De Hoogbrugge (Grote Markt 2) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Menigeen die gezellig van een frisse pint of een verwarmende koffie zit te genieten in deze gekende Hasseltse herberg met de stijlvolle neo-classicistische gevel uit het begin van de vorige eeuw, zal niet dadelijk vermoeden dat hij in één van de oudste 'etablissementen' van de stad vertoeft.

De Hoogbrug was immers reeds op het einde van de 15de eeuw meer dan 500 jaar geleden een gerenommeerde herberg.

Haar naam dankt het huis aan een nogal hoge arduinen 'tafel' of bank die vóór het huis stond. Hierop werd het vlees dat van buiten de stad werd aangevoerd gekeurd en getaxeerd - men hief hierop een speciale belasting -.

De oudste bezitter van de Hoogbrugge was een voornaam man: schout Hendrik Typots, echtgenoot van Maria van Sombreffe. Deze was een rechtstreekse voorouder - in de vijfde graad - langs moederszijde van niemand anders dan Pieter Paul Rubens. Ook Rubens' overgrootvader Jan Pypelinckx, echtgenoot van Maria Typots, heeft hier gewoond.

In 1508 verkreeg het stadsbestuur van Hasselt door ruiling het huis, dat ze meestal verhuurde. Van 1547 tot 1645 resideerde hier zo het Beroepshof van Limburg, nl. het 'Hof van Vliermaal'. Herhaaldelijk liet de stad het huis restaureren, in 1570 werd het stadswapen in de gevel aangebracht en in 1620 vernieuwde men de voorgevel. Daarna werd het de vergaderplaats van de Hasseltse schuttersgilden, nl. van de Kolveniers (busschieters) van Sint-Quintinus (60 man sterk), de voetboogschutters van Sint-Sebastiaan, in 1501 gefusioneerd met de 'handboogschutters' van Sint-Joris. Deze particuliere genootschappen stonden o.m. in voor de bewaking van de stadspoorten en werden hiervoor door de stad gesubsidieerd en op haar kosten van vaandels en uniformen voorzien.

Nadat de Hoogbrugge lange tijd als lokaal van de Hasseltse 'Nachtwacht' had gediend en daarom ook vaak de 'Voetboogcamer' werd genoemd, veranderde het huis in 1780 van eigenaar. De stad had immers geld nodig voor de aankoop van het patriciërshuis de Heusch - het huidige stadhuis - en daarom werd het toen voor 4.040 fl. verkocht aan Jan van Manshoven, met de verplichting de nog bestaande arduinen 'vleesbank' vóór het huis te slopen omdat deze het verkeer op de Grote Markt hinderde. Na hem woonde hier zijn schoonzoon Godfried Hendrik Pierloz (+1811). Nog later hield zijn weduwe hier een deftig koffiehuis.

Op een bepaald ogenblik werd het café van de nog jonge weduwe als een niet zo eerbare instelling afgeschilderd en kregen twee trouwe bezoekers - officieren van de Nederlandse cavallerie in 1816 - wij leefden toen onder de heerschappij van Willem I - hiervoor een blaam. Zij verdedigden echter hun eer en legden op 13 juni 1816 attesten voor waaruit bleek dat het 'koffiehuys' van de weduwe Pierloz een zeer deftige instelling was die door vele voorname burgers van de stad werd bezocht. Dit attest van deugdelijkheid werd trouwens lange tijd als de beste reclame in huis bewaard. Na de weduwe Pierloz werd het huis weer een rentenierswoning waar Pierloz's schoonzoon, de jeneverstoker Nicolaas Maes, en later zijn schoonzoon dr. Rousseau verbleven en op het einde van de vorige eeuw kwam het in het bezit van de gekende Hasseltse toondichter en musicus Alexis Pierloz.

Na de eerste wereldoorlog herstelde zich de eeuwenoude traditie en de Hoogbrugge werd weer een café.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...