter ouder. 

In de 17de eeuw was het woonhuis eigendom van advocaat Jan Sigers (1612-1679) en zijn echtgenote Ida Caproens. De tweede tak van de familie Sigers is gesproten uit dit huwelijk. Hun kleindochter, Maria Ida Sigers, werd eigenares van het stamhuis Sigers. Zij trouwde in 1736 met Jan Ransonnet, inspecteur van de in aanbouw zijnde steenweg Luik-Hasselt.

Er bestaat onduidelijkheid over de naam van dit pand. Vaak beschouwt men dit gebouw als Den Cleynen Eenhoeren. Toch gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om Den Groeten Eenhoeren.

* 1930: “Werkvrouw gevraagd voor bureelonderhoud, twee uren daags. Zich aanbieden ‘Belgian Shell Company’ Havermarkt, 22 te Hasselt” (4)

* 1933: “Te Koop Cuisinière, schap, tafel, 6 stoelen alles in goeden staat, zich te bevragen, Havermarkt 22 Hasselt” (5)

* 1945: “Not. Portmans te Hasselt (…) Donderdag 20 Sept. om 3 uur op het Gerechtshof zaal Vredegerecht, ten overstaan van Heer Vrederechter ingevolge de wet van 12 Juni 1816, openb. verkoop van zeer schoon en groot renteniershuis te Hasselt, Havermarkt 20-22, begrijpende woonhuis, met grooten zaal, salons, slaapkamers en aanhoorige gebouwen, koetshuis en tuin, groot 11 a. 42 ca.; dezen eigendom is zeer geschikt voor hotel, bureelen, cinema of andere belangrijke nijverheid. Bewoond geweest door Mr Arthur Hayen-Bomal. – (…)” (6); “Not. John Portmans, Hasselt / (…) Openbare verkoop van meubels te Hasselt op Woensdag 19 Dec. te 2.30 u. ten verzoeke erfgenamen Hayen-Bomal. te Hasselt Havermarkt 22-24 openbare verkoop van meubelen: Salon Louis XIV in eik, canapé; 2 zetels; stoelen; tafel; Sac arabe; canapé; 2 zetels; 1 stoel; eiken sécretaire (stijl Empire); een bureel in eik (Renaissance); 1 buffet in eik; 2 zetels (Palace) in Ieder; meubel in mahoniehout en marmeren plaat voor Hall; tafel in notelarenhout met marquetterie en koper stijl Louis XIV; tafel in eik (uitgestoken) Louis XVI; bed en lavabo in mahoniehout; salon spiegel; ronde tafel in mahoniehout; 2 brandkasten; 2 lusters; wollen tapijt en een ander; gordijnen; kachel ‘Patria L.F.B.’; cuisinière ‘Nestor Martin’; gasvuur met 3 bekken en oven geëmailleerd; keukenrek; 3 keukentafels; keukenstoelen; kleederkast en andere; bibliothèque; eikentafel en andere; zetels; stoelen; radiotoestel; vacuum cleaner; boeken enz. — Komptante betaling." (7)

* 1947: “Daar voor een gezond economisch evenwicht de steenkolenproductie en -export voor ons land van zulk vitaal belang is, ligt het voor de hand dat alle initiatief ter bevordering van dezen industrietak met de meeste aandacht dient gevolgd, onbaatzuchtig gesteund en toegejuicht. Het In aanbouw zijnde Nationaal Instituut voor Mijnhygiëne op de Hasseltsche Havermarkt in het oud huis Hayen of de ex-Gestapo-bureelen, staat dan ook in het brandpunt der belangstelling, vooral daar het hier een instelling geldt, eenig in de wereld en zoo baanbrekend, dat de toekomstige invloed ervan op onze steenkolennijverheid ongewoon verreikend kan worden. (…)” (8)

* 1948: “Instituut voor Mijnhygiëne vr. tweetalige technieker, kennende: industrieel tekenen, bankwerken en kleine mechaniek. Schr. met referenties, Havermarkt, 22, Hasselt” (9)

* 1990: "KS en Citec ruilen hun kantoren / Houthalen-Helchteren - De Kempense Steenkolenmijnen (KS) en het studiebureau Citec, een gezamenlijk initiatief van het studiebureau Swartenbroekx en KS hebben besloten van kantoor te wisselen. Vanaf 1 oktober e.k. verhuizen de niet-kolengebonden activiteiten van KS - op enkele uitzonderingen na - naar de Havermarkt 22 in Hasselt, waar tot dan Citec gehuisvest was. Citec verhuist tot eind volgend jaar naar de Grote Baan 27 in Houthalen-Helchteren, het huidige hoofdgebouw van KS. Volgens KS is tot de kantorenwissel besloten door de vermindering van de personeelsbezetting bij KS en het toenemende personeelsbestand (al meer dan 70 personen) van Citec. Na 1991 zal Citec een nieuw kantorencomplex in Hasselt betrekken." (11)

* 2002: "Huidig LRM-kantoor aan Havermarkt staat te koop / De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) verhuist naar de vroegere gebouwen van het Instituut voor Reddingswezen, Ergonomie en Arbeidshygiëne (Irea) in Kiewit. De huidige zetel van LRM, aan de Havermarkt in Hasselt, wordt verkocht. De reconversiemaatschappij huurde het gebouw van de vzw IMCR, het vroegere coördinatiecentrum van het reddingswezen. Deze vzw, die in het kielzog van de Limburgse mijnen is ontstaan, stond in voor de opleiding van mijnwerkers en redders. Maar door de sluiting van de mijnen verdween uiteraard ook de nood aan dat soort opleidingen. Hun gebouw aan de Havermarkt werd dan ook verhuurd. Sinds '95 huist de LRM er. IMCR heeft intussen alle activiteiten stopgezet, en is bij gebrek aan reden tot bestaan in vereffening gegaan. Het gebouw moet dan ook verkocht worden. (...) Het gebouw van Irea, aan de Kempische Steenweg in Kiewit (Hasselt) was wel eigendom van LRM, vandaar de beslissing dat te verbouwen tot de nieuwe zetel. Het huurcontract loopt af in januari, de verhuizing moet begin december een feit zijn. (...)" (12)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 02-01-2012; (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 17-08-1930, p. 6.; (5) Het Belang van Limburg, 01-07-1933, p. 8.; (6) Het Belang van Limburg, 08-09-1945, p. 2.; (7) Het Belang van Limburg, 14-12-1945, p. 5.; (8) Het Belang van Limburg, 16-01-1947, p. 4.; (9) Het Belang van Limburg, 18-04-1948, p. 13.; (10) Het Belang van Limburg, 16-06-1990, p. 59.; (11) Het Belang van Limburg, 27-09-1990, p. 10.; (12) Het Belang van Limburg, 12-07-2002, p. 9.

Fiche

Adres: 
De Eenhoeren
Havermarkt 20-22
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-928-D
Capakey: 
71022H0928/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
Zeelant (16de eeuw), Den Cleynen Eenhoeren // Den Groeten Eenhoeren, De Groete Eenhoeren, De Grote Eenhoorn, De Grote Eenhoren
Naam van het gebouw nu: 
De Eenhoeren
Periode of stijl: 
17de eeuw / 2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: Jan Sigers (1612-1679) X Ida Caproens (°1629)

- 1686: Godfried Niklaas Sigers (1653-1693), zoon voorgaande, X Elisabeth Haenen

- Maria Ida Sigers (°1684), dochter voorgaande - verhuurt

- 1720: aan Jan Ransonnet (Luik 1698-Hasselt 1769), met wie zij in 1736 trouwde

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1930): Belgian Shell Company

- Arthur Hayen (Hasselt 1863 - Leval-Trahegnies 1944) X Geldenaken 1892 Hélène Bomal (Geldenaken 1865-Hasselt 1938)

- WOII: bezet door de Duitsers

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1930): Belgian Shell Company (4) - verhuist naar Genkersteenweg

- WOII (vanaf 1943): bureel Gestapo

- 1947: Instituut voor Mijnhygiëne (8)

- (1990): De Kempense Steenkolenmijnen (KS) (niet-kolengebonden activiteiten van KS); Citec, studiebureau voor engineering en consultancy (ingang Ridderstraat 27) (10, 11)

- 1995-2002: Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) (12) - verhuist naar Kempische Steenweg 168 (= Kempische Kaai 168)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2011: vastgoedmakelaar Vestio (Vangronsveld & Somers)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Huis "Den Cleynen Eenhoeren", in neoclassicistische stijl opgetrokken herenhuis. Breedhuis van het dubbelhuistype, zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met vier dakkapellen met driehoekig fronton; huidig uitzicht uit XIX B. Bakstenen gebouw met een lijstgevel op een hardstenen plint; mergelstenen banden; driehoekig fronton met hardstenen oculus boven de drie middentraveeën. Rechthoekige vensters in een geriemde hardstenen omlijsting met uitspringende sluitsteen met korte druiplijst; het l. benedenvenster werd tot deur omgebouwd. Korfboogpoort in een rechthoekige hardstenen omlijsting zoals de vensters, doch met toevoeging van imposten; erboven een balkonvenster geflankeerd door hardstenen voluten. (2)

Beschrijving interieur: 

- trappenhuis, overdekte binnenkoer, kelder

Verbouwingen: 

- 2004: restauratie met behoud van waardevolle elementen, in het kader van groter (ook nieuwbouw) project 'Patio de Eenhoorn'

Algemeen: 

- herenhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Havermarkt 16-18, Ridderstraat 25-27-29-31-33): 3811 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

p. 191 In 1587 heette dit pand Zeelant . In de tweede helft van de 17de eeuw behoorde het toe aan...
p. 191 In de laatste helft van de 17de eeuw behoorde dit huis toe aan Nicolaas Sigers , de tekenaar van...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasseltse uithangborden en huisbenamingen (1960)
Titel: 

Hasseltse uithangborden en huisbenamingen (1960)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1960
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Naar betere Levensvoorwaarden Voor onze Mijnwerkers / De oprichting van het Instituut voor Mijnhygiëne te Hasselt / Een uitzonderlijk Initiatief (1947)
Titel: 

Naar betere Levensvoorwaarden Voor onze Mijnwerkers / De oprichting van het Instituut voor Mijnhygiëne te Hasselt / Een uitzonderlijk Initiatief (1947)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
16/01/1947
Pagina('s): 
4
Downloads

Overlijdensbericht Hélène Bomal (1938)

PDF icon Download (50.14 KB)

echtg. van Arthur Hayen (Hasselt 1863 - Leval-Trahegnies 1944)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...