De Hoogbrugge (Grote Markt 2) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Menigeen die gezellig van een frisse pint of een verwarmende koffie zit te genieten in deze gekende Hasseltse herberg met de stijlvolle neo-classicistische gevel uit het begin van de vorige eeuw, zal niet dadelijk vermoeden dat hij in één van de oudste 'etablissementen' van de stad vertoeft.

De Hoogbrug was immers reeds op het einde van de 15de eeuw meer dan 500 jaar geleden een gerenommeerde herberg.

Haar naam dankt het huis aan een nogal hoge arduinen 'tafel' of bank die vóór het huis stond. Hierop werd het vlees dat van buiten de stad werd aangevoerd gekeurd en getaxeerd - men hief hierop een speciale belasting -.

De oudste bezitter van de Hoogbrugge was een voornaam man: schout Hendrik Typots, echtgenoot van Maria van Sombreffe. Deze was een rechtstreekse voorouder - in de vijfde graad - langs moederszijde van niemand anders dan Pieter Paul Rubens. Ook Rubens' overgrootvader Jan Pypelinckx, echtgenoot van Maria Typots, heeft hier gewoond.

In 1508 verkreeg het stadsbestuur van Hasselt door ruiling het huis, dat ze meestal verhuurde. Van 1547 tot 1645 resideerde hier zo het Beroepshof van Limburg, nl. het 'Hof van Vliermaal'. Herhaaldelijk liet de stad het huis restaureren, in 1570 werd het stadswapen in de gevel aangebracht en in 1620 vernieuwde men de voorgevel. Daarna werd het de vergaderplaats van de Hasseltse schuttersgilden, nl. van de Kolveniers (busschieters) van Sint-Quintinus (60 man sterk), de voetboogschutters van Sint-Sebastiaan, in 1501 gefusioneerd met de 'handboogschutters' van Sint-Joris. Deze particuliere genootschappen stonden o.m. in voor de bewaking van de stadspoorten en werden hiervoor door de stad gesubsidieerd en op haar kosten van vaandels en uniformen voorzien.

Nadat de Hoogbrugge lange tijd als lokaal van de Hasseltse 'Nachtwacht' had gediend en daarom ook vaak de 'Voetboogcamer' werd genoemd, veranderde het huis in 1780 van eigenaar. De stad had immers geld nodig voor de aankoop van het patriciërshuis de Heusch - het huidige stadhuis - en daarom werd het toen voor 4.040 fl. verkocht aan Jan van Manshoven, met de verplichting de nog bestaande arduinen 'vleesbank' vóór het huis te slopen omdat deze het verkeer op de Grote Markt hinderde. Na hem woonde hier zijn schoonzoon Godfried Hendrik Pierloz (+1811). Nog later hield zijn weduwe hier een deftig koffiehuis.

Op een bepaald ogenblik werd het café van de nog jonge weduwe als een niet zo eerbare instelling afgeschilderd en kregen twee trouwe bezoekers - officieren van de Nederlandse cavallerie in 1816 - wij leefden toen onder de heerschappij van Willem I - hiervoor een blaam. Zij verdedigden echter hun eer en legden op 13 juni 1816 attesten voor waaruit bleek dat het 'koffiehuys' van de weduwe Pierloz een zeer deftige instelling was die door vele voorname burgers van de stad werd bezocht. Dit attest van deugdelijkheid werd trouwens lange tijd als de beste reclame in huis bewaard. Na de weduwe Pierloz werd het huis weer een rentenierswoning waar Pierloz's schoonzoon, de jeneverstoker Nicolaas Maes, en later zijn schoonzoon dr. Rousseau verbleven en op het einde van de vorige eeuw kwam het in het bezit van de gekende Hasseltse toondichter en musicus Alexis Pierloz.

Na de eerste wereldoorlog herstelde zich de eeuwenoude traditie en de Hoogbrugge werd weer een café.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...