You are here

Demartin, Albert (1894-1918)

Description

Feliciaan Albert Philip Demartin werd geboren in Hasselt in 1894 als oudste zoon van fabrieksarbeider Ignace François (Sint-Gillis 1870-Hasselt 1934) en van Theresia Eyben (Hasselt 1873-1947). Het huwelijk werd verder nog gezegend met de geboorte van nog een zoon en drie dochters. Het gezin woonde in de Badderijstraat. De jongste dochter Joanna Antonia (Hasselt 1897-1968) trouwde met hovenier Victor Joannes Hubertus Berden (Hasselt 1895-1954) en woonde in De Harington aan de Botermarkt.

In 1913 meldde Albert, die postbode was, zich als beroepsvrijwilliger bij het leger. In 1916 en vanaf 1918 maakte hij als sergeant deel uit van het 11de Linieregiment dat zijn standplaats had in Hasselt. Op 1 februari 1918 werd het Belgische leger gereorganiseerd. Het 11de Linie maakte nu deel uit van de 3de Infanteriedivisie. Op 28 september 1918 trok het ganse Belgische leger ten aanval om de Belgische kust te ontzetten. Het 11de Linie behoorde tot de aanvalstroepen. Op 9 oktober 1918 werd het regiment opgesteld ten oosten van Moorslede om het terrein tot aan de Leie te veroveren. Albert werd gedood op 18 oktober 1918 in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem). Hij werd eerst begraven in Sint-Pieter (Moorslede) en later herbegraven op het militair ereperk van het Oud Kerkhof in zijn geboortestad.

Weetjes: 

* Begraven Sint-Pieter (Moorslede); herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Gedenkplaat gesneuvelde onderofficieren Elfde Linieregiment (kerkhof Kruisveld)

* In de lijst ‘Wehrpflichtigen (= dienstplichtigen) der Jahrgange 1914-1915 und 1916 welche sich am des Burgemeisterambt der Stadt Hasselt abgemeldet haben’ staat Demartin vermeld als wonende ‘Ath, rue Hauts Degrés, 23, 21 novembre 1913’.

* 1947: “(…) Woensdag 26 November om 10 u. ‘s morgens te Hasselt, Batterijstraat nr 21 ten verzoeke der erfgenamen Demartin-Eyben, openbare verkoop / Allerhande Huismeubels zoals: eetplaats in eik bestaande uit twee bahuts, tafel, 6 stoelen en spiegel; keukenkast, tafel en stoelen; volledige slaapkamer bestaande uit bed, kleerkast, lijnwaadkast lavabo en nachttafel. / Allerhande kleine voorwerpen zoals: bronzen schouwgarnituur, koperen ketel, tinnen melkpot, koperen wasketel, koperen lampen, schilderijen Oud Hasselt, spiegels, hangtelloren, porcelein, radio Point Bleu, kruiwagen enz. enz. Komptante betaling. / Woensdag 26 November om 2 u. ten herberge genaamd «Café Nova» zal de notaris Hage Goetsbloets ten meestbiedende verkopen: (…) Een huis met toebehoorten en koer, gr. samen 80 ca. gelegen Batterijstraat nr 21 , sec. H. nr. 121d pal. Mr. Godfr. Vanrusselt, Vict. Berden en de familie Missotten-Nys. Dit huis heeft kelder; op het gelijkvloers twee plaatsen en veranda; op de verdieping twee slaapkamers, mansarde en zolder. / Het is voorzien van water en electriciteit. / Dadelijk aan te slaan. (…)” (5)

(1) Portretten SMU 1979.0232 – enkel vermelding van naam (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (3) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/1 & EP/5.; (4) Militie: Rekruten Grote Oorlog 1914-1918, dossier 547.23 (Stadsarchief Hasselt); (5) Het Belang van Limburg, 15-11-1947, p. 12.

Fiche

Naam: 
Albert Demartin
Alias: 
Feliciaan Albert Philip Demartin, Félicien Albert Philippe Demartin, De Martin
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
28.08.1894
Plaats van overlijden: 
Sint-Eloois-Winkel (Ledegem)
Datum van overlijden: 
15.10.1918
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
postbode; sergeant BV 1913 – 11 Linie 3/2 (10 Cie)
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; doodsoorzaak: gesneuveld

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...