You are here

De Indensteen / Visbank

Description

Auteur: René Christiaens

Volgens een ordonnantie van 24 februari 1539 met betrekking tot de intermerct werd er vis verkocht nabij het piroen. Het perron stond toen op een achttal meter van het hoekhuis Botermarkt en Zuivelmarkt De Dry Dragonders.

De indesteen bevond zich op een zestal meter van het perron richting Hemelrijk. Verder dient benadrukt dat de Maaslandse kalkstenen, die in de vorm van een cirkel rond de indesteen lagen, een wezenlijk onderdeel van die steen uitmaakten zoals blijkt uit de uitleg hierna.

Volgens de stadsregisters werd er al van 1522 op de indesteen verse zeevis verkocht door twee geswoerene keurmeesters. Deze heren keurden de vis goed of ze keurden hem af voor consumptie. Zij alleen mochten de strook grond tussen de indesteen en de cirkel daaromheen betreden. De vis werd er ook 'gemijnd'. Bij openbare afroeping legden ze een of meerdere vissen op de vistafel. Wie 'mijn' riep bij het afroepen van de prijs, was koper en moest binnen de drie dagen betalen. De verkoop had plaats op dinsdag- en vrijdagmorgen om 7 uur. Op dagen met een overvloedige visaanvoer stelden de verkopers zich ook op in die Corte straet, het straatje aan de Blauwe Hant en de Muyseval.

De openbare visslag werd in de periode 1860-1870 afgeschaft. Nadien werd de aangevoerde vis in winkels of op de vismarkt uit de hand verkocht. Namen van viskeurders waren Petrus Van Paeschen (1827), Jan Dortangs en Hendrik Mulckers (1842) en Jan Bemelmans en Hendrik Corsouls (1867).

Referenties

p. 207 De Dry Dragonders (…) Reeds in de tweede helft van de 15de eeuw, toen Henrick Jaupen (nvdr: Jan)...
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...