You are here

De Zwarte Arend (Kapelstraat 49)

Description

Dit statige herenhuis in de Kapelstraat 49 is vandaag nog steeds het kantoor van 'een' notaris Goetsbloets.

Het gebouw bezit een neoclassicistische gevel en een monumentaal poortgebouw. Op de binnenkoer van het 'palazzo' merkt men een elegant vierhoekig torentje op, bekroond met een sierlijk windijzer, stammend uit het eind van de 16de eeuw. Die hoektorens kwamen meer voor bij grote patriciërswoningen. Het linkergedeelte van het huis vertoont achter de 19de-eeuwse gevel een 16de-eeuwse constructie.

De woonst wordt in de 15de eeuw al vermeld als Den Swerten Aer en wordt soms ook kort De Aer, De Arent (de arend) genoemd. In de 16de eeuw werd het pand gebruikt als herberg en dat blijft zo, afwisselend met rijkere mensen, die er een tijd hun privéwoonst of winterverblijf van maakten. Uiteindelijk is de notarisfamilie Goetsbloets, die het huis zwaar verbouwde en vergrootte, er eigenaar van geworden.

* Simon-Antoon, geboren op 12 juni 1800, nam in 1831 de notarisstudie van zijn vader over. Hij kocht 'de Arent' in de Kapelstraat en vestigde er zijn kantoren. Hij was kiesgerechtigde voor de Senaat, evenals zijn twee zonen geboren uit zijn huwelijk met Caroline-Amélie Beckers. Deze twee zonen, Isidoor-Michel en Ernest-Jozef, volgden hun vader op als notaris, de eerste van 1859 tot 1885 en de tweede van 1885 tot 1901. Ernest-Jozef was bovendien burgemeester van Hasselt van 1884 tot 1895.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 07-12-2009; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 20-03-2013; (4) Website Notariaat.be - geraadpleegd op 20-03-2013; (5) Oog in Oog (2003), pp. 175-180.; (6) Hasselt intra muros (1989), p. 155.

Fiche

Adres: 
De Zwarte Arend
Kapelstraat 49
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1051-H
Capakey: 
71022H1051/00H000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Arent, Den Aer, Den Swerten Aer, Den Swarten Arent
Naam van het gebouw nu: 
De Zwarte Arend
Periode of stijl: 
1591 / na 1831
Opdrachtgever: 
Simon Antoon Goetsbloets (Hasselt 1800-1879)
Stijl: 
laatgotiek, neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw: Michiel Sgrevens 

- 1593: Herman van Hoensbroeck, baron van (Oost)Ham, (half)heer van Beringen, voorzitter (1636-1641) van de Edele Leenzaal van Kuringen

- 1ste kwart 17de eeuw: Peter Squaeyens

- 1645: Frederic Vrerix, oud-burgemeester

- (?): graaf de Lannoye

- midden 18de eeuw: dokter Guilliam Claes (= Willem II Claes)

- 3de kwart 18de eeuw: baron de Neybaum

- begin 19de eeuw: Wynand Frederic G. de Stappers, schepen

- notarisfamilie Goetsbloets; Simon Antoon Goetsbloets-Beckers; Isidore Michel Goetsbloets; Ernest Goetsbloets-Marschal

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

notarisfamilie Goetsbloets

- Werner Goetsbloets X Maria Jeanne Villers

- Etienne Hage X Anne-Marie Goetsbloets

- Baudouin Hage Goetsbloets X Marie-Eve du Bus de Warnaffe

- Reginald Hage Goetsbloets

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg

woonhuis

- 1831-: notariaat Simon Antoon Goetsbloets

- 01-01-1859 tot 01-01-1884: notariaat Isidore Michel Goetsbloets

- 01-01-1884 tot 01-01-1901: notariaat Ernest Goetsbloets

- 05-05-1901 tot 27-09-1935: notariaat Werner Goetsbloets

- 01-10-1935 tot 07-04-1962: notariaat Etienne Hage

- 07-04-1962 tot 08-11-1993: notariaat Baudouin Hage Goetsbloets

Huidige functie: 

woonhuis

2009: notariaat Reginald Hage Goetsbloets (vanaf 09-11-1993)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Arent", ook "Den Swerten Aer" en "Den Swarten Arent". Herenhuis met laat-gotische kern uit 1591, winterverblijf van verschillende adellijke families, o.m. de Heren van Ham. Breedhuis van het enkelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (leien), met huidig neoclassicistisch uitzicht uit XIX B, doch oudere kern uit XVI, zichtbaar in de achtergevel en de zijgevel. Bakstenen gebouw met een gecementeerde lijstgevel op een hardstenen plint. Gevelordonnantie in de vorm van imitatiebanden en schijnvoegen; geprofileerde puilijst. Rechthoekige vensters in een geriemde omlijsting met kordon vormende lekdrempels, sluitstenen op de benedenverdieping en druiplijsten op de bovenverdieping; rechthoekige erker. Rechthoekige poort in een omlijsting zoals de benedenvensters. Sobere achtergevel; het zadeldak is hier omgevormd tot mansardedak met drie dakvensters. Rechthoekige vensters met mergelstenen hoekstenen en dito latei onder een ontlastingsboog van twee rollagen; recent aanbouwsel. R. bleef het bovenste gedeelte bewaard van de vierkante XVI-hoektoren van het oorspronkelijke gebouw, voorzien van een tentdak (leien); bakstenen constructie met mergelstenen banden, hoekbanden en steigergaten; kalkstenen kruiskozijnen met negblokken, geprofileerd beloop en accoladeboogvormige profilering op de latei. De zijgevels zijn voor zien van S-vormige muurankers, speklagen en zware schouderstukken. (2)

Verbouwingen: 

- na 1831: Simon Antoon Goetsbloets

- 1915: notaris Werner Goetsbloets vergrootte zijn eigendom door de aankoop van een stuk grond dat bij Den Vogelstruys behoorde (6)

- 1964: uitbreiding van burelen, naar ontwerp van architect Louis Ghysebrechts (Hasselt)

Algemeen: 

- herenhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 900 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

Nr. 39 Dit statig herenhuis met verbouwde neo-classicistische gevel en monumentaal poortgebouw kent...
p. 155 De Arent In de 16de eeuw was dit huis de eigendom van Michiel Sgrevens, broer van Eustachius...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Overlijdensberichten Werner Goetsbloets (1956)

PDF icon Download (874.22 KB)

Overlijdensbericht Baudouin Hage Goetsbloets (2007)

PDF icon Download (20.95 KB)

Overlijdensbericht Etienne Hage (1988)

PDF icon Download (51.7 KB)

Overlijdensbericht Anne-Marie Goetsbloets (1987)

PDF icon Download (70.49 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...