You are here

De Wal (Diesterstraat 15)

Description

Vroeger was dit het laatste huis van de Diesterstraat. Het raakte aan de stadsvesten.

In 1737 behoorde het toe aan begijn Aldegonde Van Nitsen, die het op 7 november 1739 aan Hendrik Willers verkocht. Diens dochter Cecilia, weduwe van Jan-Baptist Steykens, verkocht het op 25 februari 1779 voor 790 gulden aan Carolus Engelen, die al eigenaar was van het pand De Boeredans, gelegen in dezelfde straat.

Van 1876 tot 1928 baatte Guillaume Weerts (°Hasselt 1846), in de volksmond Lom Weerts, er samen met zijn echtgenote Anna Schoemans (°Hasselt 1848), een vis- en groentewinkel uit. In 1926 vierden zij hun gouden bruiloft.

* Vroeger lag dit pand vlakbij de stadsvesten. Vandaar de benaming van het huis.

* 1926: "Gouden bruiloft. - Op één Februari aanstaande zal de gansche Diesterstraat in volle feest zijn. Dien dag zullen de echtelingen Lom Weerts en Anna Schoemans, het geluk hebben, hun gouden bruiloft te vieren, omringd door hunne kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkinderen. / Lom Weerts werd geboren te Hasselt, den 3 Augustus 1846, en zijne echtgenoote zag er het eerste levenslicht den 16 Januari 1848; sinds eene halve eeuw houden zij in de Diesterstraat den van iedereen bekenden visch- en groentenwinkel open, hebben met hard werken en zwoegen hun talrijk kroost grootgebracht en zijn van alleman gaarne gezien. / Maandag avond hielden de geburen van het «Rot» eene eerste vergadering om te overleggen hoe ze de jubilarissen op ’t puikste en hartelijkste zouden vieren. En dat men zich aan iets keurigs mag verwachten, daar kan men zeker van zijn; de fijne kunstsmaak, waar de bewoners der Diesterstraat ieder zevende jaar, van O.L.Vrouw Virga Jesse, blijken van geven in 't versieren hunner wijk, spreken daar borg voor." (13)

* 1928: "Uit ter hand te koop of te huren, welgeklandeerd commerciehuis, gelegen in de Diestersche straat, nr. 15. Zich te bevragen Aldestraat, 46, Hasselt." (12)

* 1975: "Hasselt: driemaal Jacques Savenay / Door een spijtige vergissing viel in onze bespreking van de tentoonstelling J. Savenay te Hasselt een gedeelte van de tekst weg, waardoor het voor de lezer onmogelijk wordt te weten waar die tentoonstelling plaats vindt. Dat is een nieuw nonchalant galerijtje «Vanduca», in de Diesterstraat, dat eerlang zal vergroot worden. Onze verontschuldigingen voor dit kleine euvel, dat hiermee verholpen is." (5)

* 1991: het pand staat te huur. (11)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 24-09-2010; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 10-07-2012; (4) Het Belang van Limburg, 17-07-1949, p. 8.; (5) Het Belang van Limburg, 15-05-1975, p. 4.; (6) Het Belang van Limburg, 23-05-1954, p. 17.; (7) Het Belang van Limburg, 17-12-1955, p. 17.; (8) Het Belang van Limburg, 15-03-1958, p. 8.; (9) Het Belang van Limburg, 02-08-1959, p. 8.; (10) Het Belang van Limburg, 04-12-1982, p. 15.; (11) Het Belang van Limburg, 26-01-1991, p. 51.; (12) De Gazet van Hasselt en Omstreken, 05-02-1928, p. 2.; (13) De Gazet van Hasselt en Omstreken, 24-01-1926, p. 3.; (14) Hasselt intra muros (1989), p. 175.; (15) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Wal
Diesterstraat 15
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-991-C
Capakey: 
71022H0991/00C000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Wal
Naam van het gebouw nu: 
De Wal
Periode of stijl: 
eerste kwart 19de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1737: begijn Aldegonde Van Nitsen - verkoopt aan

- 1739: Hendrik Willers

- (?): Cecilia Willers, weduwe Jan-Baptist Steykens - verkoopt aan

- 1779: Carolus Engelen (Hasselt 1744-1809) X Anna Barbara Cums (Sint-Huibrechts-Lille 1752-1781)

- 1876-1928: familie Guilielmus (Guillaume) Antonius Ivo Weerts (°Hasselt 1846) [[X1 Hasselt 1871 Maria Josephina Clementina Bossaert (Hasselt 1847-1875); kinderen: winkelierster Ida Maria (°Hasselt 1872) X Hasselt 1901 gendarme Augustinus Hoebers (°Berbroek 1870), kleermaker en klakkenmaker Joannes Julianus (Hasselt 1873-1966) X Hasselt 1900 Maria Hubertina Henrica Boussu (°Hasselt 1879) [winkel van 1930 tot 1969 in Aldestraat 42]], X2 Hasselt 1876 Anna Maria Catharina Schoemans (°Hasselt 1848); kinderen: Josephina Maria (°Hasselt 1876) X Hasselt 1900 beambte Jacques Dellewijns (°Watermaal-Bosvoorde 1874), Rosina Florentina (°Hasselt 1879) X Hasselt 1900 beambte Joannes Ludovicus Hendricus Constantius Drieskens (°Bree 1875), Nicolaus Leopoldus Hubertus (°Hasselt 1881), Bertha (°Hasselt 1886)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1928: familie Guilielmus (Guillaume) Antonius Ivo Weerts (°Hasselt 1846) [[X1 Hasselt 1871 Maria Josephina Clementina Bossaert (Hasselt 1847-1875); kinderen: winkelierster Ida Maria (°Hasselt 1872) X Hasselt 1901 gendarme Augustinus Hoebers (°Berbroek 1870), kleermaker en klakkenmaker Joannes Julianus (Hasselt 1873-1966) X Hasselt 1900 Maria Hubertina Henrica Boussu (°Hasselt 1879) [winkel van 1930 tot 1969 in Aldestraat 42]], X2 Hasselt 1876 Anna Maria Catharina Schoemans (°Hasselt 1848); kinderen: Josephina Maria (°Hasselt 1876) X Hasselt 1900 beambte Jacques Dellewijns (°Watermaal-Bosvoorde 1874), Rosina Florentina (°Hasselt 1879) X Hasselt 1900 beambte Joannes Ludovicus Hendricus Constantius Drieskens (°Bree 1875), Nicolaus Leopoldus Hubertus (°Hasselt 1881), Bertha (°Hasselt 1886)

- (1949): Louis Sarlée

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 1876-1928: vis -en groentewinkel Weerts (12, 13)

- (1949): kinderwagens e.a. Huis Sarlée Louis (zoon) (4)

- (1954)-1959: Huis Molhoek (6, 7, 8, 9) - verhuist naar Diesterstraat 5

- (1975): galerie Vanduca (5)

- 1981-1983: hondenkapsalon Nicky (10)

- tot 2009: boetiek Bellerose

- tot 2011: boetiek Jade

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Wal", eertijds bij de stadsvesten gelegen. Smal huisje, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok // straat, Vlaamse pannen), met gecementeerde ornamenten uit begin XX. Bakstenen gebouw met een gecementeerde lijstgevel. Rechthoekige bovenvensters in een hardstenen omlijsting met smalle druiplijst. Verbouwde benedenverdieping. (2)

Verbouwingen: 

- begin 20ste eeuw

- 1989: verbouwen van voorgevel, in opdracht van Amici and Company nv Hasselt

- 2007: verbouwen handelspand, naar ontwerp van architect Kirsty Vandewal (Zonhoven)

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 81 m²

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...