You are here

Description

* 1927: “Ongeval. — Woensdag in den val-avond reed de koopman Leopold Brouwers van Battice met zijnen zwaargeladen vrachtauto van de Demerstraat de Minderbroedersstraat in. Hij maakte zijnen draai te kort en het voertuig vloog door het groote toogvenster van het stoffenmagazijn. «Au bon Coin». Het venster en de ijzeren staven der zonnetent werden verbrijzeld. Door tusschenkomst van den politieagent Gacomen, heeft de onvrijwillige dader van het ongeval de scherven vergoed, die hij gemaakt had.” (8)

* 1940: “Seinpaal omgereden. — In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd een seinlicht uit de Demerstraat, juist op het gaanpad tegenover «Au Bon Coin» door een legerauto aangereden en verbrijzeld. De naam «Au Bon Coin» is wel mooi, maar de beteekenis is niet altijd in de buurt. Voor enkele jaren was het telkens een van de groote winkelramen die stuk gereden werd en nu wordt die seinpaal al voor den tweeden keer erg beschadigd!” (9)

* 1945: “Ruit kapot — Bij Somers in de Demerstraat stelde men Donderdagavond vast dat de groote winkelruit gebroken was. De bewoners hadden echter  geen slag gehoord. Men veronderstelt dat een voorbijrijdend voertuig een steentje door de ruit geslingerd heeft.” (11)

* 1954: “Dinsdag 15 Juni 1954, om 2 u. 30 namiddag te Hasselt in ’t café «Continental» Grote Markt, zal Notaris Gruyters, openbaar en ten meestbiedende verkopen: (…) Groot Handelshuis «Au bon Coin» gelegen hoek der Demerstraat en Minderbroederstraat, gekadastreerd sectie H. Nr. 14131 groot 01 a. 45 ca., pal. de Demerstr., de Minderbroederstr. Smeets-Carlens André; Vanstraelen-Tempels Pierre en de Apotheek Haelterman. Dit goed met drie grote vitrienen, twee ingangen en afzonderlijke uitgang begrijpt: grote winkelplaats, eetplaats, keuken, achterkeuken en koer. - Op de 1ste verdieping: 3 slaapkamers. – Op de 2de verdieping: 3 mansardekamers. In gebruik bij de Gezusters Somers. Inzetprijs: 800.000 fr.” (10)

* 1959: “Voor Uw Kerstgeschenken - Voor Uw Eindejaarsfeesten / Koop bij de Middenstand / (…) Super Shop Nieuwkuis / Aldestraat 20 / Demerstraat 34 / (…)” (5)

* 1979: "Over te nemen / Wegens pensioenleeftijd, luxe nieuwkuis. Super Shop, Demerstr. 34, Hasselt. Tel. (...)." (6)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), p. 84.; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 03-01-2014; (4) Het Belang van Limburg, 13-09-1939, p. 4.; (5) Het Belang van Limburg, 20-12-1959, p. 13.; (6) Het Belang van Limburg, 13-09-1979, p. 24.; (7) Het Belang van Limburg, 14-02-1987, p. 33.; (8) Gazet van Genck en Omstreken, 10-07-1927, z.p.; (9) Het Belang van Limburg, 10-01-1940, p. 2.; (10) Het Belang van Limburg, 12-06-1954, p. 9.; (11) Het Belang van Limburg, 13-10-1945, p. 4.; (12) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Demerstraat 34
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1413-K
Capakey: 
71022H1413/00K000
Periode of stijl: 
(1855) (2)
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1927)-: stoffenhandelaar Robert Somers (Hasselt 1865-1953) X Hasselt 1890 Anna Carolina Sarlée (°Hasselt 1866) [ouders van de gesneuvelde WOI Florent Somers] Het gezin woonde aan de Kiekenmarkt 3.

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1927): stoffenwinkel 'Au bon Coin' (8)

- (1959)-1979: nieuwkuis Super Shop (5, 6) + Aldestraat 20

- (1987): boetiek Geiger (7)

- kinderboetiek Folieke + Demerstraat 36, Minderbroedersstraat 1

- boetiek O'Neil

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2016: boetiek Hugo Boss

Beschrijving buitengevel: 

2009 - Bakstenen gebouw van zes (?) traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (dakpannen).

Verbouwingen: 

- 1996: verbouwen van een winkelpand, in opdracht van W-Constructions nv Blankenberge, naar ontwerp van architect Bart Lens (Hasselt)

- 2011: vervangen van bestaande lichtreclame en schilderen van gevel, in opdracht van O'Neill Europe bv Warmond (NL), naar ontwerp van De Leeuw Dirk Architects Ukkel

Vorige bebouwing: 

Het Land van Belofte (gesloopt 1855) (2)

Algemeen: 

- hoekpand

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 145 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Robert Somers (1953)

PDF icon Download (59.76 KB)

wdn van Anna Carolina Sarlée (°Hasselt 1866)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...