You are here

Delfontaine, Joseph (1896-1920)

Description

Joseph Henri Marie Delfontaine werd geboren in 1896 in Bilzen als zoon van Joannes Nicolaas Andreas (°Arnhem-NL 1859) en van Maria Angelina Boermans (°Bommershoven 1863). Joseph liep school aan het Koninklijk Atheneum in Hasselt. Na zijn studies werd hij douanier bij het bureau Turnhout-Hasselt.

Op 11 januari 1915 vertrok Joseph als oorlogsvrijwilliger via Nederland naar het front waar hij vanaf 15 oktober 1915 tot 7 november 1918 verbleef. Vier dagen voor de Wapenstilstand werd hij geveld door een longontsteking. Joseph overleed in Hasselt op 6 augustus 1920. Hij werd er begraven en op 22 oktober 1922 bijgezet op het ereperk op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg.

Weetjes: 

* Begraven Hasselt; herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats, 22-10-1922 = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Oorlogsmonument Koninklijk Atheneum (Guffenslaan)

* 1921: Vader Delfontaine schreef op 23 december 1921 in een brief “Aan de Heeren Burgemeester en Leden van den gemeenteraad der stad Hasselt” het volgende: “Mijnheeren, / Op 6 Augustus 1920 overleed hier te Hasselt mijn zoon Delfontaine Jozef, oorlogsvrijwilliger, en werd begraven op ons kerkhof. / Vertrokken langs Holland op 11 Januari 1915 is hij na zijn krijgsoefeningen aangeleerd te hebben, in verschillende kampen, aan het front geweest van af 15 October van het zelfde jaar tot den 7 November 1918. T is op dien datum dat hij eene broncho-pneumonie opdeed, die hem, na veel lijden – want hij was daarvoor door de stikkende gas aangetast geweest – naar het graf moest leiden. / Is het waar dat hij niet als held gestorven is op het slachtveld, getroffen door eenen vijandelijken kogel, toch is het zeker dat hij zijn jeugdig leven opofferde tot onze verlossing en tot behoud van ons dierbaar vaderland. Zulk een gedrag, Mijnheeren, verdient, dunkt mij, erkentelijkheid die, zoo niet eeuwig, toch van lange duur weze. / Het gedacht dat binnen korten tijd, uit noodzakelijkheid, het graf van mijn zoon verdwijnen zal en zijne stoffelijke overblijfsels verloren zullen gaan, drijft mij aan, Mijnheeren, u te verzoeken de goedheid te hebben de lijkkist van mijn zoon te willen doen overbrengen naar de plaats waar zijne wapenmakkers rusten, alsmede om daar, op het monument dat op hunne overblijfsels zal prijken, een plaatsje te bekomen in de naamlijst er op uitgebijteld, ter herinnering van hunnen moed en zelfverloochening van het nageslacht. / Hopende dat gij aan mijn verlangen zult gehoor geven, bied ik u op voorhand, Mijnheeren, mijnen innigsten dank aan, alsmede de verzekering mijner hoogachting. / J. Delfontaine” (4)

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/1 & EP/5.; (3) Website Hét WOI-forum voor Nederland en Vlaanderen / Monument gesneuvelde douaniers Turnhout-Hasselt; (4) Militie: begrafenis der oorlogsslachtoffers 1921-1945, dossier 547.4 (Stadsarchief Hasselt); (5) Schriftelijke mededeling Luc Klaps – 02-12-2014

Fiche

Naam: 
Joseph Delfontaine
Alias: 
Joseph Henri Marie Delfontaine, Jozef Hendrik Maria Delfontaine
Geboorteplaats: 
Bilzen
Geboortedatum: 
17.07.1896
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
06.08.1920
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
douanier; soldaat (?) OV 1915 - (?)
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; doodsoorzaak: ziekte (bronchopneumonie)

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...