You are here

Description

Dit pand was vroeger het noordelijke hoekhuis van de Demerstraat en de Molenpoort.

Het was in 1693 de eigendom van burgemeester Johan Coghen. In 1788 was er de vetterij van Guillaume Claes (1752-1841) in ondergebracht. De gichtregisters citeren het op die twee data zonder specifieke huisnaam.

* 1932: "Openbare Verkoop van Schoon Commerciehuis te Hasselt / Dinsdag 12 Januari om 2 uur namiddag ter herberge genaamd de Graanbeurs te Hasselt, Kapelstraat, zal de notaris Goetsbloets ten meestbiedend verkoopen: / Stad Hasselt. / Schoon en bijzonder goed gelegen commerciehuis met koetspoort gelegen Demerstraat nr 58 met bijzonderen uitgang langs de Molenpoort, hebbende groote kelders, op het gelijkvloers drie plaatsen, keuken en achterkeuken, op het eerste verdiep drie plaatsen en groote zolders, palende de Demerstraat, de Molenpoort, Mr. Leon Tilkens-Debeul Door zijne ligging en groote facade Is dit huis bijzonder goed gelegen voor allen handel. Verkoopsvoorwaarden ten kantoor van den notaris Goetsbloets." (11)

* "(...) de firma Electro-Limburg, die op gebied van de rationalisatie in de handel van al wat met elektriciteit betrekking heeft sedert 1938 pionierswerk verrichtte (…). Oorlog kon eerste plan niet breken / De piepjonge Vennootschap, die bij de aanvang 50 à 60 leden telde, zat boordevol dynamisme en enthousiasme. (…) In de Demerstraat 58 te Hasselt namen ze het huurkontrakt van het huidige huis Beckers over van de Interelectra en boekten ze ook hun eerste successen. (...) De zaak nam aan dergelijk tempo uitbreiding, dat begin 1940 de magazijnen reeds te klein werden (...). Zo werd het oud goed van de h. Collin in de Minderbroedersstraat 12-14 aangekocht en op deze plaats in 1941 het nieuwe tehuis van Electro-Limburg gebouwd. (...)" (4)

* 1945: "Gevr. werkvrouw voor alle dagen: Bazar in 't Hert, Demerstr., 58, Hasselt." (12)

* 1946: "Uit oorz. van vertrek : te koop : een elektr. koffiemolen, een coffrefort; drie kachels. Z.w. Bazaar «In 't Hert », 58/62 Demerstraat Hasselt." (13)

* 1946: "Voor de Oud-strijders - De oud-strijders 1940 van het negende en negen en vijftigste linieregiment worden dringend verzocht zich ken baar te maken aan den heer Reynders Hubert, 58-62, Demerstraat, Hasselt." (14)

* 1946: "Te koop: Goed handelshuis gelegen te Hasselt. Demerstraat 58, met 10 met. facade en uitg. langs de Molenpoort. Dadelijk aan te slaan." (15)

* 1955: "Gevraagd hulp-magazijnier 16 à 17 j. Z.w.: Ets. Beckers Demerstraat 58 te Hasselt." (5)

* 1973: "Firma J. Beckers, Demerstraat 58 te Hasselt vraagt intelligente persoon voor het bijhouden van inventaris en verkoop in magazijn van gereedschappen, liefst met noties Frans, van Hasselt of onmiddellijke omgeving." (8)

* 1974: "Te Huur / Handelshuis, Demerstraat 58, vrij vanaf 1 januari 1975." (9)

* 1975: "(…) Heden zaterdagavond stelt Gilson Hasselt zijn verruimde en aangepaste juwelen- en geschenkenzaak officieel open voor het publiek op de nrs. 54, 56 en 58 van de Demerstraat. Driemaal zoveel winkelruimte als vroeger! Driemaal meer mogelijkheden om de rijke kollektie van deze firma te kijk te stellen. / De N.V. Gilson met hoofdzetel te Brugge bestaat sedert 11 november 1974 precies 25 jaar. Zij heeft in haar branche een merkwaardige hoogte en uitbreiding bereikt. In 1963 startte Gilson ook met een juwelen-, uurwerken- en geschenkenzaak aan de Demerstraat 103 te Hasselt, om in 1969 naar een grotere vestiging te zoeken op de hoek van de Demerstraat en de Molenpoort. Deze zaak werd thans vergroot, door de aanschaf van het aanpalende pand. De jonge architekt Bernard Simon, Villastraat 15 te Moeskroen, tel. 056-33.49.13 heeft meesterlijk ’n uitzonderlijk smaakvol interieur ontworpen dat door de specialisten voor winkelinrichting, G. Vandebroek en zoon, Bosstraat 93 te Hasselt (tel. 011-22.17.31) werd gerealiseerd tot een zeer homogene juweliers- en geschenkenzaak met een grote afdeling voor zilver, kristal en porselein. (…)" (10)

* 1998: "Parttime verkoopster 30u. voor kledingzaak te Hasselt, dynamisch & sympathiek. Schrijven met C.V. & foto: Boxer Demerstraat 58, 3500 Hasselt." (18)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 23-01-2011; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 19-11-2013; (4) Het Belang van Limburg, 28-06-1959, p. 6.; (5) Het Belang van Limburg, 07-06-1955, p. 8.; (6) Het Belang van Limburg, 27-10-1957, p. 11.; (7) Het Belang van Limburg, 23-02-1959, p. 12.; (8) Het Belang van Limburg, 10-10-1973, p. 24.; (9) Het Belang van Limburg, 26-07-1974, p. 16.; (10) Het Belang van Limburg, 17-05-1975, p. 9.; (11) Het Belang van Limburg, 02-01-1932, p. 5.; (12) Het Belang van Limburg, 27-10-1945, p. 5.; (13) Het Belang van Limburg, 08-06-1946, p. 12.; (14) Het Belang van Limburg, 28-03-1946, p. 4.; (15) Het Belang van Limburg, 26-10-1946, p. 8.; (16) Het Belang van Limburg, 28-12-1991, p. 22.; (17) Het Belang van Limburg, 01-10-1996, p. 16.; (18) Het Belang van Limburg, 03-04-1998, p. 35.

Fiche

Adres: 
Demerstraat 58
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1435-L
Capakey: 
71022H1435/00L000
Periode of stijl: 
1ste kwart 19de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): Interelectra - Provinciale Intercommunale Elektriciteitsvereniging (4)

- 1938-1941: Electro-Limburg (4)

- (1946): Hubert Reynders

- (1955)-1974: J. Beckers (5)

- 1975: Gilson nv Brugge (10)

- (1991)-1996: M.C. Junior nv Tongeren (17)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 1938-1941: elektrogroothandel Electro-Limburg (4)

- (1945)-1946: bazar In 't Hert (12, 13, 14)

- (1955)-1974: gereedschappen Huis Beckers - Firma J. Beckers & Co (5, 6, 7, 8, 9)

- 17-05-1975 (opening): juwelen en geschenken Gilson (10)

- (1991)-1996: kinderkleding Z (16, 17)

- (1998): boetiek Boxer (18)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2009: boetiek Style Plus

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), uit begin XIX. Bakstenen gebouw met een beschilderde lijstgevel. Rechthoekige vensters in een beschilderde hardstenen omlijsting. Verbouwde begane grond. Houten kroonlijst met tandlijst en klossen. (2)

Verbouwingen: 

- 1975: verbouwen van voorgevel, in opdracht van Haumontex nv Hasselt, naar ontwerp van architect Bernard Simon (Mouscron)

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. een garage aan Molenpoort): 190 m2

Referenties

Electro-Limburg huldigde modern Handelscomplex in Hasselt (1959)
Titel: 

Electro-Limburg huldigde modern Handelscomplex in Hasselt (1959)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/06/1959
Pagina('s): 
6
Geschenken om u gelukkig te maken bij Gilson Hasselt (1975)
Titel: 

Geschenken om u gelukkig te maken bij Gilson Hasselt (1975)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
17/05/1975
Pagina('s): 
9
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...