You are here

In den IJzerenweg (Diesterstraat)

Description

Dit hoekgebouw was aanvankelijk het bedehuis van het eerste hospitaal van de stad. In de 16de eeuw werd het bestuurd door de zusters van de H. Maria-Magdalena. Als woonhuis heette het eerst Het Paleys. Die naam ging later over op een huis aan de Maagdendries. Daarna heette dit hoekhuis de Gasthuyskerck. Priester Cleersnyders verbleef er tijdens de eerste jaren van de 18de eeuw.

Op 6 oktober 1875 werd het, samen met het volgende huis en St.-Eloy aan de Kapelstraat, door de kinderen van Jozef Ridderbeecks, te koop gesteld. Vanaf de laatste eeuwwisseling (nvdr: 20ste) baatte Willem Byloos er de herberg Café du Chemin de Fer in uit.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 176.

* 1929: "Autobus in brand - Talrijke autobussen doen, tot groot gemak der inwoners van de dorpen rond Hasselt, op de marktdagen dienst bij het vervoeren van personen en van koopwaar. Verschillige dezer autobussen vinden eene geschikte standplaats op den Maagdendries. Een dezer, de autobus Droogmans, stond Dinsdag, omstreeks 11 uur voormiddag vertrekkensgereed, om naar Kermpt te rijden. Het voertuig zat vol volk en boven op waren talrijke gevulde marktkorven gezet. Toen de bestuurder het teeken tot vertrekken gaf, brak eensklaps brand uit in de autobus. Gelukkiglijk werd dit gezien door den jongen heer Jozef Byloos, uit de herberg «In den IJzerenweg». Hij vloog bij, hielp de reizigers uit het brandend voertuig en met emmers water en natte zakken kon het vuur nogal rap gebluscht worden. De kloeke daad van den heer Byloos verdient beloond te worden door de verzekeringsmaatschappij en ook door de regeering, want zonder zijn spoedig optreden waren er misschien ongelukken gebeurd en zou heel zeker de aangerichte schade groot geweest zijn." (2)

* 1945: "Gewapende overval te Hasselt - Een aanzienlijke buit - In den nacht van Donderdag op Vrijdag drongen twee gewapende en gemaskerde bandieten binnen in het Café «IJzerenweg» in de Diesterstr. Onder de bedreiging van hun wapens en nadat zij de vrouw neergeslagen hadden, roofden zij een hoeveelheid geld en andere zaken. Daarna verlieten de onbekenden de woning zonder een spoor achter te laten. Een streng onderzoek werd ingesteld." (3)

* 1957: "(...) “Den IJzerenweg” dateerde uit de zeventiende eeuw en werd omstreeks 1670 gebouwd. In de loop van de achttiende eeuw werden herstellingswerken uitgevoerd en werd het huis verstevigd. In latere jaren was er een gemoedelijke, soort dorpsherberg, gevestigd die eerst “De Boerendans” werd genoemd en achteraf “In den IJzerenweg” werd. In de plaats van “Den IJzerenweg” zal een moderne apotheek worden gebouwd." (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 23-07-1929, p. 5.; (3) Het Belang van Limburg, 29-12-1945, p. 4.; (4) Het Belang van Limburg, 09-02-1957, p. 4.; (5) Hasselt intra muros (1989), p. 281.

Fiche

Adres: 
In den IJzerenweg
Diesterstraat (2)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-979-B
Capakey: 
lag op perceel 71022H0979/00B000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Gasthuyskerck, De Boerendans, Café du Chemin de Fer, Café In den IJzerenweg
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw: zusters van de Heilige Maria-Magdalena 

- begin 18de eeuw: priester Cleersnyders

- (?): Jozef Ridderbeecks

- (?): kinderen voorgaande - verkopen

- 1875: (?)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- juffrouw Wagemans

- (?): Willem Byloos, herbergier

Vorige functie(s): 

gebedshuis en ziekenhuis

woonhuis / handelshuis

- herberg De Boerendans

- café du Chemin de Fer, café In den IJzerenweg

Huidige functie: 

gesloopt (1956-1957) (4) - nieuwbouw Diesterstraat 2

Verbouwingen: 

- toevoeging van Die Viole, Maagdendries (5)

- 18de eeuw: herstellingswerken

Algemeen: 

hoekpand

Referenties

In de loop van der jongste weken zijn te Hasselt twee oude gebouwen het slachtoffer geworden van...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Twee oude Gebouwen te Hasselt afgebroken / “De tinnen Schotel” en “Den IJzerenweg” (1957)
Titel: 

Twee oude Gebouwen te Hasselt afgebroken / “De tinnen Schotel” en “Den IJzerenweg” (1957)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/02/1957
Pagina('s): 
4

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...