You are here

De Mortier (Kapelstraat 46)

Description

De Mortier, De Groote Mortier of De Gulden Mortier werd in de 18de eeuw omgedoopt in De Coperen Mortier.

De eerste eigenaar en bewoner in 1590 was Claes-Vandevelde. Na hem woonde er Jan Slegers. In 1628 was het de eigendom en woning van Jan Bisschoppen. Als vrijgezel woonde hij er met zijn zus Anna. Zij stierf in 1678 en vermaakte al haar bezittingen aan de Armentafel. Die verkocht het pand aan de zilversmid Peter Jan Willers. In 1750 verkocht Willers het huis aan Hendrik Vanderstraeten. Vijftien jaar later was het de eigendom van notaris Pieter Adriaan Ridderbeecks, die er tot in 1798 woonde.

Tot in 1823 woonde er de familie Timmermans-Ridderbeecks en tot in het midden van de 19de eeuw Jozef Ridderbeecks. Melanie Poppe kocht het huis en bewoonde het tot 1919. 

De laatste bewoner van De Mortier was Juliette Stellingwerff (+1986), dochter van Victor Paul Marie Auguste en van Marie Félicie Mathilde Nagant. Zij was de laatste naamdraagster van de Hasseltse tak van de familie Stellingwerff.

* 1898: "Belgische Nationale Bedevaart van September naar O.L. Vrouw van Lourdes / Het werk der arme zieken, onder de Hooge Bescherming van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid de Bisschop van Luik, verzoekt on eenen dringenden oproep te doen tot de mildheid onzer lezers ten voordeele van zijne beschermelingen. (…) Ook al de Vrienden van Lourdes zullen ter harte nemen hun aalmoes te zenden aan M. Paul Duguet (…) te Luik, ofwel aan de leden van het comiteit (bewaarders van onderschrijvingslijsten) te weten: Hasselt, MM. Duvivier, wijnhandelaar, Wijnants, Julius Ceyssens, Juf. Mélanie Poppe Kapelstraat 46, Mevr. Roelants-Moureau. (…)" (5)

* 1956: "Gevraagd voor Alken: huisgezin 30-50 jaar zonder kinderen - vrouw voor binnenwerk en man om hof te onderhouden. Schr. Mej. Stellingwerff 46, Kapelstraat, Hasselt." (6)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 16-06-2010 (3) Hasselt intra muros (1989), pp. 170, 281. (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 01-02-2013 (5) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 06-08-1898, p. 3. (6) Het Belang van Limburg, 06-11-1956, p. 10. (7) Het Belang van Limburg, 31-01-1987, p. 7 (8) Het Belang van Limburg, 28-02-1987, p. 7. (9) Het Belang van Limburg, 18-11-1991, p. 4.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1044-D
Capakey: 
71022H1044/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Mortier, De Groote Mortier, De Gulden Mortier (17de eeuw), De Coperen Mortier (18de eeuw)
Naam van het gebouw nu: 
De Mortier
Periode of stijl: 
einde 19de-begin 20ste eeuw
Stijl: 
neorococo
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1590: Claes-Vandevelde

- (?): Jan Slegers

- 1628: Jan Bisschoppen, lakenhandelaar, oud-bouwmeester, oud-burgemeester en twaalfman

- voor 1678 (+): Anna Bisschoppen, weduwe Christoffel Houwen, zus voorgaande - via erfenis naar

- 1678: Armentafel - verkoopt aan

- (?): Peter Jan Willers, zilversmid

- 1750: Hendrik Vanderstraeten

- 1765-1798: Pieter Adriaan Ridderbeecks, notaris

- 1798-1815: erfgenamen voorgaande

- tot 1823: familie Timmermans-Ridderbeecks

- tot midden 19de eeuw: Jozef Ridderbeecks - verkoopt aan Melanie Poppe

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1919: Melanie Poppe

familie Stellingwerff

- tot 1939 (+): advocaat Emile Stellingwerff, oom volgende

- tot 1986 (+): Juliette Stellingwerff

- 1986: erfgenamen voorgaande

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / handelshuis

- 31-01-1987 (opening) (7): Baby-, tiener- en juniorkleding Jeurissen; 28-02-1987 (opening) (8): Stoffen en zijde, antiek en kunstvoorwerpen Jeurissen + Maagdendries 4 - voorheen Hoogstraat 3

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2009: Flamant Home Interiors (+ Maagdendries 4)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Gulden Mortier" of "De Groote Mortier" (XVII); tijdens XVIII "De Coperen Mortier". Herenhuis met neorocaille inslag. Breedhuis van het enkelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met houten dakvensters, met huidig uitzicht uit XX A. Bakstenen gebouw met een gevelparement van Franse steen (?). Geprofileerde kordons en imitatiebanden op de benedenverdieping. Rondboogvensters en dito deur, voorzien van neorocaillesluitstenen; gebogen stenen erker op de tweede bouwlaag opgevangen door zware neorocailleconsole; de ramen zijn voorzien van roedenverdeling en gesmeed ijzeren leuningen. (2) 

Verbouwingen: 

- toevoeging van het huis De Exter aan de Maagdendries (2)

- 1986: verbouwen bestaande gebouwen, naar ontwerp van architecten Delhaise & Jaspers nv Hasselt

- 1990: bouwen van een wintertuin, naar ontwerp van architect Bart Lens uit Hasselt

Algemeen: 

- gesloten bebouwing - herenhuis - perceelgrootte (incl. Maagdendries 4): 230 m2

Referenties

Collectie Doodsprentjes (Stadsarchief Hasselt)
Titel: 

Collectie Doodsprentjes (Stadsarchief Hasselt)

Plaats van uitgave: 
divers
Drie uitzonderlijke boutiques; één naam: Jeurissen. (1990)
Titel: 

Drie uitzonderlijke boutiques; één naam: Jeurissen. (1990)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/09/1990
Pagina('s): 
67
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Jeurissen Junior Fashion (1992)
Titel: 

Jeurissen Junior Fashion (1992)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/03/1992
Pagina('s): 
71
Downloads

Doodsprentje Juliette Stellingwerff (1986)

PDF icon Download (697 KB)

Jeurissen Junior Fashion (1992)

PDF icon Download (90.68 KB)

Overlijdensbericht Emile Stellingwerff (1939)

PDF icon Download (43.91 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...