You are here

de Schiervellaan 31

Description

* 1937: "Gevraagd tegen 1 April, bekwame Dienstbode, voor alle werk, kunnende koken, huishouden zonder kinderen, goed loon, wasch buiten huis, goede getuigschriften. Aanbieden tusschen 11 en 4 uur. Adres: Mevr. Kuntz, (margarine Adi), Schiervellaan 31, Hasselt". (3)

* 1952: "Gevraagd in huishouden van 2 personen (wegens huwelijk der tegenwoordige): Meid of Huishoudster zelfstandig kunnende werken en op de hoogte van burgerskeuken. Was buitenhuis - Goed loon. Adr. Mevr. Kuntz, de Schiervellaan 31, Hasselt." (4)

* 1954: "Prijskamp voor Gevelversiering. - We laten hieronder de uitslag van de prijskamp voor gevelversiering 1954 volgen: A) Burgerswoningen: (...) 85 pt. (...) C. Kuntz, de Schiervellaan 31, (...)" (7)

* 1960: "Gevraagd voor Luik: goede Keukenmeid. Kost en inwoon — Gezin van 2 personen op appartement in building. Zich aanbieden of schrijven Mad. Kuntz, Schiervellaan, 31 Hasselt." (5)

* 1967: "Verbond Vuurkruisers. - Zondag ging in het lokaal Uilenspiegel te Hasselt, de jaarlijkse algemene vergadering door van het Nationaal Verbond van Vuurkruisers, bijeenkomst die zeer talrijk werd bijgewoond. Voorzitter Bijnens vroeg bij de aanvang van de vergadering een minuut ingetogenheid ter nagedachtenis van wijlen ere-voorzitter de h. Tony Gruyters. De voorzitter was gelukkig aan de vergadering te kunnen mededelen dat ere-burgemeester Dr. Bollen graag aanvaard had in de toekomst het ere-voorzitterschap van de afdeling Hasselt waar te nemen. De h. Bijnens dankte de nieuwe ere-voorzitter en wenste hem tevens proficiat. Deze laatste dankte op zijn beurt en zegde dat de Vuurkruisers hem zeer nauw aan het hart liggen. Ook burgemeester Meyers die de vergadering bijwoonde wenste de nieuwe ere-voorzitter Dr. Bollen geluk. Na de algemene vergadering volgde een feestmaal waaraan door een 50-tal leden en weduwen werd deelgenomen en waarop eveneens mevrouw Kuntz-Debruyne kantonnale voorzitster der Weduwen-Vuurkruisers aanwezig was." (6)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Schriftelijke mededeling Marc Corthouts - dd. 07-08-2014 (3) Het Belang van Limburg, 02-03-1937, p. 6. (4) Het Belang van Limburg, 17-08-1952, p. 10. (5) Het Belang van Limburg, 21-10-1960, p. 13. (6) Het Belang van Limburg, 18-04-1967, p. 6. (7) Het Belang van Limburg, 10-02-1954, p. 6.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
6-F-388-K
Capakey: 
71326F0388/00K000
Periode of stijl: 
1930 (2)
Opdrachtgever: 
C. Kuntz-De Bruyn(e)
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1930-1968: Carl (Karel) Kuntz X Dora De Bruyn(e) (2)

- 1968: familie Corthouts (2)

Vorige functie(s): 

woonhuis & depot van 'Magarine Adi'; het glasraam boven de voordeur bevestigt dit nog steeds (2)

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

2012 - Bakstenen huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak. Witte bandversieringen. Rechthoekige deur met bovenlicht en boogversiering in steen en rondboogvenster in gekleurd (blauw, geel, rood en groen) glas in rechtse travee. Linkse travee, van onder naar boven: rechthoekige garagapoort, rondboogramen met groen gekleurd bolkozijn en balustrade, erker met steekboogramen,  rechthoekige ramen met doorlopend balkon en balustrade.

Beschrijving tuin: 

- achtertuin

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 170 m2

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...