You are here

Den Bleyden Hoeck (Vismarkt 5)

Description

Dit pand kreeg die naam naar de plaats waar het was gelegen. Den bleyden hoeck onderscheidde zich van den vuylen hoeck aan de Grote Markt en de Kortstraat. Ook contrasteerde de naam den bleyden hoeck met het armenkerkhof.

In 1731 was het de eigendom van de kerkfabriek Sint-Quintinus. De kerkfabriek verkocht het in 1773 aan Jan Swinnen. Hij verhuurde het aan Jan Theunis, die er een herberg uitbaatte. In 1783 was het de eigendom van Egide Bamps-Stapelmans, die ook Scherpenheuvel bezat.

Het Leesgezelschap verliet in augustus 1914 zijn vergaderlokaal in Concordia, dat toen door de Duitsers was bezet. Het vestigde zich tijdelijk in Den Bleyden Hoeck, dat toen toebehoorde aan de bouwkundige Arthur Lippens. Enkele maanden later verhuisde die vereniging van dit bekrompen lokaal naar de eerste verdieping van de Goudbloem. Arthur Lippens-Petitjean verkocht in 1916 het huis aan de weduwe Bosman-Maldoy die er in 1919 stierf. 

* 1920: "Uit ter hand te koop / Huis met tuin, stallen en schuur, de welgekende herberg «Martha» te Graethem-Borgloon. Steenen bouw. Alles in goeden staat. Alle gemak van betaling. Zich te wenden tot M. Pexters, leeraar, Vischmarkt n. 5, Hasselt." (16)

* 1933: "Openbare verkoop van huizen te Hasselt / Dinsdag 17 Januari 1933 ten 2 ure namiddag te Hasselt ten herberge van Mr. Byloos In den Yzerenweg Diesterstraat te Hasselt zal den notaris Hechtermans ten meestbiedende verkoopen / Gemeente Hasselt: 1) Een commerciehuis gelegen op de Vischmarkt sectie H nr. 362a des kadasters groot 51 centiaren palende aan eene zijde Mme Gerard Zeegers en Mej. Zegers en van de andere zijde Mijnheer Vanrusselt. Dit huis met twee verdiepen heeft een façade van ongeveer negen meters en is dadelijk aan te slaan. Inzetprijs 80.000 franken. (…)" (4)

* 1952: "Uit ter hand te koop: Zeer goed handelshuis gelegen Vismarkt 5 te Hasselt, met 10 m. voorgevel, hebbende op het gelijkvloers: grote winkel en magazijn, op de 1ste verdieping: 4 kamers, op de 2de verdieping: 4 kamers; mansarde en zolder. Het is voorzien van gas, electriek en waterleiding. Dadelijke ingenottreding (…)" (7)

* 1954: "Kleermaker - thuiswerker gevraagd, maken van broeken als bijwerk - Z.w. Vismarkt 5 te Hasselt." (8)

* 1959: "Broekenmaakster gevr. vr. kleermakersatelier. 5, Vismarkt, Hasselt." (9)

* 1961: "U zoekt een smaakvol uniform, aangepaste versiersels, kepies, sjako's. Raadpleeg ons / L. Gilissen / Vismarkt 5 Tel. 216.59 Hasselt. / Uniformen maken is ons vak. Wij doen niets anders." (11) / "11 November - Voor uw eretekens L. Gilissen Vismarkt 5 Hasselt." (12)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 11-10-2010; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 14-02-2013; (4) Het Belang van Limburg, 01-01-1933, p. 4.; (5) Het Belang van Limburg, 20-10-1946, p. 16.; (6) Het Belang van Limburg, 31-07-1949, p. 7.; (7) Het Belang van Limburg, 01-11-1952, p. 8.; (8) Het Belang van Limburg, 31-07-1954, p. 10.; (9) Het Belang van Limburg, 07-04-1959, p. 10.; (10) Het Belang van Limburg, 27-03-1960, p. 5.; (11) Het Belang van Limburg, 17-06-1961, p. 6.; (12) Het Belang van Limburg, 31-10-1961, p. 6.; (13) Het Belang van Limburg, 02-10-1965, p. 19.; (14) Het Belang van Limburg, 14-08-1996, p. 34.; (15) Het Belang van Limburg, 16-01-2002, p. 47.; (16) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 18-01-1920, p. 6.; (17) Limburgse families en hun wapen (1978), p. 83.; (18) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Den Bleyden Hoeck
Vismarkt 5
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-362-A
Capakey: 
71022H0362/00A000
Naam van het gebouw vroeger: 
Den Bleyden Hoeck
Naam van het gebouw nu: 
Den Bleyden Hoeck
Periode of stijl: 
18de eeuw // 2de helft 19de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1731: kerkfabriek Sint-Quintinus - verkoopt aan

- 1773: Jan Swinnen - verhuurt aan herbergier Jan Theunis

- 1783: Egide Bamps-Stapelmans

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: architect Arthur Lippens-Petitjean - verkoopt aan

- 1916: winkelierster in witgoed Juliana Maria Hubertina Maldoy (Hasselt 1869-1919), weduwe [X Hasselt 1897 mekanieker Petrus Joannes Bosmans (°Antwerpen 1872)]

- 1920: dr. natuurwetenschappen, leraar Koninklijk Atheneum Marcel Pexsters (+1937) X Marie Marthe Grommen (16, 17)

- (1946)-1952: Louis Vroonen X Henriette Molu (5, 6)

- (1954): Louis Gilissen-Kums (13)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 1773: herberg Jan Theunis

- (1946)-1952: ijzerwaren en gas L. Vroonen-Molu (5, 6) - verhuist naar Kapelstraat 53

- (1954): Uniformen L. Gilissen (8, 9, 10, 11, 12, 13)

- (1996): alternatieve feest- en bruidsmode Anuna (14, 15)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), met huidig uitzicht uit XIX B, doch oudere kern (zijgevel). Bakstenen gebouw met een beschilderde lijstgevel op een beschilderde hardstenen plint. Rechthoekige vensters met lekdrempels. Rechthoekige hardstenen deur tussen twee houten winkelpuien. Linkerzijgevel met aandak en vlechtingen. (2)

Verbouwingen: 

- 2012: afbraak panden (Vismarkt 1 en 3), bouwen commerciële ruimten en 5 appartementen + verbouwing aanpalende panden (Vismarkt 5 + Grote Markt 12), in opdracht van Mirafco Immobiliën nv Hasselt, naar ontwerp van tijdelijke vereniging Simoni / P. Ed. Hasselt

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Vismarkt 3): 51 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Limburgse families en hun wapen (1978)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1978)

Ondertitel: 
Deel 2
Plaats van uitgave: 
Hasselt-Tongeren
Jaar van uitgave: 
1978

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...