You are here

De Ring (Grote Markt)

Description

De Ring, De Rinc, Rinck, Renck

De Ring lag als zuidelijk hoekhuis het dichtst bij De Dry Pistolen (= Gulden Valck) aan de Grote Markt en De Valck (Maastrichterstraat).

In 1913 werd dit pand afgebroken om de Grote Markt te verruimen en de ingang van de Maastrichterstraat open te stellen voor het verkeer van fietsen, auto's en rijtuigen. Vanaf de 15de eeuw tot aan de afbraak was het een herberg.

In 1455 woonde de bontwerker Tilman Hollants in De Renck; hij hield er een herberg. In 1505 verbleef er Tilman Goris, schoonzoon van Tilman Hollants, en hun zoon Tielen Scullens. In 1514 was er Goris Hollanders (Hollants) de waard, terwijl Jan Goetsbloets uit De Dry Pelgrims er de eigenaar van was. In 1538 was De Rinc betrokken door Jorden Cudders. In 1566 was het de herberg van Thonis van Houbraecken en in 1583 van Johan Melis, die het huis in 1587 voor 77 gulden 10 stuiver boven de zware lasten aan Gielis Wynrox verkocht. Deze droeg het ten jare 1602 over aan Jan Joosten-Bosmans, die in 1610 kinderloos stierf en Den Rinc liet erven door zijn schoonbroers Dierik Vandevelde-Joosten, Marten Beelen-Joosten van Zonhoven en door Jan Van Weddingen, echtgenoot van Margriet Bosmans, weduwe van Jan Joosten. Laatstgenoemde kocht het huis in 1611. In 1654 was Jan Van Herck de eigenaar. Deze verkocht het bij publieke verkoop in 1661 aan Leonard Van Weddingen voor 225 gulden jaarlijks. In 1721 hoorde het Gaspar Jordens-Janssens toe, wiens zeven kinderen het op 27 juli 1764 voor 1200 gulden en de lasten aan Andreas Stevens verkochten. Diens dochter Aldegonde Stevens stond in 1777 voor 3380 gulden de helft van Den Rinck af aan Godfried Nolens.

Aan de oostkant grensde het huis in die tijd aan de 'vaart' of doorgang van Herman Typots, drossaard van Grevenbroeck, tussen het gasthof De Valck en Het Gravenhuys. De weduwe van de drossaard, van wie ze twee dochters had, huwde in tweede echt met Steven de Geloes uit Het Gravenhuys aan de Nieuwstraat. Deze 'vaart' vormde een verbinding tussen het gasthof De Valck en Het Gravenhuys. Die verbinding werd door de bewoners van Het Gravenhuys als uitrit gebruikt.

In 1850 hoorde het huis toe aan de familie Nolens van de Hoogstraat. Het werd toen bewoond door de drukker Titeux, die in nog drie andere huizen zijn bedrijf zou onderbrengen. In 1847 erfde de veearts Theodoor Vaes Den Ring en na diens dood was Edgard Tits-Vaes er de eigenaar van. Vervolgens werd de herberg Den Ring omgedoopt tot Café du Commerce en achtereenvolgens uitgebaat door Hendrik Van de Put (1880), Renier Croels, Karel Wayenborg en Ferdinand Clercx.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 31. 

* Dit pand was het vroegere zuidelijke hoekhuis van de Grote Markt. Het pand werd in 1910 verworven door de Staat (1) om in 1913 afgebroken te worden om de Grote Markt te verruimen en de ingang van de Maastrichterstraat open te stellen voor het verkeer van fietsen, auto's en rijtuigen. Nu, 100 jaar later mogen enkel nog voetgangers hier passeren.

(1) La Gazette, 22-02-1910; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Ring
Grote Markt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-796
Naam van het gebouw vroeger: 
De Renck, De Rinck, De Rinc, De Ring, Café du Commerce
Periode of stijl: 
1455
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1455: bontwerker Tilman Hollants

- 1505: Tilmans Goris

- 1514: Jan Goetsbloets

- 1538: Jorden Cudders

- 1566: Antoon van Houbraecken

- 1583: Jan Melis

- 1587: Gielis Wynrox

- 1602: Jan Boosten-Bosmans

- 1610: schoonbroers Dierik Vandevelde-Joosten, Marten Beelen-Joosten en Jan van Weddingen

- 1654: Jan Van Herck

- 1661: Leonard van Weddingen

- 1721: Gaspar Jordens-Janssens

- 1764: Andreas Stevens

- 1777: Godfried Nolens & Aldegonde Stevens, dochter voorgaande

- (?): familie Nolens; bewoond van 1850 tot ca. 1875 door drukker François Victor Titeux

- 1847: veearts Theodoor Vaes (Hasselt 1818-1895) X Hasselt 1848 Maria Agnes Catharina Nolens (Hasselt 1824-1856), dochter van Godfried en Wilhelmina Stellingwerff

- (1895): tabak- en oliehandelaar Edgard Tits (Hasselt 1849-1927) X Hasselt 1872 Barbara Vaes (Hasselt 1850-1931), dochter voorgaande

achtereenvolgens de herbergiers Hendrik Van de Put (1880), Renier Croels, Karel Wayenborg en Ferdinand Clercx (Geldrop-NL 1862-Brussel 1925) X Geertruidenberg-NL 1888 Anna Maria Huberta Hermans (Helmond-NL 1865-Brussel 1925)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1910: Belgische Staat

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg; vanaf 1880 onder de naam Café du Commerce

Huidige functie: 

gesloopt (1913)

Multimedia

Referenties

Dans le Limbourg (1910)
Titel: 

Dans le Limbourg (1910)

Naam van de krant: 
La Gazette
Datum van uitgave: 
22/02/1910
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Dans le Limbourg (1910)

PDF icon Download (78.26 KB)

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...