You are here

De Groote Gulden Put (Havermarkt 21-23)

Description

Deze stadswoning  op de Havermarkt dateert van 1659 toen de Hasseltse burgemeester Michiel van Hilst het gebouwd zou hebben. Aanvankelijk beschikte het pand over een eigen waterput, vandaar de naamskeuze.

Tot diep in de 19de eeuw bleef ook de oorspronkelijke gevelsteen bewaard op het binnenhof.

Het gebouw fungeerde als woonhuis, bank en koffiehuis. Van de oude 17de-eeuwse gebouwen blijft achter de laat 19de-eeuwse voorgevel nog een meer dan behoorlijke kern met toren van het oorspronkelijke pand bewaard.

* In de Eerste Wereldoorlog werd dit pand bezet door de Duitsers.

Nr. 21.

* 1928: "Kristen Middenstadsbond. - Middenstanders, vele diensten, die voor iedereen groote voordelen aanbrengen, zijn voor U ingericht door de Kristene Middenstandsorganisatie van Limburg - Zetel te Hasselt «Concordia», Havermarkt, 21, / Onder meer worden vermeld: / 1.) Samenaankoop voor winkeliers kruideniers: S. M. «Limburgia»; / 2.) Spaar- en Leenbank «De Rupel» voordeelige voorwaarden voor leening en geldplaatsing; / 3.) (…)."(6)

* 1929: "Te koop schoone eigendom, met inrijpoort, genaamd ‘Concordia’ in gebruik door de Middenstandsbank, gelegen Havermarkt, Hasselt. Zich wenden ter Brouwerij Unex, Hasselt." (8)

* 1930: "Te Huren, Café Concordia, Havermarkt, Hasselt, met groote herbergplaats, billiard en eetplaats; kleine en groote zaal van 120 m2, voor maatschappijen; zeven slaapkamers, kelder en zolder. - Zich wenden: Brouwerij Unex, Hasselt." (7)

* 1931: "Café «Belga» Havermarkt 21, Hasselt, vraagt Meid voor het huishouden; niet in café. Goed loon; geen wasch. 's Zondags vrij." (9)

* 1936: "De Hazelaar. - De Tooneelkrlng der Invalieden van Hasselt geeft, op algemeene aanvraag, een derde opvoering van het suksesblijspel «Het Kwelduiveltje». De vertooning gaat door op Donderdag 17 December in den Schouwburg Casino. / Plaatsen kunnen voorbehouden worden In «Café Belga», Havermarkt 21, te Hasselt. / Inkomprijs: 4 frank. Oudstrijders: 2 frank." (10)

* 1938: "Prachtige Vogel-Tentoonstelling van Zaterdag 19, tot Maandag, 21 Febr., 17 uur in Zaal «Belga» - Havermarkt - Hasselt / Wij hadden het genoegen één uur vóór de opening, een kort bezoek te brengen aan de eerste Vogeltentoonstelling welke ooit in onze stad, en zelfs ooit in onze provincie plaats had. (…) Vóór den ingang vinden we een «stand» van den h. Collin, van Hasselt, hoofddepothouder der bekende vogelvoeders Elsado, die benevens allerhande granen en pracht-vogelkooitjes met toebehoorten, eenige aanlokkelijke aquaria tentoonstelt, waarin mooi-gekleurde visschjes lustig rondzwemmen. Ja, zelfs een schildpad ontbreekt er niet in. (…) Ook het Koninklijk Natuur Historisch Museum van België verleent haar gewaardeerde medewerking. Talrijke gekleurde kaarten, verkocht aan den geringen prijs van 0,30 fr. geven de photo's weer van al de vogels door de wet beschermd, en die op deze Tentoonstelling trouwens niet toegelaten zijn. (…) A.W." (18)

* 1972: "Tombola. - Trekking van de tombola van het Fakteurkensbal / (…) / prijzen niet afgehaald voor 15 maart blijven eigendom van de Vriendenkring. Ze kunnen bekomen worden bij de h. J. Vanwingh (Café Belga), Havermarkt Hasselt." (12)

* 1988: "Te huur / Dadelijk vrij / Gans gemeubeld / Zonder overname / Café Belga Havermarkt Hasselt / (…) / Schrijven met referenties: / Brouwerij Sampermans / Kuringersteenweg 124 3500 Hasselt" (13)

* 1989: "Garçon gevraagd, café Den Belga. Aanbieden tussen 9 en 11 uur, Havermarkt 21, Hasselt." (14)

* 1992: "Over te nemen / Hasselt Centrum / Café Den Belga Havermarkt 21, voor inl. z.w. tss 18-20u beh. Zaterdag." (15)

* 1995: "Kokkin gevr. Café Den Belga, Havermarkt 21, Hasselt" (16)

* 1999: "Te huur / Hasselt, Havermarkt 21: Handelshuis voor diverse doeleinden. Uitstekende ligging t.o.v. gerechtshof, vlakbij Grote Markt. (…) Inlichtingen: NV Sampermans (...)" (17)

* "Zo’n 40 jaar geleden lag er op de Havermarkt een bruin café, genaamd 'Den Belga'. De uitbater kende ik als 'Zjèè.nke'. Deze café lag recht tegenover het gerechtsgebouw en was dus de vaste stek van menig advocaat en rechter. Als ik er als kind kwam samen met mijn vader maakten die mannen met hun toga altijd behoorlijk veel indruk op me. Er was altijd wel één of ander druk gesprek aan de gang. De echte wereldverbeteraars zaten aan de toog. En aan de tafeltjes zat er hier en daar altijd wel een advocaat te ontspannen na zijn betoog in het gerechtshof. Ik mocht dan als kind plaats nemen aan de toog om er een 'naa.t sosieske' met mosterd te eten. Je kreeg dan op een langwerpig kartonnen schaaltje een knakworst met een hoopje mosterd bij. Toen smaakte dat overheerlijk, mee door het feit dat je tussen de grote mensen aan de toog mocht zitten. Het café was ingericht als een echt ‘bruin’ café. Bruine houten tafels en stoelen stonden tegen de linkerwand. De rechterwand was bijna over de gehele lengte toog met alle attributen die daar bij horen: bekers, allerhande glazen, verschillende postkaarten uit warme landen die Zjèè.nke gestuurd kreeg van zijn vaste klanten. Daar stonden dan dikwijls nogal schaars geklede vrouwen op. De uitbater was een gezellige, rondborstige man met een rokerige volle stem die altijd wel een kwinkslag klaar had zoals het een goede barman betaamt". (3)

Nr. 23.

 * 1950: "Jagers: Dekt uw burgerlijke verantwoordelijkheid, verzekert uw jachtwachters bij de Phénix Belge, Havermarkt, 23, Hasselt." (26)

* 1992: "De verlichte ideeën van Claire en Theo / Een binnenhuisarchitecte die ruimte te kort komt om haar ideeën te tonen, huurt voor een weekeinde de woonvertrekken van een kapper. En daarin houdt ze drie dagen lang open-deur-dag. Met het overrompelend succes dat doet denken aan dat van de «Chambre d'amis» van enkele jaren geleden. Maar met dit verschil dat het niet gaat om kunst die getoond wordt, maar om allerhande ideeën rond binnenhuisinrichting. Je moet maar op het idee komen. / Het gebeurde afgelopen weekeinde op de eerste verdieping van het oude herenhuis op de Havermarkt 23 in Hasselt. / Het bijzondere aan de woonvertrekken van de kapper is dat hij zijn woonkamer al jaren gebruikt als salon, om de hoofden van zijn cliënten onderhanden te nemen. Dat schept veel meer sfeer dan spoelbakken en spiegels, vindt hij. / Claire Cupers en kapper Theophiles (Theo) Raeyen staken een paar maanden geleden de hoofden bij elkaar. Dat was niet zo moeilijk, verwante zielen die ze zijn. Ze hebben dezelfde smaak, kijken op enigszins dezelfde manier tegen het leven aan. Veel van de cliënten van Theo vallen op de objecten en de meubeltjes die Claire ontwerpt. En omgekeerd gebeurt dat ook wel. En toen op vrijdagavond al de hoofden gekapt waren, begon het gesjouw en het installeren van de objecten op kap- en eetkamertafels, in de kasten waar anders verzorgingsprodukten staan, in de gangen en op de overloop. (…)" (34)

* 1994: "Handelsruimte te huur / (…) Hasselt: Havermarkt 23, gedeelte vn HH, CV, 29.000 fr." (31)

* 1995: "Afwasvrouw en/of keukenhulp gevr. De Gulden Put, Havermarkt 23, Hasselt" (32)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 22-10-2010; (3) Schriftelijke informatie mevr. Bellemans, 24-10-2012; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 19-03-2013; (5) Het Belang van Limburg, 13-04-1952, p. 10.; (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 04-03-1928, p. 5.; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 21-01-1930, p. 4.; (8) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 30-06-1929, p. 2.; (9) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 13-10-1931, p. 3.; (10) Het Belang van Limburg, 17-12-1936, p. 2.; (11) Het Belang van Limburg, 05-09-1945, p. 2.; (12) Het Belang van Limburg, 18-02-1972, p. 8.; (13) Het Belang van Limburg, 13-12-1988, p. 18.;  (14) Het Belang van Limburg, 13-07-1989, p. 24.; (15) Het Belang van Limburg, 16-01-1992, p. 25.; (16) Het Belang van Limburg, 02-03-1995, p. 28.; (17) Het Belang van Limburg, 30-09-1999, p. 28.; (18) Het Belang van Limburg, 20-02-1938, p. 2.; (19) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 15-11-1930, p. 7.; (20) Het Belang van Limburg, 26-03-1950, p. 10.; (21) Het Belang van Limburg, 03-05-1953, p. 8.; (22) Het Belang van Limburg, 05-12-1953, p. 6.; (23) Het Belang van Limburg, 19-01-1961, p. 23.;  (24) Het Belang van Limburg, 18-06-1988, p. 41.; (25) Het Belang van Limburg, 08-05-1954, p. 6.; (26) Het Belang van Limburg, 01-09-1950, p. 1.; (27) Het Belang van Limburg, 22-12-1961, p. 3.; (28) Het Belang van Limburg, 14-09-1963, p. 3.; (29) Het Belang van Limburg, 16-01-1975, p. 35.; (30) Het Belang van Limburg, 03-07-1975, p. 20.; (31) Het Belang van Limburg, 03-12-1994, p. 41.; (32) Het Belang van Limburg, 13-11-1995, p. 35.; (33) Het Belang van Limburg, 14-12-2001, p. 41.; (34) Het Belang van Limburg, 22-08-1992, p. 23.; (35) Het Belang van Limburg, 03-08-1950, p. 6.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1017-N (nr. 21) / 1-H-1017-L (nr. 23)
Capakey: 
71022H1017/00N000 (nr. 21) / 71022H1017/00L000 (nr. 23)
Naam van het gebouw vroeger: 
De Groote Gulden Put
Naam van het gebouw nu: 
De Groote Gulden Put
Periode of stijl: 
1659
Opdrachtgever: 
Michiel van Hilst (°1615)
Stijl: 
Maaslandse stijl
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1659: Michiel van Hilst-Smeyers, burgemeester

- tot 1731: Mathias Vrerix, priester - via erfenis naar

- 1735: Herman Matthias Vossius-Sigers, advocaat

- 1745: Lunis-Sigers, dokter - verhuurt

- (?): Hendrik Vanmuysen, procureur-notaris

- (?): Maurus en Anna-Margaretha van Hilst

- begin 19de eeuw: Guillaume Claes-Bosch - verhuurt aan

- (?): Vannes, schepen

- 1841: Pierre François du Vivier-Claes - verhuurt aan

- tot 1857: Van Cauwenberg-de Nieuport, provinciegriffier

- 4de kwart 19de eeuw: Centrale Bank van Limburg

- (?): Leo Houben, herbergier

- (?): Anton Valkenborg, herbergier

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1918: Hausen, herbergier

- 1919: Ferdinand Willems, herbergier

- (1928): 'Kristen Middenstandsbank' (6, 8)

- (1950): Bernard Vandenbulcke / Vanden Bulcke / Van den Bulcke X Anna Vanden Beek (35)

- (1972): J. Vanwingh (12)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- einde 19de eeuw: Centrale Bank van Limburg 

Nr. 21.

- tot 1930: koffiehuis-café Concordia; vergaderlokaal van de Katholieke Associatie, het Davidsfonds, het Leesgezelschap, Beenhouwersbond

- 1931-1988: Café Belga (3, 9, 10, 11)

- 1989-1999: Café Den Belga (14, 15, 16, 17)

Nr. 23.

verdieping

- 01-01-1931 (opening): verzekeringen Le Phenix Belge nv (19, 26, 27, 28); Groep PR-Phenix 1821 (29, 30)

- (1992): kapsalon Theo (34)

gelijkvloers

- (1950)-1953: Sovemac A.L. nv / naaimachines Elna (5, 20, 21)

- 1953: breimachines Mobilec (22, 25)

- (1961): Reizen Wasteels (23, 24) - voorheen Cellebroedersstraat 13

- 1995: Stadscafé + restaurant De Gulden Put (32, 33)

- tot 2010: boetiek Cosi - verhuist naar Aldestraat 34

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

Nr. 21.

2012: slagerij Oosterbosch

Nr. 23.

2012: brasserie Brass à Ville

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Gulden Put", thans met onbelangrijke, recente voorgevel voor de oude kern van 1659, gebouwd door M. van Hilst, en gedeeltelijk bewaard in de achtergevel. Gedeelte van een bakstenen diephuis onder zadeldak, met een vierkante toren, afgewerkt met mergelstenen hoekbanden en een kroonlijst op zware modillons, en bekroond met een dakruiter onder tentdakje; het diephuis is voorzien van mergelstenen hoekbanden en muurankers met kram en krul; aangepaste vensters in een mergelstenen omlijsting met negblokken, doorlopende dorpels en - thans verdwenen - tussenstijlen; fraaie, geprofileerde mergelstenen kroonlijst. De achtergevel is voorzien van een verlaagd aandak en mergelstenen schouderstukken. (2)

Verbouwingen: 

Nr. 21.

- 2002: verbouwen van handelspand, in opdracht van Theuvaub bv Maastricht , naar ontwerp van architect George Ceux uit Hasselt

Nr. 23.

- 1995: verbouwen pand tot koffieshop met eetgelegenheid

- 2007: vervangen van bestaande ramen, Hassimo nv Hasselt

- 2009: vervangen houten kroonlijsten door kroonlijsten met hetzelfde profiel, in opdracht van Hassimo nv Hasselt, naar ontwerp van architect Emiel Baert uit Hasselt

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- stadswoning

- perceelgrootte: 244 m2 + 330 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 14.11.2002
Datum van publicatie: 19.02.2003

Referenties

p. 185 De Groote Gulden Put , in de 19de eeuw de Concordia genaamd, werd volgens het getuigenis van zijn...
Ministerieel Besluit HISTORISCHE WAARDE VAN HET MONUMENT De Groote Gulden Put zou in 1659 door...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Anna Vanden Beek (1975)

PDF icon Download (996.08 KB)

Overlijdensbericht Bernard Vanden Bulcke (1957)

PDF icon Download (1.04 MB)

Overlijdensbericht Jèn Vanwingh (1994)

PDF icon Download (58.93 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...