You are here

De Jongmanskamer - De Jonkmanskamer

Description

Gelijk in alle goede steden van het prinsbisdom Luik bestonden naast de claveniers, bussen-, handboog-of voetboogschutters, kamers samengesteld uit het puik der bevolking, 'Jongmans' of 'Jonge Gesellen' geheten. Dat iedere gehuwde burger daar uitgesloten was, durven wij niet beweren. Iets nochtans is zeker, tenminste voor hetgeen Hasselt aangaat: dat het grootste gedeelte jonge en vurige mannen waren, die meer dan eens zich met roem overlaadden in het verdedigen hunner stad en haar vrijheden.

Voor zover onze archieven reiken, vinden wij: Sint-Sebastiaansschutters, Schutters van Sint-Joris, Sint Quintinusschutters, Sint-Katelijne Gesellen, de Gesellen van de Rhetorijken en de Sint-Cornelis Gesellen.

In 1565 ontmoeten we voor de eerste keer de 'Jonge Gesellen': het keurkorps van de Hasseltse burgerwacht ten getalle van 50 man. Dat ze bij de blijde inkomst van Gerard van Groesbeek door hun tegenwoordigheid opluisterden, is wel een rede om te geloven dat ze op die datum al lang bestonden.

We zien ook de 'Jongmans' de prinsbisschop van Luik verwelkomen in 1564-1565, met hun kapitein, hun luitenant en hun sergeanten. Voor hen op droeg men het groen en witte vaandel, dan kwamen de trommelslagers, fluiters en ronddasdragers. De gegradeerden droegen groene sluiers en de Jongmans kwamen fier achterna gewapend met hun musketten, roeren en rapieren. Na dat jaartal is er in geen 30 jaar nog sprake van de 'jonge gesellen'.

In 1594-1595 tekent de bouwmeester nochtans een uitgave op van stadswege voor het 'vendelen van de jonge gesellen'. Het volgende jaar 1595-1596 vinden we de eerste 'capitein'. Het is Reyner Willen die dat jaar in het huwelijksbootje stapt en ten dien einde van de stad '8 quarten wijns ten geschenke krijgt'. Dat gebeurde iedermaal dat een jongman trouwde. Dit was een soort van vergoeding voor de diensten die de kamer aan de stad bewees.

Iedere Hasselaar kent het heldenfeit onzer Jongmans, bekend onder de naam van 'Gracht der Planckenmade'.

Wij, Jongmans, samen wij trokken naar de Plancken
Wij vochten daar te samen
Wij vochten Hasselt vrij !!!

Fiche

Name: 
De Jongmanskamer
Alias: 
De Jongmans, Jonge Gesellen
Datum van oprichting: 
1633 (Kamer)
Datum van ontbinding: 

Referenties

De Schutterskamer en Jonckmanskamer van Hasselt (1995)
Titel: 

De Schutterskamer en Jonckmanskamer van Hasselt (1995)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1995
Een sprong voorwaarts (2007)
Titel: 

Een sprong voorwaarts (2007)

Ondertitel: 
Hasselt tussen 1800 en 1900
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...