You are here

De Keyserinne (Kapelstraat)

Description

De Keyserinne was een diepe woning; tot in de 18de eeuw had zij een uitgang aan de Aldestraat, naast De Rosmolen. Die uitgang werd tot een woonhuis omgebouwd en kwam zo in het bezit van een andere eigenaar.

In de 17de eeuw was Godfried Cox de eigenaar van De Keyserinne en van de twee aanpalende woningen (nvdr: = Het Groen Huys, Den Gulden Hoet). Hij verkocht het op 15 juli 1744 voor 2650 gulden aan Petrus-Franciscus Briers. In die jaren werd het bewoond door burgemeester Gerard van Ertryck. Op 27 juni 1785 verkocht priester Jan-Arnold Briers het huis aan de meestbiedende. Pieter Willems kocht het voor 5500 gulden; de buren waren toen apotheker Briers en Gielis Van Brabant.

De representanten van Pieter Willems, met name Pieter Willems, ontvanger op Alde Biezen, de winkeldochter Marie-Anne Willems, zadelmaker Jan Willems en de minderjarige Theodoor Willems, verkochten op 20 februari 1803 De Keyserinne en het huis aan de Aldestraat aan winkelier Pieter-Jan Vannitsen. Op 9 augustus 1833 verkocht de weduwe Vannitsen, geboren Maria Stes, de twee woningen aan bakker Jan Beeken; buren waren op dat ogenblik Lambert Pierloz en Arnold Steykens. Op 1 april 1842 verkocht Jan Beeken, die inmiddels rentenierde, het huis aan de Kapelstraat aan zijn broer Jozef. Het huisje aan de Aldestraat behoorde toe aan Christiaan Liben, pasteibakker in De Gulden Poort aan de Hoogstraat.

Door een schenkingsakte onder levenden d.d. 19 december 1874 verwierf Theodoor Beeken-Duys het van zijn broer Jozef. De nieuwe eigenaar, die ook het herenhuis Het Scheep aan de Maastrichterstraat bezat, baatte in De Keyserinne een broodbakkerij uit. In 1921 verkocht hij het pand aan de familie Jan Martens-Swennen, die er een handel in koperwerk en elektrische huishoudapparaten hield.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 149.

* 1926: “De Algemeene Landbouwprijskamp / (…) Op de Tentoonstelling / (…) Wanneer de hooge bezoekers het Atheneum binnenkomen, wordt hun aandacht het eerste getrokken door de prachtige stand van de Firma Martens-Swennen, Kapelstraat Hasselt, die de alleenverkoop bezit van de vermaarde en zeer praktische Morisons waschmachienen, al of niet door elektriciteit gedreven, en die 5 jaar gewaarborgd zijn. Men ziet in deze stand ook wringers van het allerbeste systeem, electrische verwarmingstoestellen, strijkijzers, kookpotten, electrische kachels en een uitgelezen assortiment van lampen. Meen niet dat wij hier alles hebben willen noemen, dat zou in dit korte bestek niet mogelijk zijn, maar wel kunnen we zeggen, dat deze stand, waarin op een waarlijk uitstekende wijze getoond werd, hoe de electriciteit met groote vrucht kan toegepast worden in den landbouw, de kleinnijverheid en in 't huishouden, groot succes had op de tentoonstelling, evenals ook (…).” (2)

* 1947: “Winkelbank en rayons te koop; Piano met stoel en boekenrek en drapeaustok 4 m. lang. Kapelstraat 7, Hasselt.” (3)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Gazet van Genck en Omstreken, 12-09-1926, p. 5.; (3) Het Belang van Limburg, 19-05-1947, p. 15.; (4) Het Belang van Limburg, 07-02-1948, p. 16.; (5) Het Belang van Limburg, 05-05-1950, p. 6.

Fiche

Adres: 
De Keyserinne
Kapelstraat (7 + 9?)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Keyserinne, De Keyzerinne
Periode of stijl: 
17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 2de helft 17de eeuw: Godfried Cox - verkoopt aan

- 1744: Peter Frans Briers X Barbe Vangeendertaelen - verhuurt aan

- (?): Gerard van Ertryck, burgemeester

- (?): priester Jan Arnold Briers (Hasselt 1729-1800), zoon voorgaande Peter Frans Briers-Vangeendertaelen - verkoopt aan

- 1785: koopman, winkelier Pieter Willems (°Diepenbeek ca. 1760-Hasselt 1800) X Hasselt 1782 Joanna Maria Lemmens (Hasselt ca. 1751-1804)

- 1804: winkeldochter Marie-Anne Willems (Hasselt 1784-1877), Pieter Jan Willems, looier Jan Willems (Hasselt 1788-1872) en Theodoor Willems (°Hasselt 1792), kinderen en erfgenamen voorgaande - verkopen aan

- 1804: knecht Pieter Jan Vannitsen (Van Nitsen) (Alken 1766-Hasselt 1833) X Hasselt 1805 Maria Stas (Stes) (Maastricht 1760-Hasselt 1846)

- 1833: weduwe voorgaande - verkoopt aan

- 1833: bakker Jan Beeken (Sint-Lambrechts-Herk 1793-Hasselt 1874) X Sint-Lambrechts-Herk 1816 Eve Maria Rutten ('s Gravenvoeren 1778-Hasselt 1847) - verkopen aan

- 1842: Jozef Beeken (Sint-Lambrechts-Herk 1807-Hasselt 1876), broer voorgaande, X Hasselt 1833 Lucia Boelen (Bilzen 1798-Hasselt 1865) - via erfenis naar

- 1876: bakker Theodoor Beeken-Duys, zoon voorgaande - verkoopt aan

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1921: handelaar Jan Willem Martens (Bree 1871-Hasselt 1939) X Hasselt 1903 Maria Josephina Jacobina Swennen (Hasselt 1873-1955)

- (1948): handelaar Paul Martens (Hasselt 1909-1979), zoon voorgaande, X Anna Goyens (Tielt 1908-Hasselt 1981)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- broodbakkerij Beeken

- koperwerk en elektrische huishoudapparaten J. Martens-Swennen, P. Martens-Goyens

Huidige functie: 

gesloopt - nieuwbouw Kapelstraat 7

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...