You are here

Delfontaine, Joseph (1896-1920)

Description

Joseph Henri Marie Delfontaine werd geboren in 1896 in Bilzen als zoon van Joannes Nicolaas Andreas (°Arnhem-NL 1859) en van Maria Angelina Boermans (°Bommershoven 1863). Joseph liep school aan het Koninklijk Atheneum in Hasselt. Na zijn studies werd hij douanier bij het bureau Turnhout-Hasselt.

Op 11 januari 1915 vertrok Joseph als oorlogsvrijwilliger via Nederland naar het front waar hij vanaf 15 oktober 1915 tot 7 november 1918 verbleef. Vier dagen voor de Wapenstilstand werd hij geveld door een longontsteking. Joseph overleed in Hasselt op 6 augustus 1920. Hij werd er begraven en op 22 oktober 1922 bijgezet op het ereperk op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg.

Weetjes: 

* Begraven Hasselt; herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats, 22-10-1922 = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Oorlogsmonument Koninklijk Atheneum (Guffenslaan)

* 1921: Vader Delfontaine schreef op 23 december 1921 in een brief “Aan de Heeren Burgemeester en Leden van den gemeenteraad der stad Hasselt” het volgende: “Mijnheeren, / Op 6 Augustus 1920 overleed hier te Hasselt mijn zoon Delfontaine Jozef, oorlogsvrijwilliger, en werd begraven op ons kerkhof. / Vertrokken langs Holland op 11 Januari 1915 is hij na zijn krijgsoefeningen aangeleerd te hebben, in verschillende kampen, aan het front geweest van af 15 October van het zelfde jaar tot den 7 November 1918. T is op dien datum dat hij eene broncho-pneumonie opdeed, die hem, na veel lijden – want hij was daarvoor door de stikkende gas aangetast geweest – naar het graf moest leiden. / Is het waar dat hij niet als held gestorven is op het slachtveld, getroffen door eenen vijandelijken kogel, toch is het zeker dat hij zijn jeugdig leven opofferde tot onze verlossing en tot behoud van ons dierbaar vaderland. Zulk een gedrag, Mijnheeren, verdient, dunkt mij, erkentelijkheid die, zoo niet eeuwig, toch van lange duur weze. / Het gedacht dat binnen korten tijd, uit noodzakelijkheid, het graf van mijn zoon verdwijnen zal en zijne stoffelijke overblijfsels verloren zullen gaan, drijft mij aan, Mijnheeren, u te verzoeken de goedheid te hebben de lijkkist van mijn zoon te willen doen overbrengen naar de plaats waar zijne wapenmakkers rusten, alsmede om daar, op het monument dat op hunne overblijfsels zal prijken, een plaatsje te bekomen in de naamlijst er op uitgebijteld, ter herinnering van hunnen moed en zelfverloochening van het nageslacht. / Hopende dat gij aan mijn verlangen zult gehoor geven, bied ik u op voorhand, Mijnheeren, mijnen innigsten dank aan, alsmede de verzekering mijner hoogachting. / J. Delfontaine” (4)

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/1 & EP/5.; (3) Website Hét WOI-forum voor Nederland en Vlaanderen / Monument gesneuvelde douaniers Turnhout-Hasselt; (4) Militie: begrafenis der oorlogsslachtoffers 1921-1945, dossier 547.4 (Stadsarchief Hasselt); (5) Schriftelijke mededeling Luc Klaps – 02-12-2014

Fiche

Naam: 
Joseph Delfontaine
Alias: 
Joseph Henri Marie Delfontaine, Jozef Hendrik Maria Delfontaine
Geboorteplaats: 
Bilzen
Geboortedatum: 
17.07.1896
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
06.08.1920
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
douanier; soldaat (?) OV 1915 - (?)
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; doodsoorzaak: ziekte (bronchopneumonie)

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...