You are here

De Kroon (de Schiervellaan)

Description

Op de Schiervellaan nummer 9 lag vroeger café de Kroon.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog baatten moeder Laure Degueldre-Vliers en haar dochter Simone dit café uit.

De dames hadden nauwe banden met de verzetsorganisatie Comète en in hun café werden vele Engelse en Amerikaanse soldaten opgevangen. In 1943 werd Comète opgedoekt. De beide dames bleven hun activiteiten verder zetten en werden uiteindelijk opgepakt door de Duitsers.

Uit: De groene boulevard (2004), p. 35.

* 1929: "Openbare Verkoop van een Huis Te Hasselt / Maandag. 24 Juni 1929, om 2 uur namiddag, ten koffiehuize van den heer Gustave Corsouls, Schiervellaan, «Café de la Couronne», zal de notaris F. Portmans, openbaar aan de meestbiedenden verkoopen: (...) (8)

* 1931: "Maandag, 23 Februari a.s. om 2½ u. ten koffiehuize genaamd «In de Kroon» gehouden door Mad. Wwe Gust. Corsouls, Schiervellaan te Hasselt, zal notaris F. Portmans aan de meestbiedenden verkoopen: (...)" (9)

* 1935: "Overlijdens / (…) Florimond Edgard Degueldre, oud 43 jaar, echtgenoote van Marie Paula Leontine Laura Vliers." (3)

* 1936: "Twee kinderen door een auto aangereden te Hasselt - Beiden vrij ernstig gewond. / Woensdagnamiddag te 2 uur heeft zich te Hasselt, op den Genkersteenweg, een smartelijk ongeval voorgedaan. Twee kinderen van de Wed. Degueldre, uitbaatster van het hotel «De Kroon», Schiervellaan, kwamen over het velopad uit de richting van Genk gereden. Een honderdtal meter voor een in opbouw zijnde huizenrij weken de kinderen plots over den steenweg naar den linkerkant uit. Op het zelfde oogenblik kwam een auto, bestuurd door A. van Maaseik, eveneens uit dezelfde richting. Toen de autovoerder beide kinderen bemerkte, zwenkte hij insgelijks links af, met het onvermijdelijk gevolg dat hij 40 meter verder beide kinderen aanreed. Gelukkiglijk botste hij eerst tegen een boom, waardoor de snelheid gebroken werd, anders ware het een ongeluk met doodelijken afloop geweest, Het kleinste kind lag onder den radiator van den auto en kermde van de pijn. Haar zuster nam het kind op en hield het in hare armen, terwijl het bloed uit mond en neus vloeide. Zij zelf had een diepe snede aan het voorhoofd, waaruit het bloed gutste. Onmiddellijk daagde hulp op en beide kinderen werden per auto naar Dr. Blanquet gevoerd. Deze stelde nog een beenbreuk van het kleinste kind vast. Het hoofd van de kleine was een bloedvlek. Het werd na geneeskundig onderzoek naar het stedelijk hospitaal overgebracht. De rijkswacht werd telefonisch op de hoogte van het ongeluk gebracht. Deze spoedde zich ter plaatse om de noodige vaststellingen te doen." (4)

* 1945: "Gebroken vleugels - Aangezien de delegatie der «Gebroken Vleugels» aan de hulde van de 24 samen terechtgestelde Partisanen, zoo talrijk mogelijk zou moeten zijn, wordt er gevraagd aan al de leden het onmogelijke te doen om tegenwoordig te zijn op de plechtigheden, aangekondigd door alle dagbladen. Vergadering in ons lokaal «De Kroon» 1/4 uur voor ieder plechtigheid." (5)

* 1949: "Eervolle onderscheiding. - Met genoegen vernemen wij dat door Besluit van de Prins Regent Ww. Vliers Laure, We Degueldre, en haar dochter Degueldre Simone benoemd werden tot Ridder in de Orde van Leopold II met de palm en toekenning van het Oorlogskruis 1940 met palm en medaille van de Weerstand. Onze hartelijke gelukwensen." (6)

* 1952: "Overlijden. - Alhier overleed Donderdag Mevrouw Gustave Corsouls, geboren Marie Bosmans in de ouderdom van 80 jaar. De plechtige lijkdienst grijpt plaats Maandag te 10u.30 in de St. Quintinuskerk." (11)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 25-12-2010; (3) Het Belang van Limburg, 11-05-1935, p. 3.; (4) Het Belang van Limburg, 13-08-1936, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 24-12-1945, p. 4.; (6) Het Belang van Limburg, 19-11-1949, p. 4.; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 19-06-1927, p. 4.; (8) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 16-06-1929, p. 6.; (9) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 19-02-1931, p. 4.; (10) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 07-08-1932, p. 5.; (11) Het Belang van Limburg, 05-10-1952, p. 4.; (12) Hasselt in oude prentkaarten (2003), nr. 91. Op deze prentkaart uit 1920 staat café-hotel In De Kroon afgebeeld.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op 6-F-324-F-2
Capakey: 
lag op 71326F0324/00F002
Naam van het gebouw vroeger: 
Café de la Couronne, Café De Kroon
Periode of stijl: 
begin 20ste eeuw
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1927)-(1932): Gustave Corsouls (+1930) X Marie Bosmans (+1952) (7, 8, 9, 10, 11)

- (1932)-1935: Florimond Degueldre (+1935) (3) X Laure Vliers 

- 1935: Laure Degueldre-Vliers en dochter Simone

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- jaren 1920 e.v.: café de la Couronne - café-hotel In de Kroon - café De Kroon

- 1978: Miniatuurtheater - Kroontheater

Huidige functie: 

gesloopt; perceel bij pand de Schiervellaan 9-11

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Eenvoudig bakstenen rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (kunstleien), uit begin XX (?). Lijstgevel geritmeerd door licht getoogde muuropeningen; verbouwde begane grond. Aandaken met muurvlechtingen. (2)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Referenties

De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Een nieuw miniatuurtheater aan de ringlaan (1978)
Titel: 

Een nieuw miniatuurtheater aan de ringlaan (1978)

Jaar van uitgave: 
1978
Naam tijdschrift: 
De Nieuwe Hasselaar
Volume: 
4 (juli-augustus)
Pagina's: 
8
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Hasselt in oude prentkaarten (2003)
Titel: 

Hasselt in oude prentkaarten (2003)

Ondertitel: 
Een stadspromenade uit het verleden
Plaats van uitgave: 
Zaltbommel
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Laure Vliers (1968)

PDF icon Download (38.76 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...