You are here

De Stroyebandt (Persoonstraat)

Description

De Cleynen Stroyebandt en De Grooten Stroyebandt behoorden steeds samen toe aan eenzelfde eigenaar. In de eerste helft van de 18de eeuw waren ze de eigendom van Ludovicus Boelen uit Hasselt, pastoor te Rommershoven, van Henricus Boelen en van Jorden Boelen. De ongehuwde Henricus Boelen kreeg De Groote Stroyebandt als zijn deel en vermaakte het bij testament aan zijn trouwe dienstbode Elisabeth van Hagt.

In 1757 kocht Maurits Remits beide huizen en verkocht ze op zijn beurt op 4 maart 1765 voor 500 gulden en de lasten aan Peter Millen. Diens kinderen en zijn weduwe, Ida van Brabant, in tweede huwelijk getrouwd met Martinus Bormans, verkochten de twee huizen op 28 oktober 1787 voor 665 gulden aan de weduwe van Cornelis Millen, die ze weer overliet aan Antoon Mulders.

In het derde kwart van de 19de eeuw was er het postkantoor in gevestigd. In die jaren was Rousseau de postontvanger. De protocollen van notaris Gillis vermelden dat het postkantoor reeds in 1765 daar was ondergebracht.

De Stroyebandt werd bij het gesticht van de Zusters van de Kindsheid Jesu gevoegd.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 264.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Stroyebandt
Personnstraat (3)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Cleynen Stroyebandt + De Grooten Stroyebandt = De Stroyebandt
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
1ste helft 18de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1ste helft 18de eeuw: Lodewijk Boelen, pastoor in Rommershoven, & Hendrik en Jorden Boelen

- (?): Elisabeth van Hagt (deels)

- 1757: Maurits Remits - verkoopt aan

- 1765: Peter Millen X Ida Vanbrabant (van Brabant) (Hasselt 1737-1811)

- (?): weduwe Peter Millen (X Martin Bormans) en kinderen voorgaande - verkopen aan

- 1787: weduwe van Cornelis Millen

- (?): Antoon Mulders

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / handelshuis

- vanaf 1765: postkantoor; derde kwart 19de eeuw: postontvanger Charles Leonard Rousseau (Hasselt 1815-1899), zoon van bakker en brander Leonard Joseph (Rorermond-NL 1778-1859) en van Guillelmine Bollen (Hasselt 1772-1845), X Hasselt 1844 Maria Gerardina Desiré Vliegen (Hasselt 1823-1898)

Verbouwingen: 

Het pand werd bij het gesticht van de Zusters van de Kindsheid Jesu gevoegd.

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...