You are here

De Kleyne Gulden Leeuw (Minderbroedersstraat)

Description

Dit pand lag in de 18de eeuw tussen De Groote Gulden Leeuw en het 'paanhuis' van Gregoor Vandersmissen.

In het begin van de 18de eeuw was het goed van Guilliam Willers, in 1750 van Hendrik Joris. In 1766 kwam het in het bezit van Arnold Derwa uit Sint-Truiden, die het wegens een onbetaalde rente moest overlaten aan priester Joannes-Arnoldus Briers. Briers verkocht het op 29 augustus 1767 door tussenkomst van notaris Pyp voor 215 gulden en de lasten aan Hendrik Scholteden.

Uit: Hasselt intra muros (1989), pp. 251-252.

Fiche

Adres: 
De Kleyne Gulden Leeuw
Minderbroedersstraat (16)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1282-Y
Capakey: 
lag op perceel 71022H1282/00Y000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Kleyne Gulden Leeuw
Periode of stijl: 
begin 18de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- begin 18de eeuw: Guillaume Willers

- 1750: Hendrik Joris

- 1766: Arnold Derwa uit Sint-Truiden

- (?): priester Joannes Arnold Briers - verkoopt aan

- 1767: Hendrik Scholteden

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

gesloopt

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...