You are here

De Kolve (Botermarkt-Kolfstraat)

Description

'Kolve' is een gewestelijk woord voor 'mailiekolf' of 'bukskolf'. Het Oudnederlands gebruikt het woord 'cloef', vanwaar de benaming cloeveniers voor 'kolveniers'.

Dit huis bestond reeds toen de straat de naam Kolfsteeg kreeg. In dit geval bepaalde het huis de straatnaam. In vroegere jaren heette de Kolfsteeg het cort straetje gaende van die suvelmerct naer den pestkerckhof.

Op 27 juli 1750 werd De Kolf in naam van pastoor L. Boelen voor 2000 gulden aan Joannes Cartenstart verkocht. De verkoper was de zoon van chirurgijn Hendrik Boelen, die er in 1740 woonde. Cartenstart verkocht De Kolve op 14 maart 1766 aan Joês Huysmans, die reeds de eigenaar was van het daartegenover gelegen huis Den Gulden Boom.

Op 7 september 1875 werd De Kolve, samen met het aanpalende huisje aan de Kolfsteeg, door Seraphinus Bellefroid publiek te koop gesteld.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 208.

* "(...) Rechts op de foto ziet u de beenhouwerij Hoex, met daar tegenover de gelijknamige bakkerij, alhoewel beiden geen familie van elkaar waren. Links op de hoek ziet u het huis “De Kolve” (uit 1750). Iets verder dan de beenhouwerij ligt de achteringang van de afspanning en herberg Ortmeyer uit de Hoogstraat. Hier werden de ossen en paarden gestald. De eerste elektrieker van de stad, Callande-De Beul, woonde naast de beenhouwer. Verder, voorbij de poort woonde de familie Verhelst in “Le Drapeau Belge”." (2)

* 1933: "Men vraagt goede Meid, 16-25 jaar Alle werk. goede kost en inwoon bij C. Hoex-Kessen, Botermarkt 5, te Hasselt." (3)

* 1937: "Meid gevraagd voor alle werk bij Constant Hoex, Bakker, Botermarkt no. 5, Hasselt." (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt in oude prentkaarten (1972), nr. 53.; (3) Het Belang van Limburg, 25-05-1933, p. 8.; (4) Het Belang van Limburg, 07-08-1937, p. 9.; (5) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Kolve
Botermarkt (3/5)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-312-P
Capakey: 
lag op perceel 71022H0312/00P000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Kolve
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1970?)
Periode of stijl: 
1ste helft 18de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1ste helft 18de eeuw: pastoor L. Boelen

- 1740: zoon van chirurgijn Hendrik Boelen - verkoopt aan

- 1750: Joannes Cartenstart - verkoopt aan

- 1766: Jan Huysmans

- (?): bakker Seraphinus Bellefroid (Hasselt 1817-1895) X Hasselt 1850 Anna Maria Kellens (Hasselt 1827-1882), dochter uit de Dry Hamers, Botermarkt  - verkopen publiek

- 1875: (?) 

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): bakker Joannes Augustinus Hoex (Hasselt 1868-1927) X Hasselt 1890 Anna Hubertina Petitjean (Hasselt 1868-voor 1927)

- (1933): bakker Constant Hoex, zoon voorgaande, X Elisabeth Kessen (3, 4)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- bakkerij Hoex (3, 4)

Huidige functie: 

gesloopt - voor bouw Botermarkt 3 - Kolfstraat 3

Algemeen: 

- hoekpand

- gesloten bebouwing

- oud huisnummer: 5

Multimedia

Referenties

Hasselt in oude prentkaarten (1972)
Titel: 

Hasselt in oude prentkaarten (1972)

Plaats van uitgave: 
Zaltbommel
Jaar van uitgave: 
1972
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Constant Hoex (1951)

PDF icon Download (534.84 KB)

Overlijdensbericht Elisabeth Kessen (1970)

PDF icon Download (774.36 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...