You are here

De Roosemarynboom (Botermarkt 26)

Description

Dit westelijk hoekhuis van de Botermarkt en de Raamstraat heette tot in het midden van de 17de eeuw Den Salm of Den Gulden Salm.

In de 16de eeuw was Aert van Groetenrack er de eigenaar en de bewoner van. Door een onnauwkeurige lectuur van het register van de Armentafel werd deze woning in plaats van De Keyserscroon door de schrijvers van Hasselt-Jadis voor het munthuis aangezien.

In de eerste helft van de 17de eeuw behoorde het toe aan Arnold Van Ryckel, die het in 1642 voor 170 gulden jaarlijks aan Gerard Martens verkocht. Priester Gaspar Cox had het tegen het einde van de 17de eeuw in zijn bezit. In 1715 woonde er Tossanus Dirix, oud-burgemeester en twaalfman. Op 28 februari 1730 verklaarde laatstgenoemde dat hij het aan al zijn schuldeisers overdroeg. Op 6 augustus 1734 werd het door tussenkomst van notaris Vandersmissen uit Het Gekroond Hert aan de Grote Markt aan advocaat en schepen Vossius verkocht; De Roosemarynboom staat vermeld als buurhuis aan de Raamstraat. In het laatste kwart van de 18de eeuw was Henricus Moors er de eigenaar van. Hij verhuurde het in 1786 aan notaris Henricus Oris.

In de 19de eeuw woonden er achtereenvolgens: de organist Lodewijk Hamoir, de bakkers P. Daniels en Baptist Crous-Bellefroid en aan het begin van de 20ste eeuw de weduwe van Alfons Grieten-Driesen. Uit: Hasselt intra muros, p. 206.

Dit hoekhuis lag met de rechtergevel en met een achtergebouw, waarin een herberg werd gehouden, aan de Raamstraat. Uit: Hasselt intra muros, p. 319.

* "(...) Jan van Ryckel de Alde, als vruchtgebruiker, en zijn kinderen bepaalden in de verkoopvoorwaarden dd. 27 juli 1629 dat bij het te koop geboden pand De Salm, gelegen op de Botermarkt, twee kleine huisjes, een paanhuis met kuipen, alsook de muurvaste inbegrepen waren. De familie reserveerde zich alle goudsmidgereedschappe en de houten beeltenis van de heilige Antonius. De woning moet toegekend geweest zijn aan zoon Arnold van Ryckel want deze verkocht het huis in 1642 aan zijn schoonzoon Gerard Martens. Arnold die in 1604 met Catharina Goetsbloets getrouwd was, woonde reeds lang bij zijn vader in. Vermoedelijk oefende hij het beroep van goudsmid uit, hetgeen de emigratie van zijn broers-collega’s zou verklaren. ()  Arnold van Ryckel, mogelijk goudsmid te Hasselt, eigenaar van De Salm, in 1666 wonende te Maastricht, X 1604 Catharina Goetsbloets, dochter van Arnold en Catharina Roebben; cf. ook zilversmid Gillis Goetsbloets (...)" (17)

* Bakker Joannes Baptist Crous werd geboren op 3 juni 1846 in Tienen als zoon van Petrus Joannes Crous en van Clara Vanswijgenhoven. Op 30 januari 1875 trouwde hij in Kortessem met Eulalia Maria Joanna Bellefroid, geboren op 8 juni 1850 in Wellen. Zij was een dochter van Frans Alexander Fredericus Bellefroid (1814-1885) en van Anna Maria Josephina Auwerx (ca. 1817-1857). (6)

* 1933: "Limburgers, die den 18e of den 20e Oogst naar Hasselt gaat, vergeet niet kosteloos een glas «Oxade» (Citronnade-Orangeade) der Compagnie Liebig te gaan proeven bij een der volgende firmas: (...) Jos. Grieten, Botermarkt, 26. (...)" (7)

* 1939: "Winkeljuffer gevraagd voor kruideniershandel (zonder inwoon) bij Mme Ceyssens, Botermarkt 26 – Hasselt." (8)

* 1953: "Gevr. meid; kost en inwoon. Goed loon. Moderna-Lux, Botermarkt, 26, Hasselt." (9)

* 1957: "Net-Express vraagt strijksters. Botermarkt 26, Hasselt." (10)

* 1981: "Strijksters en helpsters, 3-dag. p. week. Net-Express, Botermarkt 26, Hasselt." (12)

* 1985: Het pand staat te koop. Totale oppervlakte is dan: 139 m2, m.a.w. + Raamstraat 2A). (13)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 23-09-2010; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 12-02-2018; (4) Het Belang van Limburg, 26-02-1949, p. 4.; (5) Het Belang van Limburg, 23-09-1948, p. 6.; (6) http://gw2.geneanet.org/igwellen - geraadpleegd op 24-02-2013; (7) Het Belang van Limburg, 12-08-1933, p. 1.; (8) Het Belang van Limburg, 21-03-1939, p. 8.; (9) Het Belang van Limburg, 24-03-1953, p. 8.; (10) Het Belang van Limburg, 31-07-1957, p. 8.; (11) Het Belang van Limburg, 03-03-1958, p. 8.; (12) Het Belang van Limburg, 13-03-1981, p. 30.; (13) Het Belang van Limburg, 21-02-1985, p. 32.; (14) Het Belang van Limburg, 02-05-1988, p. 15.; (15) Het Belang van Limburg, 21-12-1991, p. 59.; (16) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (17) Hasselts Zilver (1996), pp. 56-57.; (17) Het Belang van Limburg, 07-04-2018, p. 24.

Fiche

Adres: 
De Roosemarynboom
Botermarkt 26
3500 Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-215-D
Capakey: 
71022H0215/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
Den Salm, Den Gulden Salm (midden 17de eeuw), De Roode Hoet, De Roosemarynboom
Naam van het gebouw nu: 
De Roosemarynboom
Periode of stijl: 
16de eeuw // 1ste helft 18de eeuw
Stijl: 
vakwerkbouw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw: Arnold van Groetenrack

- tot 1642: Arnold van Ryckel, zoon van edelsmid Jan (I) (17) - verkoopt aan

- 1642: Gerard Martens, schoonzoon voorgaande Arnold

- einde 17de eeuw: priester Gaspar Cox, priester

- 1715: oud-burgemeester en twaalfman Tossanus Dirix - verkoopt aan

- 1734: advocaat en schepen Vossius,

- 4de kwart 18de eeuw: Hendrik Moors - verhuurt aan

- (?): notaris Hendrik Moors

- 19de eeuw: organist van de Sint-Quintinuskerk Lodewijk Hamoir (+1881) X Hasselt 1867 handelaarster Maria Barbara Arnoldina Grieten (Hasselt 1829-1893)

- (?): bakker Petrus Ludovicus Daniëls (°Hasselt 1822) X Hasselt 1863 Josephina Clotildis Vandatte (°Hasselt 1826)

- (1875?): bakker Baptist Crous (°Tienen 1846) X Kortessem 1875 Eulalia Maria Joanna Bellefroid (°Wellen 1850) (6)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: (weduwe) bakker Alfons Grieten (°Hasselt 1843) X Hasselt 1880 Maria Paulina Elisabeth Driesen (°Hasselt 1846)

- (1933): Joseph Grieten (Hasselt 1881-Gent 1947), zoon voorgaande (7)

- (1939): Ceyssens (8)

- 1949: apotheker Albert Hendrix X Hasselt 1948 Jenny Mommens (4, 5)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis + Raamstraat 2A

- (?): bakkerij Petrus Daniëls

- (1875?): bakkerij Crous-Bellefroid

- begin 20ste eeuw: bakkerij (?), kruidenierswinkel Grieten (7)

- (1939): kruidenierswinkel Ceyssens (8)

- 1949: Apotheek A. Hendrix (4)

- (1953): Moderna-Lux (9)

- (1957)-1984: nieuwkuis Net-Express (10, 11, 12, 13)

- 1987: geschenken Freya (14, 15)

- 2002: Sac à Sac

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2018: Foodmaker (17)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Roosemarynboom". Breedhuis met recente voorgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Oudere kern zichtbaar in de O.zijpuntgevel en in de lagere bijbouw aan de Raamstraat. Oude kern in vakwerk, versteend tijdens XVIII A. Bakstenen zijpuntgevel op gecementeerde plint; recent verbouwde rechthoekige vensters en deur. Bijbouw (n // Raamstraat) van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Thans grotendeels in baksteenbouw, doch bewaard stijl- en regelwerk met lemen vullingen in de overkragende verdieping der laatste travee. Verbouwde kruiskozijnen in vlakke kalkstenen omlijsting op de eerste bouwlaaag en houten bolkozijnen op de tweede bouwlaag; rechthoekige kozijnen in de overkragende gevel. N.-zijpuntgevel met versteende kern in vakwerk. (2)

Verbouwingen: 

- 1986: verbouwen winkelpand, naar ontwerp van architect Gerard Janssen (Tongeren)

- 2016: verbouwen van handelspand met bovenliggende studio en bestemmingswijziging van handel naar horeca

Algemeen: 

- stadswoning

- halfopen bebouwing

- perceelgrootte: 47 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Foodmaker opent deuren “voor het eerst in winkelstraat” (2018)
Titel: 

Foodmaker opent deuren “voor het eerst in winkelstraat” (2018)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
07/04/2018
Pagina('s): 
24
Downloads

Overlijdensbericht Joseph Grieten (1947)

PDF icon Download (43.83 KB)

Foodmaker opent deuren “voor het eerst in winkelstraat” (2018)

PDF icon Download (192.24 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...