You are here

De Wintmolen (Maastrichterstraat)

Description

Deze zeer oude herberg, afspanning en branderij had een geschilderd uithangbord. Reeds in 1500 was zij bekend als die wentmoelen op die triechterstraete. Bijna twee eeuwen lang was dit huis de eigendom van de familie De la Court.

Op 27 augustus 1726 werd het door Anna Alen, weduwe van Nikolaas Peetermans, luitenant in dienst van de koning van Frankrijk, verkocht aan Joannes Custyns-Saenen (nvdr: = kunstschilder Jan Custeyns-Saenen), met inbegrip van de stookketel en het overige gereedschap, de huismeubelen en bovendien twee bunders grond. Op 5 juni 1788 werd het voor 6080 gulden door de weduwe van Joannes-Arnoldus De la Court, oud-burgemeester van Hasselt en drossaard van het Land van Vogelzang, verkocht aan Joannes Palmaerts-Aerts. De buren waren toen de Libotton uit De Ketel en rector Verstraeten uit De Dry Hoefysers.

Tijdens het derde kwart van de 19de eeuw woonde er drukker Titeux, die vandaar naar het pand nummer 10 aan de Cellebroedersstraat verhuisde en later naar het voormalig augustijnenklooster aan de Havermarkt trok.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 109.

Fiche

Adres: 
De Wintmolen
Maastrichterstraat
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Wintmolen
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- familie De la Court.

- 1726: Anna Alen, weduwe van luitenant Nikolaas Peetermans - verkoopt aan

- 1726: kunstschilder Jan Custeyns-Saenen

- 1788: weduwe van Joannes-Arnoldus De la Court, oud-burgemeester - verkoopt aan

- 1788: Joannes Palmaerts-Aerts

- ca. 1875: drukker François Victor Titeux

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg, afspanning en branderij

- drukkerij

Huidige functie: 

gesloopt

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...