You are here

De Egge (Walputstraat 23)

Description

In dit pand hielden V. Buntinx-Vervoort en voor hem zijn schoonvader Jan Vervoort een herberg.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 244.

* 1929: "Openbare Verkoop van een Huis Te Hasselt / Maandag. 24 Juni 1929, om 2 uur namiddag, ted koffiehuize van den heer Gustave Corsouls, Schiervellaan, «Café de la Couronne», zal de notaris F. Portmans, openbaar aan de meestbiedenden verkoopen: / Huis, dienstig voor rentenier of beambte en ook voor commerciehuis, gelegen Walputstraat, Nr 27, groot 1 a. 40. / Voor inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris F. Portmans." (4) Het pand had toen 27 als huisnummer.

* 1930: "Studie van Mr. Fern. Schoofs te Hasselt / Openbare Verkoop van Huis te Hasselt / Dinsdag 8 Juli, om 2½ uren te Hasselt Havermarkt ten herberge «Café du Palais» zal notaris Schoofs te meestbiedende verkoopen: / Stad Hasselt. / Huis met werkhuis en koer gelegen in de Walputstraat N 27 groot samen één aar 54 cent., pal. Louis Moors-Vervoort, Berthels en de Walputstraat. / Dit huis is wel gelegen en kan dienen voor allen handel. / Verkoopsvoorwaarden ten kantore van Notaris Schoofs." (5)

* 1934: "Koersen op rollen / Rollen te huur bij Marcel Dussart, Walputstraat 27, Hasselt." (6)

* 1937: "Voor Rollekoersen, rollen te koop; gelijk nieuw bij Marcel Dussart, Walputstraat 27, Hasselt." (7)

* 1961: "Te koop, allerhande slachtersmateriaal. Z. wend.: Walputstraat, 23, Hasselt." (8)

* 1963: "Gevraagd bekwame gast om uit te benen. Z.w. Walputstraat 23 Hasselt - Tel. 25548." (9)

* 1967: "Gevraagd: 5 à 6 halve dagen per week, vrouw voor kuis en hulp in huishouden. Z.w.: Paardenbeenhouwerij, Walputstraat, 23, Hasselt." (10)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 07-02-2011 (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 26-11-2013 (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 16-06-1929, p. 6. (5) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 28-06-1930, p. 8. (6) Het Belang van Limburg, 08-11-1934, p. 6. (7) Het Belang van Limburg, 01-01-1937, p. 8. (8) Het Belang van Limburg, 04-05-1961, p. 12. (9) Het Belang van Limburg, 25-02-1963, p. 8. (10) Het Belang van Limburg, 11-02-1967, p. 20. (11) Het Belang van Limburg, 13-08-1979, p. 17. (12) Het Belang van Limburg, 08-12-2001, p. 80.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1257-D
Capakey: 
71022H1257/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Egge
Naam van het gebouw nu: 
De Egge
Periode of stijl: 
2de helft 19de eeuw
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1934): Marcel Dussart; Hubert Dussart X Anne-Maria Achten

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1934): verhuur en verkoop van fietsrollen (6, 7)

- (1961): slagerij - paardenbeenhouwerij (8, 9, 10)

- 13-08-1979 (opening): frituur-restaurant De Langeman (11)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2009: restaurant De Egge (vanaf 1991) (12)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Burgerhuis met uitzicht uit XIX B, doch mogelijk oudere kern; bakstenen gebouw van drie bouwlagen met gecementeerde of bepleisterde en beschilderde lijstgevel en rechthoekige muuropeningen. Twee traveeën onder zadeldak (mechanische pannen); vensters in geriemde stucomlijsting met diamantkopsluitsteen; houten winkelpui (begin XX). (2)

Verbouwingen: 

- 1988: verbouwingen restaurant De Egge

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- burgerhuis
- perceelgrootte: 154 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Anne-Maria Achten (1951)

PDF icon Download (620.54 KB)

Overlijdensbericht Hubert Dussart (1964)

PDF icon Download (781.6 KB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...