You are here

De ramp van Godsheide in 1941

Description

Met betraande oogen en geprangd gemoed bevinden wij ons hier op een allerpijnlijkst oogenblik, het afscheiden van al wat ons dierbaar is, het afscheiden van die bloeiende jeugd, de bloem en de trots van onze scholen, de schatten der troostelooze ouders, de toekomst van onze parochie Godsheide.

Op 14 februari 1941 verloor Godsheide 35 kinderen en twee volwassenen in een verschrikkelijke ramp. Dit fragment komt uit de tekst die voorgelezen werd in de afscheidsmis. Het geeft een impressie van de verslagenheid in de families en in de hele gemeenschap.

De brug over het Albertkanaal, die beide delen van de parochie verbond, was in de eerste dagen van de oorlog in 1940 opgeblazen door het Belgische leger. Tijdens de bezetting werd er geen nieuwe brug gebouwd, en dus waren de Godsheidenaren aangewezen op een vlot.

Op vrijdagmiddag 14 februari werden de kinderen na schooltijd, zoals gewoonlijk, overgezet met het vlot. De eerste groep was al overgezet. Toen het vlot rond kwart voor vier voor de tweede keer vertrok, stonden er eigenlijk te veel mensen op: 57 kinderen en vier volwassenen. Nauwelijks een paar meter van de oever kantelde het vlot. Het water was die winter ijskoud en zwemmen konden de kinderen niet. Uiteindelijk verdronken er 26jongens en negen meisjes, allemaal tussen zeven en veertien jaar. Ook twee volwassenen overleefden de ramp niet. Eén gezin verloor ineens vier kinderen, een ander gezin drie.

In 1993 werd op het kerkhof in Godsheide een monument onthuld, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de ramp. Het comité dat jarenlang had geijverd voor een gedenksteen, was teleurgesteld over het resultaat. De gedenksteen bleek gemaakt te zijn van een overblijvende steen van de Japanse tuin.

Op vrijdag 12 februari 1999 werd de steen daarom verwijderd en één uur later werd een nieuw monument onthuld. Dit monument bevat een gedenktekst van Constance Dekens, die twee broers en twee zussen in de ramp verloren heeft. Tot op heden wordt de ramp jaarlijks herdacht in Godsheide.

Uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), pp. 29-30.

Fiche

Datering: 
14.02.1941

Referenties

pp. 31-32 Ooggetuigenverslag van de ramp met het vlot door René Wijnants De kanaalbrug in Godsheide was...
De ramp in Godsheide (1998)
Titel: 

De ramp in Godsheide (1998)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/02/1998
Pagina('s): 
73
Godsheide / Oudste gehucht van Hasselt (2002)
Titel: 

Godsheide / Oudste gehucht van Hasselt (2002)

Jaar van uitgave: 
2002
Cover: 
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Godsheide herdenkt ramp met vlot (2001)
Titel: 

Godsheide herdenkt ramp met vlot (2001)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/02/2001
Pagina('s): 
13
Veerboot met kinderen slaat om op het Albertkanaal / 17 april 1941 (2005)
Titel: 

Veerboot met kinderen slaat om op het Albertkanaal / 17 april 1941 (2005)

Titel Verzamelwerk: 
Rampen in België
Jaar van uitgave: 
2005
Downloads

De ramp in Godsheide (1998)

Image icon Download (621.47 KB)

Doodsprentje 35 verdronken kinderen (1941)

Image icon Download (254.27 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...