You are here

In de Klok (Luikersteenweg 512)

Description

Op de Luikersteenweg nr. 512 te Wimmertingen bevindt zich een gesloten hoeve uit de 19de eeuw. Het was een van de afspanningen rond Hasselt. Het voorgebouw is in baksteenmetselwerk gebouwd, de dienstgebouwen, stallingen, schuur (met koeienstal) en varkensstallen in stijl- en regelwerk.

Uit: Landelijk vakwerk in Hasselt, p. 24.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) www.inventaris.vioe.be - geraadpleegd op 24-11-2009

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
9-A-0038-E
Capakey: 
71062A0038/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
In de Klok
Naam van het gebouw nu: 
In de Klok
Periode of stijl: 
1ste kwart 19de eeuw
Stijl: 
vakwerkbouw
Vorige functie(s): 

- hoeve met afspanning

- 1870: specerijwinkel met gelagzaal

- ca. 1879: katholieke privéschool / dorpsschool

- 1904: + tramhalte

Huidige functie: 

- woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

Hoeve z.g. "In de Klok", gesloten hoeve uit XIX, met diep, rechth. erf, eertijds afspanning gelegen aan de weg Hasselt-Tongeren. Deels verankerde baksteenbouw (woonhuis en poortgebouw), deels witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen (dienstgebouwen). Ten Z.W. van het erf, woonhuis met poortgebouw op L-vormige plattegrond. Baksteenbouw, met aan de straatzijde vijf trav. en twee bouwl., onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Kalkstenen rondboogpoort met negblokken in de vierde trav., bekroond door een trapgeveltje met oculus. Rechth. vensters met kalkstenen latei en lekdrempel. Rechth. kalkstenen deur op neuten. Haaks op deze straatvleugel, woonhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gemetste steekboogvensters en dito deur. Aansluitend op het woonhuis, ten N.W. van het erf, hoge stalling van vier trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen), op zeer lage bakstenen stoel met gepikte plint; zeven tussenstijlen; rechth. muuropeningen. Haaks op de stal, ten N.O., dwarsschuur van drie trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Witgekalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op zeer lage bakstenen stoel met gepikte plint. Rechth. schuurpoorten in voor- en achtergevel, in de middenste trav. Het dorpsschooltje was ondergebracht op de tastplaats van de laatste trav. Ten Z.O., tussen dwarsschuur en straatvleugel, varkensstallen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), met acht trav. in witgekalkt stijl- en regelwerk op zeer lage bakstenen stoel met gepikte plint; rechth. staldeurtjes.

Bron: www.inventaris.vioe.be (tekst dd 1979-1981) - geraadpleegd op 24-11-2009

Algemeen: 

- perceelgrootte: 730 m2
- omgeving van de Luikersteenweg 512 is beschermd als dorpsgezicht, kadastrale nummers: 71062A0039/00B000 = 9-A-0039-B (bouwland), 71062A0088/00B000 = 9-A-0088-B (hooiland); Besluit 15-06-2009 - Staatsblad 23-07-2009.

Beschermd: 
Datum van erkenning: 15.06.2009
Datum van publicatie: 23.07.2009

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Landelijk vakwerk in Hasselt (2006)
Titel: 

Landelijk vakwerk in Hasselt (2006)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Vakwerkbouw in de parochie Wimmertingen (2005)
Titel: 

Vakwerkbouw in de parochie Wimmertingen (2005)

Plaats van uitgave: 
Wimmertingen
Wandelen in Wimmertingen (2006)
Titel: 

Wandelen in Wimmertingen (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 
Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)
Titel: 

Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2009
Cover: 

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...