You are here

De Groote Gulden Leeuw (Minderbroedersstraat)

Description

Dit pand lag schuin tegenover De Roode Leeuw. Een tijdlang heeft het als rijkswachtkazerne dienst gedaan. Het was een breed en diep huis, typisch door zijn vooruitspringende bovengevel en zijn 17de-eeuwse constructie van leem en eikenhout. Zoals vele andere oude panden in de stad werd het in meer recente tijden met pleisterklei bestreken. Aanvankelijk stond het jaartal 1644 boven de toegangsdeur; die datum verdween echter onder de dunne laag pleister. De Groote Gulden Leeuw was derhalve 15 jaar ouder dan Het Sweert.

De Groote Gulden Leeuw werd gebouwd en bewoond door Andreas Rinck, wiens kleinzoon Andreas Rinck-Wauters in 1764 voor 1800 gulden De Housaer aan de Grote Markt heeft gekocht. Laatstgenoemde was van 1780 tot 1786 stadsbouwmeester. Andreas Rinck verkocht zijn huis op 6 maart 1712 voor 2000 gulden en de lasten aan Joannes Stocx, die het een twaalftal jaren daarna aan Nikolaas Motmans overliet. Motmans verkocht het op 30 juni 1742 aan Anna van Hilst, meesteres van het Begijnhof. In 1764 kwam het in het bezit van Servaas d'Erckenteel. In de 18de eeuw werd ook het meest zuidelijk gelegen deel van de tuin onteigend, dat op de plaats waar de auwe bauw werd opgericht en aan de Walputsteeg grensde.

In het midden van de 19de eeuw was De Groote Gulden Leeuw de eigendom en woning van Lodewijk Prengel, de grootste tabakskweker en –handelaar van onze stad. Deze benutte de ruime en welverluchte zolders van zijn grote woning om de tabaksbladeren te drogen en te verwerken. Hij hield er ook een herberg, die gunstig bekend stond om haar gebraden gans, waarvoor hij een ruime reclame maakte in de plaatselijke pers.

In het begin van onze eeuw werd deze woning in drie delen gesplitst. Het eerste deel (huis nummer 10) werd bewoond door de handwerker Jan Blocken; het was de eigendom van de eigenaar van Groot Vogelsanck bij de Kempische Poort. Nummer 12, woning van schoenmaker Hendrik Bertels, en nummer 14, een graanopslagplaats, waren de eigendom van August Collin-Caluwaerts uit De Warande aan de Demerstraat.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 251.

Fiche

Adres: 
De Groote Gulden Leeuw
Minderbroedersstraat 10 (-12-14)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Groote Gulden Leeuw
Naam van het gebouw nu: 
deels gesloopt
Periode of stijl: 
1ste helft 17de eeuw
Opdrachtgever: 
Andreas Rinck
Stijl: 
vakwerkbouw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1ste helft 17de eeuw: Andreas Rinck - verkoopt aan

- 1712: Joannes Stocx

- 1724: Nikolaas Motmans - verkoopt aan

- 1742: Anna van Hilst, meesteres van het begijnhof

- 1764: Servaas d'Erckenteel

- midden 19de eeuw: tabakskweker en –handelaar Lodewijk Prengel

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- tabakhandel / herberg

- rijkswachtkazerne

Verbouwingen: 

- begin 20ste eeuw: gesplitst in drie panden - (huis nummer 10 werd bewoond Jan Blocken, handwerker; huis nummer 12 door Hendrik Bertels, schoenmaker en nummer 14 was een graanopslagplaats)

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt / De wallen en hun verdediging (s.d.)
Titel: 

Hasselt / De wallen en hun verdediging (s.d.)

Ondertitel: 
Bouwen en wonen voor 1850
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
0000
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...