You are here

De Lindeboom (Havermarkt 40)

Description

Dit pand, gekend als café Concordia op de Havermarkt, staat in de geschiedenisboeken vermeld als De Lindeboom.

Dit hoekhuis dateert uit de 17de eeuw. In de 18de eeuw liet de stad een pomp plaatsen voor dit gebouw. Paul Bamps zou nog een aquarel geschilderd hebben van dit gebouw met de waterput op de voorgrond.

* 1930: "Landbouwcomice van Hasselt / Voordracht. - Op Zondag 23 dezer om 10 uur in het lokaal «Nieuw Concordia» Havermarkt Hasselt voordrachtdoor den beer Bricout bestuurder der Teeltstatie van de Ardennen over de aardappel zijne teelt zijne veredeling. / De voordracht is uitsluitelijk aan de leden van het Comice voorbehouden. Niettemin kunnen niet leden deze voordracht mits zich als lid van het comice te laten opschrijven bijwonen." (9)

* 1932: "Radio-Tentoonstelling - De nieuwe radio-toestellen van het wereldmerk Telefunken, zijn reeds op de markt verschenen. / Radio L. Theunis, Aldestraat 14, aan wie de algemeene vertegenwoordiging voor Hasselt en omstreken is toevertrouwd, zal de eer en het genoegen hebben, U de nieuwe toestellen voor te stellen op de radiotentoonstelling, die gehouden wordt in zaal Concordia, Havermarkt, (ingang Ridderstraat), van 15 tot 20 September. De tentoonstelling zal den heelen dag open blijven. / Opgelet: Al de bezoekers dezer tentoonstelling zullen een genummerde prijslijst ontvangen, recht gevende op deelname aan de kostelooze verloting van verschillende schoone premie's, w.o.: een radiotoestel, strijkijzer A.E.G., tafellamp, enz... / Trekking: 20 September, te 18 uur." (4)

* 1934: "De zooveelste! – Weer een fiets gerobberd: ten nadeele van G. Croes, welke zijn ijzeren paardje even had laten wachten aan de deur van het lokaal «Concordia», Havermarkt alhier." (5)

* 1937: "Voor onze Schoenmakers - Zooals reeds vroeger gemeld, beginnen de lessen in het schoenmakersvak op Zondag 3 Oct. van 9-11 u. voormiddag, in het lokaal Concordia, Havermarkt, Hasselt (afzonderlijken ingang). Ieder schoenmaker die een leerjongen bezigt, heeft tot plicht hem naar deze lessen te sturen, ten einde hem in de gelegenheid te stellen, zich te bekwamen tot volmaakte vakman. (…)" (6)

* 1945: "Jos. Willems, Deurwaarder te Hasselt / Door ambt van genoemden deurwaarder verkoop van schoone meubels en automatieken piano «Geraert» in «Concordia», Havermarkt, Hasselt. Dinsdag 17 April 1945 te 10 u. - Komptant - Zie plakbrieven." (7)

* 1961: "Vrijdag 13 januari 1961, om 2 u. in de namiddag, ten herberge van de heer Louis Visschers, Café «Concordia», Havermarkt, 42 te Hasselt, zal de Notaris Etienne Hage-Goetsbloets ten meestbediend en openbaar verkopen: (…)" (12)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Hasselt intra muros (1989), p. 194. (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 18-07-2013 (4) Het Belang van Limburg, 04-09-1932, p. 2. (5) Het Belang van Limburg, 18-04-1934, p. 2. (6) Het Belang van Limburg, 26-09-1937, p. 2. (7) Het Belang van Limburg, 14-04-1945, p. 4. (8) Het Belang van Limburg, 29-06-1956, p. 10. (9) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 18-02-1930, p. 2. (10) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 13-10-1931, p. 3. (11) Schriftelijke mededeling Roland Brans, 02-01-2014

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-943-E
Capakey: 
71022H0943/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Lindeboom, Het Lindeboomke
Naam van het gebouw nu: 
De Lindeboom
Periode of stijl: 
17de eeuw / ca. 1900
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: Robert Cox

- (?): Joannes Mellemans - verkoopt aan

- 1765: Andreas Theeuwissen

- 1791: Maria Vanherck, weduwe Francis Cuypers

- (?): Mechtilde Vandersmissen - verkoopt aan

- 1845: weduwe Corthouts

- (?): bakker Renier Deroy-François

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1956-1965: familie Louis Visschers X Johanna (Jeanneke) Claessens (11)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- bakkerij Renier Deroy-François

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2013: café Concordia (vanaf 1930: Nieuw Concordia; café Concordia, Havermarkt 21, werd in 1931 café Belga) (9, 10)

Beschrijving buitengevel: 

Bakstenen gebouw van vijf traveeën en drie bouwlagen.

Verbouwingen: 

- 2012: afbraak (met behoud van oude gevel) en nieuwbouw hoekpand tot handelszaak met 2 appartementen, in opdracht van Shopco Immo nv Hasselt, naar ontwerp van Jamaer Architecten bvba uit Hasselt

Algemeen: 

- hoekpand
- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 97 m2

Referenties

Hasselt beschermt oude volkscafés (2011)
Titel: 

Hasselt beschermt oude volkscafés (2011)

Naam van de krant: 
Het Nieuwsblad
Datum van uitgave: 
06/07/2011
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasseltse uithangborden en huisbenamingen (1960)
Titel: 

Hasseltse uithangborden en huisbenamingen (1960)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1960

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...