You are here

De Trepkens (Demerstraat)

Description

De Trepkens, in de 18de eeuw De Blauwtrappen (Register 263, folio 39) en ook Op de Trappen (Register van het Vettersambacht) geheten, is het noordelijk hoekhuis van de Demerstraat en de Paardsdemerstraat.

Wolter Patroons was er in de 17de eeuw de eigenaar van. In de eerste helft van de 18de eeuw was het van Frederik Kips. Het register van de Sint-Jacobskapel, die vlak naast deze woning was gelegen, leert ons dat deze kapel van 1740 tot 1790 een rente van 7 gulden op de woning had. In die jaren had het huis een smalle voorgevel en was het van geringe waarde, wat door volgende passus wordt bevestigd: en als onderpant (nl. van die kleine hypotheek) het huys daer naest genaemt Bacchus op de ton eertyts gesepareerd van het huys maeckende ende oock geweest hebbende den hoeck van Sint-Jacobs capel, aen de Andre zyde het huys Sinte-Anne van Adriaen Tulleners.

De dochter van Frederik Kips bezat het huis tot in de 19de eeuw. Toen werd het eigendom van de stoker Poutrain, wiens weduwe het op 29 augustus 1854 te koop stelde. In die periode woonde er Mie Kriekel, die bij de schooljeugd befaamd was om haar fruit- en snoepwinkeltje. Na haar kocht Dupont-De Magnée de woning, om er een ijzerwarenwinkel in te houden.

Tussen De Trepkens en de Sint-Jacobskapel stond nog een huis, dat in het laatste kwart van de 18de eeuw in De Trepkens werd opgenomen. Dat pand behoorde toe aan Aert van Leu. Het werd in 1749 bewoond door priester Joês Thomas, die kapelaan was van de stadsparochie, bedienaar van de Sint-Jacobskapel en rentmeester van het dochtersweeshuis (= weeshuis voor meisjes).

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 72.

* Dit hoekhuis met de oostkant van de Demerstraat lag met zijn lange rechtergevel aan de Paardsdemerstraat. (3)

* 1953: "Lichte brand. - Zaterdagavond is te Hasselt in de magazijnen van de verfhandel Martens in de Demerstraat een lichte brand uitgebroken. De brandweer werd gealarmeerd en verscheen onmiddellijk ter plaatse zodat de schade tot een minimum beperkt bleef." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 13-11-2013; (3) Hasselt intra muros (1989), p. 215.; (4) Het Belang van Limburg, 22-04-1964, p. 7.; (5) Het Belang van Limburg, 13-12-1953, p. 6.; (6) Het Belang van Limburg, 11-08-1960, p. 12.; (7) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Trepkens
Demerstraat (47)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-46-Y
Capakey: 
lag op perceel 71022H0046/00Y000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Trepkens, De Blauwtrappen (18de eeuw), Op de Trappen (18de eeuw)
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1962)
Periode of stijl: 
17de-18de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: Wolter Patroons

- 1ste helft 18de eeuw: Frederik Kips - via erfenis naar

- tot begin 19de eeuw: dochter voorgaande

- (?): jeneverstoker Lodewijk Poutrain

- (?): weduwe voorgaande - verkoopt aan

- 1854: 'Mie Kriekel'

- einde 19de eeuw: handelaar Joseph Adolphe Dupont (°Luik 1837) X Hasselt 1863 handelaarster Maria Ludovica (Louise) de Magnée (°Hasselt 1841), dochter van Pierre Eloi de Magnée-Vanderbeek (Hasselt 1813-1878), slotenmaker in De Suikerton, Hoogstraat 7; het echtpaar Dupont-de Magnée werd begraven op het Oud Kerkhof, sectie H, graf nr 56. Wwe Joseph Adolphe Dupont hertrouwde met handelaar Servatius Joseph Adolphe Dupont (°Luik ca. 1838)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: Dupont-De Magnée

- (1953): Jean Martens (+1994) X Philomène Olaerts (4)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 19de eeuw: fruit- en snoepwinkeltje 'Mie Kriekel'

- einde 19de-begin 20ste eeuw: ijzerwarenwinkel Dupont-De Magnée

- (1953): verfhandel Huis Martens-Olaerts (4, 5, 6) - voorheen Walputstraat 35

Huidige functie: 

gesloopt (1962) - nieuwbouw Demerstraat 47 (4)

Verbouwingen: 

- 1962: afbraak en wederopbouw handelsgebouw, in opdracht van Martens J. nv Hasselt

Algemeen: 

- hoekpand

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Huis Martens-Olaerts Demerstraat 47 te Hasselt, volledig in ’t nieuw (1964)
Titel: 

Huis Martens-Olaerts Demerstraat 47 te Hasselt, volledig in ’t nieuw (1964)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
22/04/1964
Pagina('s): 
7
Downloads

Overlijdensbericht Jean Martens (1994)

PDF icon Download (40.95 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...